Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Niedziela Świętej Rodziny - 27.12.2015

2015-12-27

News
Do odkrywania rodzinnego szczęścia w relacjach otwartych na obecność Boga i drugiego człowieka zachęcają biskupi w liście na Niedzielę Świętej Rodziny (2015). Zwracają uwagę na codzienne czynności, jak modlitwa i posiłek, które dają radość bycia ze sobą i dla siebie.CZYTAJ!
Łk 2,41-52

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.


ROZWAŻ!

W naszych sercach trwa jeszcze atmosfera rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole. Są to spotkania pełne radości i miłości. Czasami powodują one, iż w naszych oczach pojawi się łza, zwłaszcza wówczas, gdy przy wigilijnej wieczerzy zabrakło tych, których kochamy. Niemniej jest to wspaniały, błogosławiony czas.

Kościół w dzisiejszym święcie przypomina jedno wydarzenie z życia Świętej Rodziny - pielgrzymka do świętego Miasta. Jest to niezwykle ważne, aby wpatrywać się w ten Święty Przykład, który zespala olbrzymia miłość i ofiarność.

Znajdźmy w tekście Ewangelii słowa, które wyrażają emocje Maryi i Józefa (nazwanego "ojcem")! To są doświadczenia bliskie wielu współczesnym rodzinom.

Jest to ważne, zwłaszcza w progu nowego roku - Roku Miłosierdzia! Współczesny świat przeżywa swoisty kryzys rodziny, dlatego tak ważny jest wzorzec Świętej Rodziny z Nazaretu, który nie tylko pociąga, ale uzdrawia. Maryja i Józef wstawiają się za naszymi rodzinami we wszelkich sytuacjach życiowych. Chciejmy dziś rozważyć w sercu i modlić się, by miłosierny Bóg dopomógł w ich dobrych postanowieniach:

  • Czy jako mężczyźni, za przykładem św. Józefa, jesteśmy odpowiedzialnymi mężami i ojcami, gotowymi odłożyć na bok nasze plany i ambicje na rzecz służby rodzinie?
  • Czy jako kobiety, za przykładem Maryi, nie lękamy się macierzyństwa, do którego wzywa nas Pan?
  • Czy modlimy się do Pana Jezusa, aby nieustannie uzdrawiał relacje w naszych rodzinach?

Niech ten błogosławiony czas rozpali w naszych sercach żar miłości – miłości małżonków, rodziców i dzieci. Niech zawsze płonie w nich ogień miłości Chrystusa, który nas wszystkich jednoczy w miłości i pokoju.


MÓDL SIĘ!

Dziękujemy za to, że stworzyłeś nas – mężczyznami i kobietami, abyśmy się nawzajem uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą. Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo, ustanawiając je sakramentem. Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości. Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności. Wspieraj małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami.

Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się miłością matki i ojca. Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla wzrostu w prawdzie i miłości. Umacniaj dziadków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi.

Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu, małżeństwu i rodzinie. Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby Synod Biskupów umocnił świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny.

Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo rodzin, módl się za nami! Święty Józefie, głowo Świętej Rodziny, módl się za nami! Święty Janie Pawle, papieżu rodziny, módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Dbajmy o nieustanne uzdrawianie relacji miłości w naszych rodzinach. Wpatrujmy się zawsze w przykład Świętej Rodziny. W tym szczególnym czasie, pomyślmy także o tych, którzy nie mają rodzin – bezdomnych, samotnych, opuszczonych. Niech trwający jeszcze świąteczny czas zachęci nas do otwarcia naszych serc na tych, którzy razem z nami stanowią rodzinę ludzką. Odwiedźmy naszych bliskich i tych, którzy nie spędzają czasu Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie. Poświęćmy im chociaż chwilę, aby z nimi porozmawiać, a przede wszystkim ich posłuchać i pomodlić się za nich (z nimi).

ks. Amadeusz Pełka

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440057

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu