Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

XVI Niedziela zwykła - 17.07.2016

2016-07-16

News
Liturgia słowa szesnastej niedzieli skupia się na dwóch czynnościach: słuchaniu Słowa i jego wypełnianiu. Co bardzo ciekawe, te dwie czynności wynikają z podstawowego wydarzenia, jakiego doświadcza człowiek każdego dnia. To wydarzenie jest dla nas tak częste i oczywiste, że zdarza się nam zapomnieć o jego wartości. A jest nim spotkanie!CZYTAJ!
Łk 10,38-42

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.


ROZWAŻ!

Pierwsze czytanie mówi o Abrahamie, który zobaczył trzy osoby i podążył, by się z nimi spotkać. Później słuchał ich, gdy pod dębami Mamre odpoczywali i spożywali posiłek. Abraham słuchając, dowiaduje się, że jego żona Sara, urodzi mu syna, mimo, że oboje byli już w podeszłym wieku. Gdy ktoś sięgnie po dalsze wersety tej perykopy, zauważy, że słuchanie Słowa Bożego domaga się zaufania Bogu i Jego Słowu. Co np. nie było łatwe dla Sary.

Psalm 15 mówi o spotkaniu z Bogiem w świątyni. Mowa tu o Namiocie Spotkania czy Świątyni zbudowanej na Synaju. Oba te miejsca były mieszkaniem Boga. Tak więc pytanie z początku psalmu: Kto zamieszka na Twej górze świętej?, jest pytaniem o to, kto może się spotkać z Panem Bogiem, przeżywając to spotkanie całym sobą. Autor w dalszej części daje odpowiedź, że pełne spotkanie (zewnętrzne i wewnętrzne) z Panem może przeżywać ten, kto wypełnia Boże polecenia, kto żyje robiąc to, co jest wolą Bożą.

W drugim czytaniu św. Paweł pisze wprost, że wolą Boga wobec niego było głosić Jezusa Chrystusa – Tajemnicę od wieków i pokoleń ukrytą, a teraz objawioną. Warto pamiętać, że Paweł zanim zaczął głosić Jezusa, był Jego prześladowcą. Jako Szaweł prześladował Kościół, lecz dopiero spotkanie z Jezusem spowodowało jego głębokie nawrócenie i przemianę życia, aż do przyjęcia misji głoszenia Jezusa, przez które wypełni się Boża wola i spełni się całkowicie jego życie.

Wreszcie Ewangelia mówi o spotkaniu Jezusa z Martą i Marią w ich domu w Betanii. Marta była zapracowana, zabiegana - uwijała się koło rozmaitych posług. Zaś Maria przysłuchiwała się słowom Jezusa.

Istnieje proste zobrazowanie tych dwóch postaw. Oto łódka, która poruszana jest przy pomocy wioseł. Można popłynąć tylko przy pomocy jednego wiosła, ale wtedy łódka będzie się kręcić wokół siebie. Można też użyć dwóch wioseł, a wtedy popłyniemy w wybranym kierunku. Dlatego Jezus wskazuje co prawda na wyższość słuchania Słowa Bożego, ale jednocześnie nie potępia prac koniecznych, usługiwania, wszelkich form gościnności. Mistrz pokazuje uczniom, że trzeba słuchać słowa Bożego i wypełniać je poprzez konkretne czyny. Fundamentem naszego życia powinno być słuchanie słowa Bożego i wprowadzanie go w życie, czyli konkretne czyny.

Pismo Święte, ucząc słuchania i wypełnia słowa Bożego, prowadzi nas do spotkania z drugim człowiekiem, które staje się spotkaniem pełnym miłości do Boga i bliźniego. A dobre spotkanie z drugim człowiekiem musi być wypełnione wzajemnym słuchaniem; musi też prowadzić do rozwoju osób spotykających się.

Zastanów się jak wyglądają Twoje spotkania z drugim człowiekiem:

  • Czy skupiasz się na spotkanym człowieku, czy na sobie?
  • Czy słuchasz tego człowieka, czy pozwalasz mu dojść do słowa?
  • Czy wasza rozmowa jest centrum spotkania, czy może to twój telefon lub coś innego?
  • Jakie są twoje spotkania z Panem Jezusem? A jakie są twoje spotkania z drugim człowiekiem?
  • Co chcesz zmienić lub nad czym popracować, by w twoich spotkaniach było więcej miłości Boga i bliźniego?

MÓDL SIĘ

Panie Jezu, Ty spotykałeś się z ludźmi biednymi i bogatymi, spotykałeś się z Twoimi przyjaciółmi, ale i z prześladowcami i przeciwnikami. Proszę Cię, byś uczył mnie spotykać się z drugim człowiekiem i miłować go tak, jak Ty umiłowałeś każdego człowieka bez wyjątku.

Maryjo, nasza Matko, módl się za nami. Amen.


ŻYJ SŁOWEM

Zaaranżuj spotkanie z kimś, kogo dawno nie nie widziałeś i nie słuchałeś, z kimś z rodziny, spośród znajomych, krewnych, przyjaciół. Umów się, zadzwoń, zrób pierwszy krok...

Tomasz Bazan

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583088

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu