Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XXIV Niedziela zwykła - 13.09.2015

2015-09-10

News
"Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże..."! - to jedno z najostrzejszych nagan, które Jezus skierował do swoich uczniów. Co znaczy myśleć "po Bożemu"? To szukać Jego woli, rozeznawać zbawczy plan Boży, któremu zawsze sprzeciwia się zły duch?CZYTAJ!
Mk 8,27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie». Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.


ROZWAŻ!

W Raporcie o stanie wiary kard. Josepha Ratzingera jest taki fragment, który nosi tytuł Diabeł i jego ogon. Ówczesny Prefekt Kongregacji Nauki Wiary nie pomijał tematu obecności osobowego zła w świecie. Funkcjonują dwie skrajności: jedni lekceważą szatana i wkładają go pomiędzy mity i bajki, a inni fascynują się jego mocą i oddają mu cześć (satanizm).

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak diabły naradzają się, by sprowadzić człowieka na złą drogę? Jakich używają sposobów, by kusić i niweczyć ludzkie plany? Poczytaj Listy starego diabła do młodego (C.S. Lewis), które nie są tylko literacką zabawą. Pod przewrotną formułą korespondencji Piołuna i Krętacza kryje się poważna opowieść o złożoności ludzkiej natury i głęboka analiza kondycji duchowej współczesnych ludzi wraz z pytaniem o miejsce i rolę zła w świecie stworzonym przez Boga.

Jezus również nie lekceważy złego ducha. Walczy z nim. Nie wchodzi z nim w dialog. Krótko i zdecydowali wydaje mu rozkazy i wyrzuca, gdy "ukrywa się" w człowieku. Jezus nazywa złego ducha po imię - ujawnia jego knowania (plany). Warto Go w tym naśladować!

Siła oddziaływania osobowego Zła wzrasta. Nie ma lepszego sposobu na wywołanie reakcji w mass mediach laicyzowanego społeczeństwa, niż mówienie o "diable". Od razu odezwie się krzyk o średniowieczu, szowinizmie i ciemnogrodzie. Gdy pseudoartysta zniszczy Biblię i będzie przywołał szatana - media będą stawać w jego obronie, ale kiedy ludzie Kościoła będą mówić oficjalnie na jego temat, to od razu odezwie się chór oburzonych. Trudno tu zapomnieć ogromne wzburzenie, jakie wywołały słowa Pawła VI wypowiedziane podczas audiencji generalnej 15 listopada 1972 r. Papież przytoczył wówczas fragment swojej wypowiedzi z Bazyliki św. Piotra, nt. aktualnej sytuacji Kościoła: "Mam wrażenie, że do Świątyni Boga przeniknął przez jaką szczelinę odór szatana (...) Ewangelia wielokrotnie przypomina słowa Chrystusa, który mówi o tym wrogu człowieka".

Jezus mówi o szatanie w rozmowie z pierwszym z uczniów - Piotrem: "Nie myślisz po Bożemu, masz swoje plany, swoje wyobrażenie Boga..., odrzuć knowania Złego - odmień się w sposobie myślenia".

Kontekstem tej rozmowy jest pierwsza z trzech zapowiedzi Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Syna Człowieczego (por. Mk 9,30-32; 10,32-34). ON musi cierpieć, będzie odrzucony i zostanie zabity, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Oto podstawy kerygmat (orędzie) chrześcijaństwa!  

Od chwili gdy Piotr wyznał wiarę - przyjął też orędzie mesjańskie (8,29)! Nie oznacza to jednak, że odtąd szatan zostawi go w spokoju. Dobitnym tego przykładem jest dzisiejszy fragment Ewangelii, gdy bezpośrednio po uroczystym wyznaniu wiary przychodzi czas próby. Później będą kolejne aż po trzykrotne zaparcie i łzy żalu (14,66-72). Będzie jednak też czas rehabilitacji - odnowa w sposobie myślenia - trzykrotne wyznanie miłości i powierzenie zadań pasterskich (J 21,15-19).

Nikt kto uwierzy w Chrystusa nie będzie pozbawiony czasu próby, pokus i zakusów złego. Najważniejsze to, by nie ulec złemu, by wybrać drogę krzyża tj. trzy kroki metanoi:
  • wyrzec się samego siebie;
  • wziąć krzyż [swój krzyż];
  • naśladować [Mistrza] - iść za Nim!
Nie ma innej drogi!

Pytaj zatem samego siebie:
  • Jaką korzyść ma człowiek, jeśli zdobędzie cały świat, ale straci swoje życie?
  • Czy wstydzisz się Jezusa i Jego nauki "przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym"?
  • Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus?
 

MÓDLMY SIĘ!

Święty Michale Archaniele,
broń nas w walce,
a przeciwko złości i zasadzkom szatana bądź nam obroną.
Niech mu Bóg rozkaże,
pokornie prosimy,
Ty zaś, Książę wojska niebieskiego,
mocą Boską strąć do piekła szatana i inne złe duchy,
które dla zguby dusz krążą po świecie. Amen


ŻYJ SŁOWEM!

Papież Franciszek dość często mówi o szatanie, nazywa rzeczy po imieniu zgodnie z tradycją katolicką. Możliwe, że tym niektórych odstrasza, a innych budzi z drzemki nieświadomości. Jeśli pasterze nie będą przypominali o istnieniu złego ducha, to spełni się jego upragniony scenariusz. Papież mówi, że szatan jest przebiegłym, osobowym złem, które chce zniszczyć ludzkość, a pokora i łagodność to najlepsza broń w walce ze złem. Wsłuchujmy się w głos Ojca św. i nie zapominajmy prosić: "[Ojcze] nie dozwól byśmy ulegli pokusie".

ks. Jan Kochel

fot. pl.dremstime.com

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459891

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu