Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Najświętszej Trójcy - 22.05.2016

2016-05-20

News
„Jak przedziwne jest imię Twoje, Panie” – woła psalmista. Także i my śmiało możemy wołać: jak przedziwny jesteś Panie! Jeden Bóg w trzech Osobach! Dziś przeżywamy uroczystość, która wymyka się całkowicie po za granice naszego rozumu. Jedyne więc co pozostaje, to prosić Trójcę Świętą o dar wiary, żeby to słowo dzisiejsze przyjąć z otwartością i ufnością, aby mogło w nas kwitnąć.


CZYTAJ

J 16, 12-15

Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.


ROZWAŻ

Tak się składa, że w tym roku zdałem trynitologię, czyli naukę o Trójcy Świętej. Nasz Bóg zawsze był, jest i będzie dla mnie ogromną, niezgłębioną tajemnicą. Przed tymi wykładami myślałem sobie, że w końcu uda mi się Go lepiej zrozumieć, poznać, zdobyć wiedzę, umiejętności… I rzeczywiście wiedzę zdobyłem, czy przez to jednak poznałem lepiej Boga? Ależ skąd, wręcz przeciwnie, wszystko wydało mi się jeszcze bardziej skomplikowane niż do tej pory.

Św. Kolumban tak napisał w jednej ze swoich konferencji: „Kimże jest więc Bóg? Ojciec, Syn i Duch Święty to jeden Bóg. Nie dociekaj nadto”. Przytacza on także słowa pewnego mędrca, który porównuje wiedzę o Trójcy Świętej z głębokością morza, mówi: „Któż potrafi zbadać to, co niezmierzone?”. Tak właśnie niedostępny dla ludzkiego umysłu jest nasz Trójjedyny Bóg, podobnie jak głębiny morza.

To wszystko jest prawdą, jednak co mówi nam dzisiaj Pan Jezus? Ma nam naprawdę wiele do powiedzenia, ale znieść tego wszystkiego nie możemy, jednak „gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi nas do całej prawdy”. Przychodzi mi tutaj na myśl ogromna ilość sytuacji w moim życiu, których nie jestem w stanie zrozumieć. Często zadaje sobie pytania typu „po co to wszystko, jaki to ma cel, sens?”. Wiele jest takich chwil, które po prostu nas przerastają, to może być to, czego nie jesteśmy w stanie znieść, zrozumieć. Tak też bardzo często jest ze słowem Bożym. Zdarza mi czasami wpaść w taką ogromną chęć pojmowania wszystkiego. Czytam Pismo Święte, próbuje rozważać Ewangelię każdego dnia i od razu chciałbym wszystko wiedzieć, znać wszystkie możliwe interpretacje, kontekst, tło historyczne, zwyczajnie zrozumieć to słowo, usłyszeć mówiącego do mnie Jezusa, ale nie udaje mi się. Nie rozumiem, nie słyszę. To nigdy nie przychodzi z taką łatwością, trzeba cierpliwości i pokory.

Do dziś pamiętam pierwszą medytację, jeszcze kiedy byliśmy jako pierwszy rok na okresie przygotowującym do seminarium, trwał trzy tygodnie. Była to dla mnie czarna magia, nie wiedziałem kompletnie co mam robić. Dopiero z perspektywy czasu i wytrwałości widzę zmiany w sobie.

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi nas do całej prawdy”. To właśnie Duch Święty przyjdzie i wszystko nam oznajmi. To słówko oznajmi pojawia się aż trzy razy w trzech wersetach, jest ono bardzo ważne. Trzeba nam cierpliwości, wytrwałości, wiary i ufności. Czasami zrozumieć można pewne rzeczy dopiero po bardzo długim czasie, nawet po latach, dzięki Duchowi Świętemu, który posłany jest od Ojca przez Syna.

Perykopa ta znajduje się w tzw. trzeciej mowie pożegnalnej. Za niedługo rozpocznie się męka Jezusa, jego śmierć, zmartwychwstanie i później Jego odejście. Jezus odchodząc od uczniów paradoksalnie będzie jeszcze bliżej nich. Zauważmy, że po zmartwychwstaniu Jezus objawiał się uczniom zaledwie kilka razy, natomiast po zesłaniu Ducha Świętego jest stale obecny, także w każdym z nas tu i teraz.

Chociaż Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są jednością, to każda z Osób działa na swój sposób. Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia, Synowi dzieło odkupienia, a Duchowi dzieło uświęcenia. Z miłości Ojca wszystko się stało, przez Syna zostaliśmy obdarowani łaską i miłością Ojca, a Duch Święty sprawia, że to obdarowanie łaską i miłością osiąga cel, którym jest uświęcenie człowieka i doprowadzenie go do wiecznej wspólnoty z Ojcem.


MÓDL SIĘ

Święty Boże, Święty mocny,
Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Tobie cześć, Tobie chwała,
Tobie dziękczynienie po wszystkie wieki,
o Trójco błogosławiona.


ŻYJ SŁOWEM

„Staraj się o doskonałe poznanie Boga nie za pomocą wielosłowia, ale przez doskonałość życia; nie przez słowa, ale przez wiarę, która pochodzi z czystego serca” – pisze św. Kolumban. Nie starajmy się za bardzo zrozumieć Trójcy Świętej, starajmy się otworzyć przed nią nasze serce, wierzyć Jej i ufać. Wszyscy dobrze znamy doksologię Chwała Ojcu. Często się nią modlimy. Módlmy się nią dzisiaj z pełną świadomością i jak najczęściej. Oddawajmy Bogu chwałę, za wszystko czym nas obdarza, jest tego wiele. Wychwalajmy Go nawet za to, co jest trudne dla nas i bolesne, a On to będzie przemieniał.

Michał Picz 

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418960

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu