Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Triduum Sacrum

Wielki Czwartek - 24.03.2016

2016-03-21

News
Wieczernik jest miejscem intymnego spotkania Jezusa ze swoimi uczniami - pierwszymi sługami, którzy zostali wezwani, by "by sobie nawzajem umywać nogi" (kapłaństwo służebne). Do tej sali na górze zaproszeni są wszyscy, którzy pragną uczestniczyć w uczcie miłości (kapłaństwo powszechne). Jedno i drugie uczestniczy w jedynym Kapłaństwie Jezusa Chrystus, którego "Bóg ogłosił najwyższym kapłanem na wzór Melchizedeka" (Hbr 5,10).


CZYTAJ!

J 13,1-15

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.


ROZWAŻ!

Dzisiaj w całym Kościele świętujemy Wielki Czwartek – dzień rozpoczynający obchód Triduum Paschalnego. W kościołach katedralnych, na porannych Mszach Świętych, biskupi święcą oleje krzyżma natomiast wieczorami zostaną odprawione Msze Wieczerzy Pańskiej, będące znakiem jedności Ofiary Chrystusa, jedności kapłaństwa i całego ludu bożego przy stole Pańskim.

Dzień ten jest również pamiątką ustanowienia przez Jezusa Chrystusa. sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Liturgia Słowa przenosi nas do Wieczernika. Chciejmy przenieść się myślami do tego miejsca. Skierujmy nasz wzrok na Chrystusa i zebranych Apostołów. Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”. Tę prawdę Jezus powtarza codziennie, w naszych wieczernikach – naszych parafialnych kościołach. Z tej miłości Chrystus codziennie wydaje Siebie na Ofiarę podczas każdej Mszy Świętej. Musimy zadać sobie pytanie: jaka jest nasza postawa na Mszy Świętej? Jak możemy odwzajemnić się Panu za Jego nieskończoną miłość?

Dzisiejsza Ewangelia poniekąd daje nam prostą odpowiedź. Mamy naśladować Chrystusa umywającego nogi swoim uczniom, bowiem On Sam „dał nam przykład, abyśmy i my tak czynili”. Umycie nóg było wyrazem gościnności. Czynność ta była wykonywana przez niewolnika gospodarza, gdy przyjmował on w swym domu jakiegoś dostojnika. Zupełnie inne spojrzenie na tę czynność daje Jezus. Dla Niego umycie nóg jest wyrazem doskonałej miłości i gotowości do służenia, a co za tym idzie przebaczania innym ludziom. Wyraz ten jest integralną częścią Eucharystii. Wieczorna liturgia Wielkiego Czwartku podkreśla ten aspekt pokornej służby. Gest umycia nóg jest także symbolem Chrztu Świętego. W sakramencie tym Chrystus nas obmywa z grzechów i daje nowe życie. Umycie nóg to również symbol przywróconej godności, podniesienia z grzechu drugiego człowieka.

Dzisiejsza Ewangelia skłania nas do pochylenia się nad tematem służby drugiemu człowiekowi. W tej służbie, jak mawiała św. Edyta Stein, niezwykle istotna jest empatia – wczucie się w przeżycia drugiego człowieka. Czy zatem zauważamy potrzeby innych, czy przechodzimy obok nich obojętnie? Czy spoglądamy na drugiego z szacunkiem i miłością? Czy darzymy innych uśmiechem i dobrym słowem?

Kiedy Apostołowie zapytali się Jezusa: Panie pokaż nam Ojca, Pan im odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a wyście mnie nie poznali? (J 14,1-12). Jezus jest razem z nami w drugim człowieku, w jego twarzy i sercu. Czy zauważyłem już twarz Zbawiciela w twarzy drugiego człowieka? Niech przeżywane przez nas Triduum Paschalne, zwłaszcza w tym Roku Miłosierdzia, otworzy nasze serca na miłosierną miłość względem naszych braci i sióstr. Chciejmy w tym czasie miłości pochylić się nad drugim człowiekiem, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym – chorym, samotnym, ubogim; tak jak Pan pochyla się nad każdym z nas i umywa nas z brudów naszych grzechów i przewinień.


MÓDL SIĘ!

Miłosierny Ojcze, prosimy Cię daj nam ręce gotowe by służyć, oczy gotowe by widzieć drugiego człowieka, serce gotowe by kochać i przebaczać. Spraw abyśmy się stali narzędziem Twojej miłosiernej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Pokornie proś Pana o przyjęcie Jego miłości i uwolnienie serca od pychy. Otwórz oczy swojego serca na drugiego człowieka. Ucz się od Pana pokornej służby – pomóż w domu lub na parafii w przygotowaniach do Świąt Wielkiej Nocy.

Amadeusz Pełka

fot. Wieczernik - Jerozolima jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487459

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu