Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

II Niedziela zwykła - 15.01.2012

2012-01-14

News
Kościół na dzisiejszą niedzielę proponuje fragment z Ewangelii według św. Jana. Czytamy w nim, że Jan Chrzciciel wskazuje na Baranka Bożego, a jego uczniowie podejmują drogę powołania - pójścia za Jezusem Chrystusem. Tego dnia pozostają u Niego i pozostaną aż do samego końca. Pozostanie u Jezusa tylu innych! Chciejmy dziś po raz kolejny zachwycić się wołaniem, które kieruje w naszą stronę Syn Boży.


CZYTAJ!

J 1, 35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”. Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.


ROZWAŻ!

Już u początku dzisiejszej Ewangelii widzimy niezwykłą postawę Jana Chrzciciela. Zrzeka się niejako swoich uczniów na rzecz Jezusa. Nauczyciele zazwyczaj przygotowywali swoich uczniów, by później oni nauczali następnych. Przekazanie własnych uczniów większemu nauczycielowi było w czasach biblijnych sytuacją bardzo rzadką. Wymagało to wielkiej pokory i przekonania o wielkości nowego nauczyciela. Jan bardzo dobrze odkrył swoje powołanie – miał być tylko tym, który przygotowuje przyjście Sługi Pańskiego, który jest potężniejszy od niego, któremu on nie jest godny nosić sandałów (por. Mt 3, 11).

W dalszej części Ewangelii dostrzegamy scenę powołania pierwszych uczniów przez Chrystusa - Andrzeja i innego ucznia (prawdopodobnie jest nim autor Ewangelii – św. Jan). Jest to także niespotykana sytuacja w ówczesnym świecie starożytnym. W Komentarzu historyczno-kulturowym do Nowego Testamentu (s. 189) czytamy, że tylko radykalni nauczyciele greccy powoływali swoich uczniów (Sokrates powołał Ksenofonta), zwykle jednak uczniowie sami wybierali swych nauczycieli. Pójść za kimś i zobaczyć – to znaczy stać się czyimś uczniem. Pójść za Pasterzem, który jest Bramą Owiec. Stać się owcą, w ten sposób odpowiedzieć na głos Jezusa – Dobrego Pasterza.

Ostatni obraz z dzisiejszej Ewangelii to powołanie Szymona Piotra. Zostaje on przyprowadzony do Jezusa Chrystusa przez swego brata – Andrzeja. To właśnie Andrzej wskazuje Piotrowi Mesjasza – na wzór Jana Chrzciciela podprowadza go do Pana i Zbawiciela. Wskazuje, a nie powołuje. Powołuje Szymona sam Pan. Piotr na wzór starotestamentalnych przodków przyjmuje nowe imię – Kefas (tj. Skała). Przyjąć nowe imię to znaczy przyjąć nowe powołanie i zadanie: "Odtąd ludzi będziesz łowił" (Łk 5, 10b) – oto nowe zadanie Piotra.

Pytania do refleksji:
  • Czy zawsze wskazuję w swoim życiu na Jezusa?
  • Czy odpowiadam na głos Chrystusa – Dobrego Pasterza?
  • Czy przyjmuję powołanie? Czy jestem za nie odpowiedzialny?


MÓDL SIĘ!


Boże, który mnie przenikasz i znasz doskonale. Stworzyłeś mnie dla szczęścia, pomóż mi je znaleźć. Ukaż mi moją drogę życiową. Spraw, abym wybrał to, co Ty dla mnie zamierzyłeś i do czegoś mnie sposobił jeszcze w łonie mej matki. Chcę Ci być posłusznym we wszystkim, chcę iść, gdzie mnie poślesz. Dlatego proszę o odwagę, bym Ci zaufał bez granic, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mego dobra. Poprowadź mnie po ścieżkach Twoich. Amen.

Modlitwa o rozeznanie drogi życiowej [www.modlitewnik.pl/]


ŻYJ SŁOWEM!


Postaraj się w tym tygodniu przypomnieć sobie o chwili, w której powołał cię Pan. Uwielbiaj Go za to w swoich modlitwach, dziękuj Mu za osoby, które cię do Niego przyprowadziły. Postaraj się jeszcze lepiej wypełniać swoje zadanie życiowe. Jeśli jeszcze go nie odkryłeś, to módl się słowami powyższej modlitwy.

Tomasz Gajda

fot. Edouard Dantan (1848-1897) – Powołanie Andrzeja i Piotra - Musée des Avelines.

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583080

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu