Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

II Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2016

2016-02-19

News
Franciszek rozesłał na cały świat "misjonarzy miłosierdzia". Ponad 1000 kapłanów otrzymało specjalną misję głoszenia miłosierdzia i posługi jednania: "Będą znakiem matczynej troski Kościoła o lud Boży... Będą to kapłani, którym udzielę władzy przebaczania grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej... Będą przede wszystkim żywym znakiem tego, że Ojciec przygarnia tych, którzy starają się o Jego przebaczenie" - napisał w bulli Misericordiae Vultus.

CZYTAJ!
Łk 9,28b-36

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.


ROZWAŻ!

Ewangelista opisujący scenę Przemienienia kończy stwierdzeniem: "A oni [uczniowie] zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli" (9,36). Do zesłania Ducha Świętego trwał czas przygotowania (formacji), czas milczenia, modlitwy i rozeznania, ale później nastał czas opowiadania, nauczania i posługi jednania (ewangelizacji).

W naszym życiu duchowym konieczny jest "czas milczenia i czas mówienia" - przekonywał Kohelet (3,7).

„Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy” - wyznał Piotr (9,33). Wyprawa na wysoką górę Jezusa i wybranych uczniów to czas pogłębionej refleksji, czas rekolekcji, rozeznawania tajemnicy Syna Człowieczego. Jakże potrzebne są te dni milczenia, skupienia, modlitwy poczynającej się od zamyślenia nad słowem Bożym. Dialog dwóch Testamentów: starego (Jezusa - Eliasza i Mojżesza) i nowego (Jezusa i uczniów). A z obłoku odzywa się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie” (9,35), bo "ponagla nas do kontemplowania Jezusa, do patrzenia na Niego samego, do przyjęcia Go jako jedynego przewodnika w naszej ziemskiej wędrówce, byśmy mogli Go spotkać w chwale" (C.M. Martini).

Franciszek przekonuje, że "potrzebujemy nieustannie kontemplować tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, pogody i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie to słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie... Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczeń, jakim jest nasz grzech" (nr 2).

Jezus nie zatrzymał jednak uczniów na górze, zszedł z nimi na dół - posłał z misją miłosierdzia do ludzi.

Drugi etap drogi miłosierdzia rozpoczyna się wówczas, gdy kończy się czas milczenia (lectio - meditatio - oratio - contemplatio), a rozpoczyna czas posłannictwa i misji (consolatio - discretio - deliberatio - actio).

Kard. Martini uczył, że droga duchowa człowieka podobna jest do starożytnego mostu zbudowanego na ośmiu filarach. Pierwsze cztery filary to czas milczenia - "wstępowania na górę" (czytanie - medytacja - modlitwa - kontemplacja), po spotkaniu - przemienieniu, rozpoczyna się czas działania - "schodzenia w dół" - cztery kolejne filary (podniesienie na duchu - wrażliwość na sprawy Boże - wewnętrzny wybór/decyzja - życie i działanie zgodne z Ewangelią). Ostatnim etapem drogi jest actio, czyli konkretne życie i działanie ucznia według Ducha Chrystusa, urzeczywistnianie królestwa Bożego w historii i świecie, zmiana słowa w czyn, wiary w świadectwo.

Słowo Boże zostało posłane na świat, aby działać. Ono nigdy nie wraca bezowocne (Iz 55,10n), jest żywe i skuteczne (Hbr 4,12; 1 P 1,23), ostre jak miecz (Mdr 18,15; Ap 2,12). Właśnie actio - operatio jest dojrzałym owocem duchowej medytacji nad słowem Bożym oraz początkiem misji miłosierdzia w świecie.

Misjonarz miłosierdzia musi oznajmić to, co widział "na górze", musi docierać do tych, którzy spragnieni są miłosierdzia Bożego:

  • Jak wykorzystuję mój czas milczenia (rekolekcji, nabożeństw pokutnych, lektury Pisma św., postu, jałmużny, praktykowania uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała)?
  • Czy modlę się na rekolekcjonistów, spowiedników, kierowników duchowych, misjonarzy miłosierdzia?
  • Jak przygotowuję się do sakramentu pokuty i pojednania?
  • Jak przemieniam słowo w czyn, modlitwę w uczynek miłosierdzia, wiarę w świadectwo?


MÓDL SIĘ!

Daj nam, Panie, żyć zawsze w zasłuchaniu w Twoje Słowo, daj nam umrzeć w Twojej miłości, spocząć w Twoim pokoju, zmartwychwstać w Twojej potędze i królować w Twojej chwale. Prosimy cię o to przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi i Eliasza, proroka z Tiszbe.

kard. C.M. Martini

ŻYJ SŁOWEM!

Wybiorę się na nabożeństwo Gorzkich żali, uważnie prześledzę jego tekst, odszukam inspiracji biblijnych (zob. warto poczytać - ks. prof. A. Troniny), a może posłucham nowej wersji muzycznej z płyty CD - Diany Świder (GN).

ks. Jan Kochel

fot. Zjazd z Góry Tabor - Ziemia Święta

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440246

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu