Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XXV Niedziela zwykła - 20.09.2015

2015-09-16

News

Czy we wszystkim musimy być jednomyślni? Jak oceniać odmienne poglądy wewnątrz Kościoła? W jaki sposób traktować osoby, które wciąż się z nami nie zgadzają? - oto pytania na kolejną medytacyjną lekturę słowa Bożego.CZYTAJ!
Mk 9,30-37

Jezus i uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».


ROZWAŻ!

Pojawił się wśród apostołów klasyczny konflikt. Jak to zwykle bywa, każdy ma "swoje" racje, każdy najtrafniejsze argumenty, każdy jedynie słuszne opinie i wyjątkowy punkt widzenia.

Jezus odnosi się zarówno do tematu sporu („kto jest pierwszy”) jak i do sposobu traktowania adwersarza („wziął dziecko”).

Zatrzymajmy się na tym drugim elemencie. Jest on bowiem uniwersalnym sposobem podchodzenia do konfliktu wewnątrz wspólnoty ludzi zaangażowanych. Przecież apostołowie nie byli do siebie wrogo nastawieni. Nie tworzyli nienawidzących się frakcji, ani nie reprezentowali biegunowo różnych opcji, kultur czy religii. To był konflikt wśród przyjaciół.

Jezus daje jasne wskazanie, w jaki sposób należy taki konflikt przeżywać.

Nie gani różnorodności podejścia do zagadnienia, gdyż każdy ma swój sposób patrzenia, odmienną wrażliwość czy różny sposób działania. Mistrz akceptuje więc różnorodność. I my powinniśmy się tego nauczyć w rodzinie, wspólnocie, Kościele, wśród przyjaciół czy znajomych. Możemy się różnić „w sposób piękny” jak powiadają niektórzy.

Następnie Jezus jasno określa nastawienie: należy przyjąć tę drugą, odmiennie myślącą i mówiącą osobę jak dziecko. To znaczy trzeba je wysłuchać, zająć się nim i cierpliwie znosić.

Takiej postawy mamy uczyć się w czasie konfliktów w ramach małżeństwa, rodziny czy wspólnoty. Wszelka wrzaskliwość, gniew, rywalizacja i dominacja są dolewaniem benzyny do ognia. Niczego nie rozwiązują.

Cierpliwa i delikatna wrażliwość na innych daje efekt pokoju nawet wówczas, gdy nie dojdziemy do porozumienia i będziemy różnić się w poglądach. Myśli mogą być różne, ale serce powinny pozostać w jedności. Nie jesteśmy wrogami i nie wolno nam dopuścić do sytuacji, gdy zaczynamy się traktować z wrogością. Potrzeba czujności, by przy argumentacji nasz sposób patrzenia stał się ważniejszy od bliskiego nam człowieka.

Zasadę, której uczy nas Jezus, streścić można więc w wyrażeniu: "głowa pracująca, serce współ-czujące"!


MÓDL SIĘ!

Boże, Ty stworzyłeś nas odmiennymi i w bogactwie stworzeń ukazałeś wspaniałość Twojego bogactwa. Nie pozwól, byśmy wśród rodziny i przyjaciół szerzyli wrogość czy niechęć. Spraw, byśmy przyjmowali się wzajemnie z delikatnością i wrażliwością.


ŻYJ SŁOWEM!

Na modlitwie powierz Bogu osoby z rodziny, które mają odmienne poglądy czy postawy. Pomódl się za nie i poproś, by twe serce nie stwardniało i nie utraciło wobec nich wrażliwości. Znajdź następnie okazję, by nawiązać z nimi życzliwy kontakt.

ks. Artur Sepioło

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459642

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu