Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość Bożej Rodzicielki - 01.01.2017

2016-12-31

News

Rozpoczął się nowy - 2017 rok. Rok pełen niewiadomych, a jednocześnie pełen nadziei. Rok, który chcemy dobrze przeżyć, gdyż mamy związane z nim konkretne postanowienia i plany. W dzisiejszej Ewangelii dostrzegamy jedno z wyzwań: potrzebę osobistego doświadczenia, zachowywania i rozważania wiary w swoim sercu - głoszenia Dobrej Nowiny.CZYTAJ!
Łk 2,16-21

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

 

ROZWAŻ

Wydarzenie, jakie opisuje św. Łukasz w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, jest dla mnie niesamowite. Spotkanie prostych pasterzy ze Zbawicielem: (...) znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie (2,16). Jednak zanim "znaleźli", ukazał się im anioł, który ogłosił, że właśnie rozpoczął się czas mesjański, czas zbawienia: narodził się wam Zbawiciel (2,11).

Po ludzku opisane wydarzenia mogą zaskakiwać (zdumiewać). Oczekiwanego Mesjasza - Zbawiciela świata jako pierwsi poznają zwykli pasterze (hebr. anawi - "ubodzy, prości"; por. Łk 10, 21n), a nie kapłani, królowie, władcy. Pasterze – ludzie prości, ubodzy o niskim statusie społecznym "są przedstawicielami ubogich Izraela, ubogich w ogólności - uprzywilejowanych adresatów miłości Boga" (zob. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, 100). Ubodzy, prości, pasterze są przeciwieństwem tych, których gloryfikuje dzisiejszy świat ([świat] gonitwy za bogactwem, wygodą, wysokim stanowiskiem czy za tym co „moje”).

Pasterze w nocy, zaraz po objawieniu anioła, idą [pośpiesznie] zobaczyć co się stało w Betlejem (2,15n). Wtedy ma miejsce to niesamowite wydarzenie: znajdują Maryję, Józefa i Niemowlę. Zobaczyli to, co wcześniej usłyszeli od anioła. Wydaje się, że to zwykłe zdarzenie, takie niepozorne. A jednak dla pasterzy to było doświadczenie wiary - wypełnienie obietnicy.

Najpierw usłyszeli obietnicę anioła o narodzeniu się Zbawiciela, potem uwierzyli jego słowom, by pójść do Betlejem i oddać Mu pokłon. Zobaczyli to, w co [wcześniej] uwierzyli. Wydarzenie Narodzin Jezusa w Betlejem - to dwa mocno połączone ze sobą fakty: obietnica anioła i wypełnienie - narodziny Niemowlęcia. W Ewangelii wg św. Łukasza czasowniki „usłyszeć” i „zobaczyć” są jakby streszczeniem doświadczenia wiary.

W zależności od postawy osoby, która „usłyszy” i/lub „zobaczy” - "uwierzy" w Zbawiciela lub nie. Przykładem postawy przeciwnej pasterzom jest Herod Tetrarcha (por. Łk 9,7-9). Usłyszał o Jezusie – Zbawicielu, a nie uwierzył. Jego pragnienie "zobaczenia" Jezusa wynikała tylko z ciekawości (por. Łk 23,8). Pasterze od początku byli otwartości na spotkanie z Bogiem, dlatego ich wiara się rozwijała; ich uszy i oczy były otwarte na działanie Boga. Ubóstwo i prostota ułatwiły "opowiadanie" - misję ewangelizacyjną: opowiadali, co im zostało objawione o tym Chłopcu (2,17).

Św. Łukasz proponuje czytelnikom swego dzieła swoisty "podręcznik ewangelizatora". Pierwszym Ewangelizatorem jest Jezus, który w całej Ewangelii proponuje drogę formacji ucznia - ewangelizatora oraz wiele przykładów misji ewangelizacyjnej. Ewangelizatorami okazali się również pasterze. Ufając obietnicy aniołów, podejmują doświadczenie wiary, ruszają do Betlejem, by "zobaczyć", "uwierzyć" i "opowiadać". W Betlejem ma miejsce pokłon (adoracja) i głoszenie (ewangelizacja).

Druga część Ewangelii pokazuje, że pasterze przeżyli coś niezwykłego. Wydarzenie jakie miało miejsce na polu pasterzy w Betlejem staje się dla nich powodem uwielbienie i wysławiania Boga. Uwielbiali Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, zgodnie z tym, jak im to było powiedziane (2,20). Po całym wydarzeniu, jakie miało miejsce w Betlejem, pasterze mogli "zachowywać [wszystkie te sprawy/słowa] i rozważać [je] w swoim sercu", na wzór Matki - Bożej Rodzicielki (por. Łk 2,19.51).

Liturgia dnia i Ewangelia stawiają w centrum Maryję jako wzór "zachowywania i rozważania w sercu" żywego słowa. Co Maryja rozważała i zachowywała? Słowa i fakty, o których opowiadają pasterze. Przykład Maryi uczy nas strzec i rozważać w sercu słowa i fakty z życia Jezusa, stąd warto zapytać:

  • Czy zachowujesz i rozważasz w swoim sercu słowo Boże?
  • Czy dzielisz się swoim doświadczeniem wiary?
  • Czy "opowiadasz" (świadczysz - ewangelizujesz) o tym, co Bóg dokonuje w Twoim życiu?
  • Jak chcesz, by wyglądało twoje "zachowywanie i rozważanie" Słowa (praktyka lectio divina) w tym roku?


MÓDL SIĘ

Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby odkupić nas ludzi z grzechu i dałeś nam Maryję za Matkę. Proszę Cię Jezu, błogosław nas, byśmy korzystając przykładu Maryi zachowywali wszystkie Twoje słowa i wydarzenia z Twojego życia, a rozważając je pogłębiali naszą przyjaźń z Tobą. Amen.

Święta Boża Rodzicielko, Maryjo – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM

Zastanów się w tym tygodniu: jak podjąć jakąś formę medytacji - modlitwy, by pogłębiać swoje doświadczenie wiary? Może to być codzienna lektura Słowa Bożego, codzienna Eucharystia, kilka minut modlitwy w ciągu dnia, chwila adoracji Najświętszego Sakramentu.

Tomasz Bazan

fot. Kościół na Polu Pasterzy - Betlejem

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487536

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu