Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Najświętszej Trójcy - 22.05.2016

2016-05-20

News
"Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej" (Cezary z Arles). Tajemnica ta stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego; jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w "hierarchii prawd wiary" - przekonuje Katechizm. Dlaczego zatem tak rzadko mówimy o Bogu w Trójcy Jedynym?


CZYTAJ!
J 16, 12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi".


ROZWAŻ!


Ewangelia ukazuje Jezusa, który pomaga nam w odkryciu Jego najgłębszego pragnienia, ponieważ zbliża się odejście i zapowiada nowy dar z nieba. Jezus chce odejść, aby mógł przyjść Duch Prawdy, który doprowadzi "do całej prawdy". Odejście Jezusa jest w gruncie rzeczy wielkim "zgorszeniem" dla tych, którzy szukają Go na sposób ludzki.

Dobrze, że dziś mówimy "mamy Ewangelię", ale to przecież zupełnie co innego, niż mieć samego Jezusa. Gdybyśmy Go mieli, z pewnością byśmy Go kochali, poszli za Nim. Jezus jednak nie jest już pośród nas tak, jak był z Maryją, Józefem, apostołami i niewiastami. On sam chciał odejść, by wskazać swoim i nam współczesnym inne formy obecności, w których daje się szukać i znaleźć. Formy Jego obecności są tak doniosłe i tak rzeczywiste, że samo odejście Jezusa staje się dla nas pewnością zbawienia. Mamy bowiem pewność, że znajdziemy Go w Darze, w którym udziela się On nam dzisiaj - w darze DUCHA PRAWDY!

Jezus, odchodząc, przedstawiam więc swój DAR i ujawnia Jego naturę działania: DUCH doprowadzi do prawdy - "pouczy o wszystkim oraz przypomni wszystko, co wam powiedziałem" (14, 26) - "powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe" (16, 13) - "[Jezusa] otoczy chwałą, ponieważ [z Niego] weźmie i wam objawi" (16, 14), czyli nauczy nas modlić się "tak jak trzeba" (por. Rz 8, 1-11. 26).

Na koniec Syn objawia Ojca, przekonując, że Bóg jest Jeden, ale w Trzech Osobach: "Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi" (16, 15). Oto tajemnicza "wymiana" darów: "co ma OJCIEC, jest moje [SYNA]" - DUCH zaś "nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy [od SYNA i OJCA].

"Cała ekonomia Boża jest wspólnym działem trzech Osób Bożych - uczy nas Katechizm. Podobnie bowiem, jak Trójca ma jedną i tę samą naturę, tak ma również jedno i to samo działanie (...). Każda jednak Osoba Boża wypełnia wspólnie dzieło według swojej osobowej właściwości. W ten sposób Kościół... wyznaje: Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden Duch Święty, w którym jest wszystko. Właściwość Osób Boskich objawia się przede wszystkim w Boskich posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego" (KKK 258).

Ten fragment z KKK uświadamia nam naturę BOGA, który jest WSPÓLNOTĄ MIŁOŚCI. Do życia w tej Wspólnocie jesteśmy wszyscy zaproszeni. Jezus tego gorąco pragnie, lecz, jak sam wyznaje: "(...) teraz nie [jesteśmy] w stanie tego udźwignąć" (16, 12 BP).

Może zatem warto zapytać samych siebie:
  • Co jesteśmy już w stanie "udźwignąć" z wielkiej Tajemnicy Trójcy Świętej?
  • Może warto rozpocząć od małych kroków, np.: Jak i kiedy czynimy znak krzyża, który jest przecież pierwszym wyznaniem wiary w Przenajświętszą Trójcę? Czy mamy tego świadomość? Czy czasem nie wstydzimy się czynić tego znaku w domu, w miejscach publicznych, a nawet w kościele?
  • W starożytności prości ludzie (np. przekupki na targu) rozmawiali - dyskutowali na temat natury i działania Boga, dlaczego teraz wydaje się to nam niemożliwe? Dlaczego tak mało mówimy na tematy religijne, nie pogłębiamy naszej wiedzy biblijnej, patrystycznej, moralnej, teologicznej?

MÓDL SIĘ!

O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam, dopomóż mi zapomnieć zupełnie o sobie samej ,abym mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona i spokojna, jakby moja dusza była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju i nie wprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, ale nich każda minuta zanurza mnie coraz bardziej w głębokości Twojej Tajemnicy. Napełnij pokojem moją duszę. Uczyń z niej swoje niebo, swoje umiłowane mieszkanie i miejsce swego spoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz abym tam była cała, cała żyjąca wiarą, cała adorująca, cała poddana Twemu stwórczemu działaniu.

Bł. Elżbieta od Trójcy Świętej


ŻYJ SŁOWEM!


Sięgnij po Katechizm Kościoła Katolickiego i przeczytaj nr 232-267! Niech lektura przerodzi się w modlitwę uwielbienia i dziękczynienia Trójcy Przenajświętszej!

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459572

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu