Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Zwiastowanie Pańskie - 4.04.2016

2016-04-02

News
Wielu ludzi ma swoje plany na życie. Chcą też, by wszystko działo się po ich myśli. A co, jeżeli Bóg pokrzyżuje te zamiary?


CZYTAJ!

Łk 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.


ROZWAŻ!

W Starym Testamencie zapowiedzi narodzin lub opisy powołań wybitnych postaci zawierały kilka wspólnych elementów. Można je również odnaleźć w perykopie o zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie.

Są to:

- prezentacja sytuacji społeczno-historycznej oraz bohaterów (Łk 1, 26-27);

- teofania (w. 28);

- zapowiedź narodzin Dziecka, nadanie Mu imienia oraz zaprezentowanie Jego przyszłej misji (ww. 31-33);

- znak wiarygodności tejże zapowiedzi oraz odpowiedź na teofanię (ww. 35-38).

Perykopa o zwiastowaniu Maryi rozpoczyna się i kończy wzmianką o archaniele Gabrielu. Mamy zatem do czynienia z czymś w rodzaju inkluzji.

Bóg posłał archanioła Gabriela do domku nazaretańskiego, w którym mieszkała młodziutka dziewczyna o imieniu Maryja. Archanioł miał jej zwiastować radosną nowinę, że to właśnie ona – spośród wszystkich niewiast ziemi – została wybrana na Matkę Syna Bożego. Maryja doskonale znała proroctwa mesjańskie Starego Testamentu, ale chyba nigdy nie przypuszczała, że to właśnie ona odegra w nich zasadniczą rolę. Ta nazaretańska dziewczyna wielokrotnie czytała słowa z Księgi Izajasza: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7, 14), ale chyba nigdy się nie domyślała, że występujący w tym wersecie termin „Panna” zostanie już niebawem zastąpiony jej imieniem.

Maryja – być może trzynastoletnia wówczas dziewczyna – miała też wiele planów i marzeń na przyszłość. Przecież już niebawem miała zamieszkać z Józefem. Zapewne też rozmyślała o swych przyszłych obowiązkach względem męża, gromadki dzieci i gospodarstwa domowego. Zjawienie się anioła Bożego i powołanie Maryi na Matkę Syna Bożego, wiązało się z dużymi zmianami w jej życiu, które nagle miało się obrócić o 360̊. Maryja musiała dokonać wolnego wyboru. Jednak zgoda na stanie się Matką Syna Bożego była równoznaczna z tym, że nazaretańska dziewczyna musiała pożegnać się ze swoimi planami na życie, a zgodzić się na jego kształtowanie według woli Bożej. „Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi” (Iz 55, 8-9).

Maryja nie namyślała się długo. Jej odpowiedź: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38) otworzyła drzwi jej łona na przyjęcie Syna Bożego. Wypowiedź ta ukazała także, że Maryja zrezygnowała z układania swego życia po swojemu, a całkowicie zdała się na Boże prowadzenie. „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe” (Ps 37, 5-6).

Podczas osobistej medytacji tekstu biblijnego, warto sobie zadać pytanie:
  • Czy zawsze zgadzam się z wolą Bożą względem mnie?
  • Czy też na siłę kształtuję życie po swojemu?


MÓDL SIĘ!

Panie,

chcę tego, czego Ty chcesz;

chcę dlatego, że Ty chcesz;

chcę, jak Ty chcesz

i jak długo chcesz.

fragment modlitwy papieża Klemensa XI


ŻYJ SŁOWEM!

Powyższa modlitwa jest mi szczególnie bliska. Ten fragment znalazł się także na moim obrazku prymicyjnym. Postaraj się nauczyć tych kilku słów na pamięć i powtarzaj je codziennie po przebudzeniu się.

ks. Łukasz Florczyk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459608

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu