Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Chrystusa Króla – 22.11.2015

2015-11-19

News

Królestwo nie z tego świata.

Przeżywana co roku Uroczystość Chrystusa Króla uzmysławia nam prawdę o przenikaniu się w świecie dwóch królestw – Bożego i ludzkiego, dwóch wymiarów – niebieskiego i ziemskiego, dwóch mentalności – Chrystusowej Ewangelii i czysto ludzkiego myślenia. A w centrum świata postawił Bóg człowieka, którego najtrudniejszym zadaniem jest konieczność i umiejętność dokonywania właściwych wyborów. Ten świat w którym przychodzi nam żyć nie ułatwia nam z pewnością tego zadania.


CZYTAJ!

J 18,33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.                                                                                              


ROZWAŻ!

Kiedy Jezus Chrystus stanął przed Piłatem wówczas nastąpił decydujący moment świadectwa, które musiał i chciał dać Jezus Chrystus. Jego śmierć na krzyżu stała się konsekwencją jednoznacznego świadectwa miłości Bożej, które potwierdzone zostało w momencie rozmowy Jezusa z Piłatem. Wtedy objawiła się z całą mocą prawda o obecności w jednym świecie dwóch wymiarów, Boskiego i ludzkiego. Człowiek sądził Boga, choć to Bóg ostatecznie będzie sądził człowieka (zob. Ap 1,5-8, pierwsze czytanie). Człowiek chciał panować, choć ostatecznie tylko panowanie Boga nie zna końca (por. Dn 7,13-14, drugie czytanie). Człowiek chciał być ważny i zauważony, ale sam nie dostrzegł w Jezusie Chrystusie Tego, który jest Najważniejszy (por. J 18,33b-37, Ewangelia). Dlaczego tak się dzieje? Bo człowiek żyjący w tym świecie patrzy przez pryzmat tego świata. Żeby jednak dostrzec w tym świecie drugi wymiar życia, trzeba wejść na poziom spojrzenia Jezusa, a więc spojrzeć na wszystko w perspektywie innego świata.

Każde pokolenie styka się na swój sposób z wymiarem dwóch królestw, dwóch wymiarów i dwóch mentalności, ale zadaniem każdego pokolenia jest dokonywanie umiejętnych i mądrych wyborów, które odnoszą się do przyszłości. I choćby mentalność tego świata, a więc wejście w wymierne bogactwo, w pragnienie znaczenia i dominowania, było nadzwyczaj kuszące i wciągające, to jednak mądrość Ewangelii i świadectwo miłości Jezusa Chrystusa powinny prowadzić nasze pokolenie do szukania w wymierzę tego świata bogactw, które nie przemijają oraz pragnienia bycia zauważonym jedynie w pryzmacie Bożego spojrzenia. Wszystko inne nie ma znaczenia i przyszłości, bo zamyka nas jedynie w wymiarze tego świata.

Wszyscy jesteśmy w Jezusie Chrystusie zaproszeni do udziału w Jego królestwie, w Jego spojrzeniu, w Jego Ewangelii. I to jest źródło naszej radości, bo inaczej nasze królestwo skończyłoby się na tym świecie i nie byłoby mowy o żadnej przyszłości.

Można powiedzieć, że w dzisiejszej Ewangelii czytamy o procesie. Jednak można też powiedzieć, że moment w którym Jezus stanął przed Piłatem rozpoczął proces dojrzewania człowieka do dania czytelnego świadectwa polegającego na jednoznacznym określenie do którego królestwa należy całym sobą, sercem i umysłem. Czy ten proces dokonał się już w Tobie?

Niech kilka prostych pytań pomoże nam wejść w pogłębioną refleksję nad danym nam Słowem Bożym.

  • Czy jesteś w stanie oczyma wyobraźni stanąć dziś przed Piłatem obok Jezusa Chrystusa?
  • Z którymi wartościami mojego życia staję po stronie Królestwa Jezusa Chrystusa?
  • Co jest celem mojego życia, którego oczekuję?
  • Czy Jezus Chrystus jest moim Bogiem, którego nade wszystko pragnę, czy też mam swoje bożki od których nie potrafię oderwać oczu i serca?

 

MÓDL SIĘ!

Uwielbiajmy Chrystusa w Jego uniżeniu.

Dziękujmy Chrystusowi za świadectwo pokory i odwagi

Przepraszamy Chrystusa za braki w naszym świadectwie, za braki jednoznacznego świadectwa.

Prośmy Chrystusa o umiejętność dokonywania dobrych wyborów pośród rzeczywistości tego świata.


ŻYJ SŁOWEM!

Daj Jezusowi Chrystusowi jedno małe świadectwo czynu. Potwierdź czynem, że cenne jest dla Ciebie Jego Królestwo i obietnica Jego Ewangelii. Niech to będzie świadectwo prawdy.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459614

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu