Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

II Niedziela BN - 03.01.2021

2021-01-02

News
Słowo Boże stało się ciałem i zamieszkało wśród ludzi - uniżyło się, dało się odczytać, interpretować, przemodlić, wprowadzić w życie. Do najstarszej bazyliki w Betlejem można wejść tylko zniżając się, schylając nisko głowę. Pokora i ubóstwo to piękne imiona Boga!
CZYTAJ!
J 1, 1-18

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga -
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego -
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.ROZWAŻ!


Prolog czwartej Ewangelii jest starożytnym hymnem chrześcijańskim o Odwiecznym Słowie i Jego relacjach ze światem i ludźmi. Słowo Boże wciąż rozbrzmiewa w tym świecie i pośród ludzi, wciąż czeka na odpowiedź ze strony świata i ludzi. Wezwanie zawsze domaga się odpowiedzi!

Natchniony hagiograf określił przymioty Słowa (gr. Logos):
- odwieczne ("na początku było..."),
- boże ("... było u Boga"; w. 1. 13. 14. 18),
- stwórcze ("wszystko zaistniało dzięki Niemu" w. 3. 10),
- żywotne ("... w Nim było życie"),
- oświecające - interpretujące ("świeci w ciemności"),
- świadczące ("... aby dać świadectwo"; 8n. 15),
- budzące wiarę ("... dzięki niemu wszyscy uwierzyli"; w. 7. 12),
- prawdziwe ("... była światłość prawdziwa"; 9. 14),
- nie rozpoznane - nie przyjęte - [przez niektórych] odrzucone ("przyszło..., lecz... Go nie przyjęli"),
- obdarzające mocą ("obdarzyło mocą..."),
- rodzące trwałe więzi ("... aby stali się dziećmi Bożymi"; w. 12. 14),
- dające łaskę ("pełne łaski i prawdy"; w. 14. 16n).

Dwanaście przymiotów Słowa znajduje swoją syntezę - wypełnienie w wersecie 14: "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jako Jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od Ojca" (por. Mt 1, 18-25; Łk 1, 26-38; 2, 6; J 18, 37; Ga 4, 4-5; Flp 2, 7-8; 1 Tm 3, 16; 1 J 4, 2).

Odwiecznym Słowem jest Jezus prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek. Chrystus jest jedynym Słowem Pisma Świętego: "Przez wszystkie słowa Pisma świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo, w którym wypowiada się cały" (Hbr 1, 1-3; KKK 65. 102. 426-429). Św. Augustyn słusznie przekonywał: "Pamiętajcie, że to samo Słowo Boże rozciąga się na wszystkie księgi, że to samo Słowo rozbrzmiewa na ustach wszystkich świętych pisarzy. To Słowo, które było na początku u Boga, nie potrzebuje sylab, ponieważ nie jest zależne od czasu" (Enarratio in Psalmos, 103, 4, 1).

Jak można nawiązać relację ze Słowem, które "nie potrzebuje sylab"?

W relacji nie chodzi o dźwięki i słowa, ale o obecność i wybór, a w końcu o "łaskę i prawdę". Słowo stało się ciałem, stąd potrzeba osobowej relacji (wyboru), niejako "dotknięcia" czegoś co nieuchwytne. Słowo wzywa - domaga się osobistej odpowiedzi. Słowo może potrącić wewnętrzne struny naszej wolności, bo "zostać uczniem Słowa" oznacza poznać prawdę, a "prawda uczyni nas wolnymi" (J 8, 32).

Św. Jan Paweł II wyjaśnił: "Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca (...) musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie <przyswoić>, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć" (RH 10). Trzeba zatem wejść w siebie - siebie odnaleźć - zdumieć się i przyjąć Ewangelię (Słowo), czyli Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Święty Papież dodał: "Owo zdumienie, a zarazem przeświadczenie, pewność, która w swym głębokim korzeniu jest pewnością wiary (...) pozostaje najściślej związane z Chrystusem. Ono wyznacza zarazem Jego miejsce, Jego - jeśli tak można się wyrazić - szczególne prawo obywatelstwa w dziejach człowieka i ludzkości" (RH 10).

Tak więc "miejscem" spotkania ze Słowem jest wiara. "Wiara [zaś] rodzi się ze słuchania, słuchanie natomiast na miejsce dzięki słowu Chrystusa" - przekonuje św. Paweł (Rz 10, 17).

Apostoł niespokojny i nieprzekonany o tym, że nie wszyscy posłuchali Ewangelii i nie wszyscy zrozumieliśmy jego pouczenie woła: "Pytam jednak: Czy nie usłyszeli? Przeciwnie! Na całą ziemię rozszedł się ich głos, i aż na krańce ziemi ich słowa. Pytam dalej Izraela (...)" (10, 18-21).

W imieniu Apostoła zapytam współczesnych wierzących:
  • Czy słowo Boże jest blisko ciebie, na twoich ustach i w twoim sercu (Pwt 30, 14; Syr 21, 26; Rz 10, 8)?
  • Czy wyznałeś już osobiście i publicznie: "Jezus jest Panem"! i uwierzyłeś w sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych (1 Kor 12, 3; Flp 2, 11; Rz 10, 9)?
  • Jak dzielisz się Słowem z innymi? Czy jesteś świadkiem Żywego Słowa - Jezusa Chrystusa?


MÓDL SIĘ!

Niech Pan da nam siłę  do kontemplowania ubóstwa,

którego najdoskonalszym wyrazem jest Jezus położony w żłobie.

Niech nauczy nas badać nasze serca,

abyśmy umieli rozpoznać,

czy są one wolne i gotowe szukać Jezusa, kochać bliźniego i służyć ludziom.

Niech da nam poznać,

czy możemy jeszcze coś zrobić w kwestii ubóstwa

i nie zamykać się w swoich przywilejach i tradycjach.

kard. C.M. Martini, Słowa dla życia, 35.


ŻYJ SŁOWEM!

Do jednego tylko warto zachęcić - do żywej/żywotnej relacji ze Słowem, czyli do codziennego czytania, medytacji, modlitwy i działania według Słowa (lectio divina) - uporządkowanego ćwiczenia osobistego słuchania słowa Bożego. Na początku roku 2016 zapraszam nowych uczniów do naszej szkoły Słowa Bożego!

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440290

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu