Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Wniebowstąpienia - 8.05.2016

2016-05-05

News

Od Wniebowstąpienia Chrystusa zaczyna się w historii świata czas Ducha Świętego. Stajemy dziś jakby na granicy wymieniających się w działaniu osób Bożych: Chrystus wstępuje, a Duch Święty zstępuje.
CZYTAJ!
Łk 24,46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka".

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.


ROZWAŻ!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus poświęca wiele uwagi wypełnieniu się zapowiedzi: o cierpieniu Mesjasza, o głoszeniu przebaczenia, o łasce dla wszystkich narodów, o zesłaniu Ducha Świętego. Dba On o świadome uczestnictwo uczniów w realizacji Bożych planów. Wskazuje na jedność Starego i Nowego Testamentu oraz ścisłe współdziałanie Bożych Osób.

W tym szerokim spojrzeniu na realizację Bożych zamiarów kończy się czas ziemskiej aktywności Mesjasza. Ostatnim jej akcentem jest posłanie Ducha Świętego, który został tu nazwany „obietnicą Ojca”. To ciekawe określenie i warto mu się przyjrzeć. Oto kilka epizodów ze Starego Testamentu, w których możemy odkryć działanie Ducha Bożego.

Duch, który unosił się nad nieuformowaną materią przy stworzeniu (Rdz 1,1-2) – teraz będzie formował apostołów. Ten, który brał udział w stworzeniu człowieka (Rdz 1,26-27) – teraz będzie przywracał w wierzących, zdeformowany przez grzech, Boży obraz. Zstąpił na 70. starszych wyznaczonych przez Mojżesza (Lb 11,24-25) – teraz będzie namaszczał posługujących i pasterzujących w Kościele. Planował dotrzeć do każdego serca, nawet serca niewolnika (Jl 3,2) – teraz zaczyna realizować ten zamiar. Przewidywał prorocze wizje i sny (Jl 3,1) – dziś doświadczyć ich mogą zarówno starcy, jak i młodzieńcy. Budził przyjaciół Boga i proroków (Mdr 7,27) – dziś czyni to samo. Dbał, by bardziej doświadczeni wprowadzali nowicjuszy (1 Sm 3,1-3) – ciągle z pokolenia na pokolenie kontynuuje swe dzieło przez praktykę nakładania rąk. „Będziesz innym człowiekiem” (1 Sm 10,6) – zapowiadał – i rzeczywiście przez natchnienia, dary i charyzmaty zmienia ludzkie wnętrze.

Duch jest obietnicą Ojca, bo to właśnie Ojciec w niebie zaplanował takie bogactwo dla ludzkiego serca. Jezus pośle Go nam, jeśli cierpliwie poczekamy i z otwartością przyjmiemy. Boże Osoby tęsknią za tym, by twórcza, Boża moc zamieszkała w naszym sercu.


MÓDL SIĘ!

Jezu, Ty zachęcasz mnie, abym był cierpliwy i gorliwy. Naucz mnie, idąc Twoim śladem, realizować wolę Ojca w niebie. Chcę wytrwale czekać na wypełnienie się obietnic i gorliwie działać, aby stać się ich uczestnikiem.


ŻYJ SŁOWEM!

Przez najbliższe dni, do uroczystości Zesłania Ducha Świętego proś, by Ten, który jest największym darem Ojca w niebie, coraz pełniej posługiwał się twoją duszą i ciałem.

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11454025

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu