Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XX Niedziela zwykła - 16.08.2015

2015-08-09

News
Przedostatni fragment mowy eucharystycznej powraca do myśli o "Chlebie żywym". To jakby nowe imię Jezusa. Ewangelista, jak refren, powtarza Jego wyznanie: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba! Powtarzanie (repetitio) - utrwala, budzi przekonanie o prawdziwości otrzymanego pouczenia.


CZYTAJ!
J 6, 51-58

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». 59To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.


ROZWAŻ!

Przez pięć kolejnych niedziel wakacyjnych rozważamy wielką Mowę Eucharystyczną z Ewangelii św. Jana. „Umiłowany uczeń”, który w Wieczerniku był najbliżej Jezusa – jako najmłodszy i umiłowany „oparł głowę na Jego piersi” i „przykładał ucho do Jego Serca” (13,  25). Jan wielokrotnie powtarzał najpiękniejsze słowa, które usłyszał od Mistrza: „Jam jest (gr. ego emi) chlebem żywym, który zstąpił z nieba”.

Ewangelii o „Prawdziwym Pokarmie” umieszczona jest na początku (6 rozdz.). Nie ma zaś u Jana opisu ustanowienia Eucharystii (por. Mt 26, 26-30; Mk 14, 22-25; Łk 22, 19n; 1 Kor 11, 23-26). Niektórzy bibliście twierdzą, że zastępuje go opis „umywania nóg" (13, 1-20).

W Eucharystii Jezus uczy nas pokory poprzez własny przykład: „Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (13, 15). On pierwszy umywa nogi, uniża się, daje siebie. On pierwszy pochyla się nad człowiekiem; [więcej] staje się chlebem – pokarmem. Jest dla...!

Wielki, nieogarniony PAN uniża siebie – dla nas. Dla nas staje się CHLEBEM.

To jest ewangeliczna mądrość! Nie „mądrość tego świata”, która kieruje się siłą, sprytem, przebiegłością. Oto mądrość, która „(...) zastawiła stół. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie”.

„Mądry tego świata” gardzi takim zaproszeniem, prosty - przychodzi i przyjmuje dar CHLEBA.

"To tylko zwykły kawałek chleba" - powie niewierzący.

"Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?" - zapytają Żydzi.

A człowiek o czystym sercu - ubogi duchem - bogaty w [swej] prostocie życia - widzi w Chlebie życia - Pana i Boga, który woła: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię".

Autor Księgi Przysłów woła do tych prostaczków: "Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałem. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi”.

Podobnie Apostoł Narodów napomina Efezjan: „Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujecie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni [głupi], lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana”.

Ewangeliczna MĄDROŚĆ jest inna niż „mądrość tego świata”.

Tutaj mądry jest:
- ten, który karmi się CHLEBEM Żywym;
- ten, który potrafi przyjąć DAR od Boga;
- ten, który wierzy, że chleb staje się CIAŁEM, a wino - KRWIĄ!

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego... nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” - wierzysz w to!

Oto CHLEB, który daje niebo – życie wieczne! "Wyzyskujecie chwilę sposobną, bo dni są złe" – przekonuje św. Paweł. "Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem!" – woła Jezus. I powtarza, jak dzieciom: "A JA, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie!" (12, 32).

BÓG uczy korzystać z chwili [dogodnej], powtarza, pociąga, zaprasza do stołu...

Czy możemy być głusi na takie zaproszenie?

Pewien dziennikarz zapytał o. Leona Knabita, benedyktyna z Tyńca:

- Dlaczego Chrystus, czyniąc tak niezwykły cud – przemianę chleba i wina w swoje Ciało i Krew – wystawia naszą wiarę aż na taką próbę? Dużo łatwiej jest np. uwierzyć w cudowne uzdrowienie, bo to jakoś zmysłami można stwierdzić.

O. Leon odpowiada: - W ścisłym tego słowa znaczeniu Eucharystia nie jest cudem. Bowiem cud jest nadprzyrodzonym zjawiskiem, które poznajemy zmysłami. Oczywiście podczas przeistoczenia następuje w sposób nadprzyrodzony przemiana chleba i wina, ale jej zmysłowo nie doświadczamy. [...] Protestanci wierzą, że Bóg jest obecny pod postaciami chleba i wina tylko podczas Komunii św. My katolicy wierzymy, że Bóg „zostaje” po konsekracji, dopóki pozostają konsekrowane postacie. Na pewno nasza wiara kształtuje nieco inaczej naszą pobożność, a świadomość obecności Jezusa w tabernakulum z pewnością pomaga skupić się w modlitwie, pomaga Boga adorować.

Dziennikarz dopowiada: - Próbuję sobie Eucharystię tłumaczyć tak: Bóg, ponieważ jest naszym Stwórcą, doskonale zna nasze potrzeby, a my potrzebujemy „konkretnej” Jego obecności – podobnie, jak zakochanemu nie wystarczą jedynie listy od ukochanego, on chce mieć ją blisko, przy sobie...

Tak! Mieć Boga blisko – przy sobie – w komunii

W włoskim mieście Bolsena młody kapłan [dziś wiemy, że miał na imię Piotr], który był Czechem lub Niemcem, doświadczył "cudu eucharystycznego". Otóż w czasie Mszy św., którą sprawował w miejscowej świątyni, naszły go straszliwe wątpliwości w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. Kiedy trzymał Hostię w górze, nagle popłynęła z Niej krew. Kilka kropli spadło na korporał i na ołtarz. Młody kapłan ujrzał i uwierzył, jak umiłowany uczeń. Ludność miasta, gdy dowiedziała się o tym cudzie, poniosła Korporał z Krwią w uroczystej procesji do pobliskiego Orvietto, gdzie do dzisiaj można oglądać i czcić ów znak realnej obecności Jezusa w Eucharystii. To była pierwsza procesja Bożego Ciała!

Wielu specjalistów badało już „korporał z kroplami krwi” i potwierdziło jego autentyczność. Podobnie jak "cud eucharystyczny w naszej polskiej Sokółce!

Czy nam potrzeba takich spektakularnych znaków?

A może wystarczą to uroczyste zapewnienie Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam [...] Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (6,53-54).

Komunia św. (eucharystyczna) jest spotkaniem między dwoma osobami. "Chrystus wstępuje we mnie, a ja wstąpić w Niego. Sam Chrystus daje mi siebie i chce mnie do Siebie upodobnić” - przekonywał kard. J. Ratzinger (Benedykt XVI).

Św. Augustyn z kolei miał wizję, w której posłyszał słowa Jezusa: „Jam pokarm dorosłych, dorośnij, a będziesz mnie pożywał”.

Oznacza to więc, że gdy człowiek ma serce czyste i przeniknięte wiarą – dorasta do Chrystusa, staje się podobny do Niego. I na tym polega pełny sens Komunii Świętej – upodabniać się do Chrystusa. Stąd też Jego zapewnienie: „Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim [...] kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”.

To dopiero jest prawdziwy CUD!


MÓDL SIĘ!

Tantum ergo Sacramentum...

Przed tak wielkim Sakramentem

upadnijmy wszyscy wraz;

niech przed Nowym Testamentem

starych praw ustąpi czas;

co dla zmysłów niepojęte,

niech dopełni wiara w nas. Amen!

św. Tomasz z Akwinu 


ŻYJ SŁOWEM!

W tym tygodniu - jeszcze trzeba - pojednaj się z Bogiem; przyjmuj Go w komunii i adoruj w ciszy! Jak św. Jan Maria Vianney "patrz na Niego, a On będzie patrzył na ciebie" - to spojrzenie z miłością!

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12427345

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu