Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

XIX Niedziela zwykła - 7.08.2016

2016-08-02

News
Ewangelia często mówi o szczęściu, łącząc je z błogosławieństwem. W tym życiu błogosławić znaczy gratulować komuś z powodu otrzymanego daru czy z racji osiągniętego celu, w przyszłości - to zapowiedź radości, która ma nadejść.


CZYTAJ!

Łk 12, 32-48

Jezus powiedział do uczniów: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?». Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą".


ROZWAŻ!

Szczęśliwi…, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie (Łk 12, 37).

Czy jest ktoś, kto nie chce być szczęśliwym?

W każdym człowieku jest silne pragnienie szczęścia. Więcej: Wszyscy jesteśmy powołani do szczęścia – do życia szczęśliwego!

EWANGELIA mówi dzisiaj o szczęściu trzykrotnie. Łączy szczęśliwość z postawą służby, z czuwaniem. Człowiek błogosławiony (gr. makarios) jest człowiekiem radosnym, obdarowanym, spełnionym; dobrze wykonał powierzone mu zadania, sprawdził się w trudnych sytuacjach (Łk 6, 20-23). Błogosławienie kogoś jest jednym z mądrościowych sposobów przekazywania myśli. Przekonuje o tym Psalmista: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych..., lecz ma upodobanie w Prawie Pańskim (Ps 1, 1n; por. 32, 1n). Mędrzec dodaje do tego dziewięć myśli, które uznaje w sercu za błogosławione (szczęśliwe), a dziesiątą wypowiada głośno (Syr 25, 7-11). Można być szczęśliwym już tu na ziemi (Mt 5, 4-7; 13, 16; 16, 17; 1 P 4, 14), ale pełnię szczęścia osiągnie się w życiu wiecznym (Mt 11, 6; Łk 11, 28; J 20, 29). Apokalipsa św. Jana jest takim orędziem o szczęśliwości, zbudowanym na siedmiu błogosławieństwach (zob. St. Haręzga, Błogosławieństwa Apokalipsy, Katowice 1992).

Ewangelia św. Łukasza mówi o szczęściu w kontekście przyszłości - zapowiada radość (spełnienie), które ma nadejść. W rozdziale poprzedzającym zapowiada, że prawdziwie szczęśliwi są (raczej) ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (11, 28; por. Jk 1, 25; Ap 1, 3). A w rozdziale dwunastym trzy razy mówi o szczęśliwych (sługach), których pan zastanie czuwających, gdy przyjdzie (12, 37n. 43).

Kto dziś myśli o szczęściu wiecznym? Kto pyta: co będzie po śmieci, gdy przyjdzie PAN (niespodziewanie, nagle – „nie znacie dnia, ani godziny”)?

Wyznając uroczyście w liturgii wiarę mówimy: Wierzę […]. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Jak często zatem stawiamy sobie pytania o życie wieczne, o szczęście wieczne, o tzw. rzeczy ostateczne?

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy na temat:

  • sądu [nr 207/8],
  • nieba [nr 209],
  • czyśćca [nr 210],
  • piekła [nr 212].

* Jakiś czas temu w Duisburgu ponad milion młodych ludzi bawiło się w pod hasłem „Tańcz albo umieraj!”. Ponad 20-tu młodych uczestników tego koncertu rzeczywiście zostało stratowanych przez tłum na śmierć. Stanęli wobec rzeczywistości życia wiecznego!

Oni żyli wg schematu „odpoczywaj, jedz, pij i baw się!”. Żyli w świecie bez BOGA, bez pytania o wieczność – o wieczną szczęśliwość.


** Z kolei podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie papież Franciszek mówił do milionów młodych z całego świata: "Jezus nie jest Panem komfortu" oraz "Nie mylcie szczęścia z kanapą".

Tak, sądzimy, że aby być szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa – jak te, które są teraz, nowoczesna, łącznie z masażami usypiającymi – które gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat gier wideo i spędzania wielu godzin przed komputerem. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu. Taka kanapa sprawiająca, że zostajemy zamknięci w domu, nie trudząc się ani też nie martwiąc. +Kanapa-szczęście+ jest to prawdopodobnie taki cichy paraliż, który może nas zniszczyć, a najbardziej młodych. A dlaczego tak się dzieje? Jak to Ojcze jest możliwe? Bo po trochu, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, stajemy się ospali, ogłupiali, otumanieni. Przedwczoraj rozmawiałem o młodych, którzy przechodzą na emeryturę w wieku 20 lat. Dzisiaj mówię o młodych uśpionych, właśnie ogłupionych i otumanionych. Podczas gdy inni – może bardziej żywi, ale wcale nie lepsi – decydują o naszej przyszłości. Z pewnością dla wielu łatwiej i korzystniej jest mieć młodych ludzi ogłupiałych i otumanionych, którzy mylą szczęście z kanapą; dla wielu okazuje się to wygodniejsze, niż posiadanie młodych bystrych, pragnących odpowiedzieć na marzenie Boga i na wszystkie aspiracje serca.

I was [nas] pytam:

  • Chcecie być młodymi ospałymi, ogłupiałymi i otumanieni?
  • Chcecie by inni za was decydowali o waszej przyszłości?
  • Chcecie być wolni? Chcecie być przytomni?
  • Chcecie walczyć o waszą przyszłość?

Prawda jednak jest inna: kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby +wegetować+, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad, trwały ślad. To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez życie nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo i to bardzo wysoka: tracimy wolność. Nie jesteśmy wolni, aby pozostawić ślad tracimy wolność i to jest ta cena. I tak wielu ludzi woli, aby młodzi nie byli wolni. Jest tak wielu ludzi, którzy nie życzą im dobrze, którzy chcą, aby byli śpiący, nigdy czuwający, wolni. My musimy bronić naszej wolności, walczyć o nią
(zob. Kampus Miłosierdzia w Brzegach k. Wieliczki, 30 lipiec 2016 r.).

JEZUS w dzisiejszej Ewangelii uczy:

- Nie bój się mała trzódko!

- Gromadźcie sobie skarby w niebie…!

- Szczęśliwi (błogosławieni)…, których pan zastanie czuwających…!

- Bądźcie (zawsze) gotowi, bo PAN (…) przyjdzie…!

Jesteśmy powołani do szczęścia, lecz pełne szczęście jest możliwe tylko w Bogu. Człowiek osiąga szczęście dzięki łasce Chrystusa, która uzdalnia go do uczestnictwa w życiu Bożym: Szczęśliwi…, których pan zastanie czuwających, gdy przyjdzie (Łk 12, 37).


MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, który obiecujesz nam szczęście - błogosławieństwo, pomóż nam rzeczywiście zasługiwać na nie! Nie pozwól nam mylić prawdziwego szczęścia, zapisanego w słowie Bożym, z dobrami doczesnymi, z komfortem, wygodą, kanapą..., z komputerem, komórka, z wszelkiego rodzaju używkami..., z reklamową "migawką". Prawdziwe szczęście wypływa z wiary, nadziei i miłości - jest z Ciebie, jest w Tobie! Albowiem szczęśliwy ten, który cieszy się i skacze z radości, trwa w ciszy na modlitwie i adoracji, gotowy jest czynić uczynki miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie! 


ŻYJ SŁOWEM!

Odszukaj w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego odpowiedzi na pytanie [i zapamiętaj!]: Co to jest szczęśliwość wieczna? (KKKK 362).

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12409466

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu