Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Objawienie Pańskie - 6.01.2012

2012-01-05

News

Uroczystość Trzech Króli to najstarsze święto chrześcijańskie. Istotą świętowania jest objawienie Pańskie. Objawienie, czyli ujawnienie przez Boga tego, co było nieznane lub tylko zapowiadane. Stary Testament utrwalił objawienie Boga w cudownych wydarzeniach (Wj 15, 1-21) i piękno świata stworzonego (Mdr 13, 1-9). Prorok Izajasz zapowiadał, że nadejdzie Oczekiwany: „Narody pójdą do [Jego] światłości i królowie do blasku [Jego] jutrzenki” (60, 3), a Jeremiasz pytał: „Kto widział Go i słyszał Jego słowa? Kto słuchając, przyjął Jego słowo?” (23, 18). Oto w Betlejem człowiek stanął przed Bogiem, upadł na kolana i oddał Mu pokłon.


CZYTAJ!

Mt 2, 1-12

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli:

«W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:

A ty, Betlejem, ziemio Judy,

nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,

albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

 

ROZWAŻ!

Od czasów Oświecenia prawdy objawione i zapisane w Piśmie Świętym zaczęto przeciwstawiać prawdom poznanym przez rozum. Człowiek już nie chciał uklęknąć przed tajemnicą, ale chciał wszystko wiedzieć i wszystko zrozumieć. Zamiast zachwytu – pojawiła się wątpliwość, a potem brak wiary i w końcu – najgorsze – obojętność!

Dzięki Bogu nie wszyscy! Wciąż są tacy, którzy pragną objawienia jako ujawnienia się samego Boga, zachęcającego nas do tego, byśmy Mu dali osobistą odpowiedź wiary.

Stara legenda mówi o rabbim (nauczycielu), do którego przyszedł uczeń i zapytał:

– Dawniej ludzie widywali Boga twarzą w twarz. Dlaczego dzisiaj takich [już] nie ma?

Na to odrzekł rabbi:

– Ponieważ dzisiaj nikt już nie potrafi tak nisko się skłonić [przed Bogiem].

Ewangelia wspomina Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli [z daleka] oddać pokłon Nowonarodzonemu królowi. Gdy po długiej wędrówce – za przewodem dziwnej gwiazdy – dotarli do celu: Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon (Mt 2, 11).

Upadli na twarz! – to gest niskiego, do samej ziemi pokłon, pełnego szacunku i uniżenia.

Mędrcy zobaczyli matkę i niemowlę, ubóstwo i prostotę...

A jednak upadli na twarz.

Wielka musiała być ich wiara, by upaść na twarz i adorować Dziecię w jakieś zapadłej wiosce, urodzone w stajni, w biedzie i zapomnieniu.

Kim byli ci niezwykli cudzoziemcy – pierwsi świadkowie Objawienia Pańskiego?

Historyk grecki Herodot twierdzi, że magowie to szczep w Medii cieszący się przywilejami i nadzwyczajnymi uprawnienia; byli poważani przede wszystkim ze względu na dużą wiedzę i wpływy. Słowo mag oznacza „dar”. Magowie byli zatem „uczestnikami daru”.

Inni pisarze greccy twierdzili, że tajemniczy wędrowcy ze Wschodu nie mieli nic wspólnego z astrologią i wróżbiarstwem chaldejskim, ale byli uczniami Zaratusztry – twórcy staroirańskiej nauki i wiary w jednego Boga. Zajmowali się oni – wg G. Ricciottiego – również nauką o ruchach gwiazd, ale nie byli astrologami w znaczeniu czarnoksiężników.

W tradycji i pobożności ludowej Mędrcy ze Wschodu szybko przeobrazili się we władców – królów. Podstawę do tego dawał Psalm 72, który dzisiaj słyszeliśmy:

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,

królowie Szeby i Saby złożą daninę.

I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie,

wszystkie narody będą mu służyły (Ps 72, 10-11).

Biorąc pod uwagę liczbę darów (złoto, kadzidło i mirrę) uznano, że było ich trzech. Tradycja zachodnia opierając się na Ewangelii apokryficznej z VI w., przyznaje im imiona: Kacper, Melchior i Baltazar.

Wspaniała katedra w Kolonii szczyci się posiadaniem relikwii Trzech Króli. Kiedy w czasie XX Światowych Dni Młodzieży przybył tam Benedykt XVI, przekonywał młodzież, by – podobnie jak Mędrcy – oddali pokłon Jezusowi, adorowali Go.

Oddajcie cześć jedynemu, prawdziwemu Bogu, przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym życiu... Drodzy młodzi, nie ulegajcie fałszywym iluzjom i przelotnym modom, które nie rzadko pozostawiają tragiczną pustkę duchową! Odrzućcie pokusę pieniądza, konsumpcyjnego życia i podstępnej przemocy, które niekiedy lansują środki przekazu. Oddawanie czci prawdziwemu Bogu zakłada autentyczny akt sprzeciwu wobec wszelkiej formy bałwochwalstwa. Czcijcie Chrystusa: On jest Skałą, na której możecie zbudować waszą przyszłość i świat bardziej sprawiedliwy i solidarny. Jezus jest Księciem pokoju, źródłem przebaczenia i pojednania, które może uczynić braćmi wszystkich członków rodziny ludzkiej (Orędzie XX ŚDM, Kolonia 6 czerwca 2004 r.).

Czy nas stać na pokłon przed Bogiem – na adorację Dziecięcia? Czy uznajemy w Jezusie Chrystusie naszego jedynego Pana i Króla?

A może mamy własnych bożków i idoli. I najlepiej by było, gdybym mógł sobie sam ulepić swojego „boga”, takiego na mój obraz i podobieństwo, który niczego by ode mnie nie wymagał, który nie przypominał by żadnych przykazań i wymogów moralnych. Taki mój bóg „na każdą okazję”.

Nie, nie! Albo wierzysz „w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego...” albo nie wierzysz w nic i jesteś poganinem.

Każdy z nas musi dziś postawić sobie pytania:

  • W kogę wierzymy?
  • Przed kim gotowi jesteśmy upaść na kolana?
  • Kto jest naszym Bogiem i Panem?

 

MÓDL SIĘ!

„Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2, 11). (…) nie jest to daleka opowieść, która wydarzyła się dawno temu. To jest obecność. Tutaj w Hostii świętej jest On przed nami i pośród nas. Jak wtedy, objawia się w sposób tajemniczy w świętej ciszy i jak wówczas w ten sposób ujawnia prawdziwe oblicze Boga. Dla nas stał się On ziarnem gorczycy, które pada na ziemię i obumiera, by wydawać owoc aż do skończenia świata (por. J 12, 24). Jest On obecny tak jak wtedy w Betlejem. Zaprasza nas do tej wewnętrznej pielgrzymki, która nazywa się adoracją. Wyruszmy teraz w tę pielgrzymkę duchową i prośmy Go, aby nas prowadził. Amen.

Benedykt XVI, Czuwanie na Marienfeld, sierpień 2005.

 

ŻYJ SŁOWEM!

Dla Boga trzeba mieć czas, zrobić Mu miejsce w swoim życiu. Adorować Go, klękać przed Nim, ofiarować Mu dary – to, co mamy najlepszego. Bo jak mawiał ks. Jan Twardowski: Okropne – mówić, że Bóg jest, i jednocześnie tłumaczyć, że są sprawy ważniejsze od Niego. Może warto dziś przyłączyć się do orszaku Trzech Króli (w 21 miastach naszego kraju), a może tylko pośpiewać kolędy w gronie rodzinnym zamiast oglądać TV.

ks. Jan Kochel

© fot. JK

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440124

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu