Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

II Niedziela zwykła - 15.01.2017

2017-01-09

News
Papież Paweł VI zauważył, że człowiek chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to tylko takich, którzy są świadkami. W dzisiejszej Ewangelii rolę świadka pełni Jan Chrzciciel. To on zaświadczył o bóstwie Chrystusa oraz stwierdził, że Jezus jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata.


CZYTAJ!

J 1, 29-34

Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.


ROZWAŻ!

W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel zaświadczył, że Jezus Chrystus jest Barankiem Bożym (gr. ho amnos tou Theou). Z tekstów Starego Testamentu dowiadujemy się, że baranki były zwierzętami, które najczęściej składano w ofierze. W Wj 29,38-39 czytamy: A oto z czego będziesz składał ofiarę, dwa roczne baranki codziennie i ustawicznie. Jednego baranka ofiarujesz rano, a drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu. Nie można również pominąć tekstu mówiącego o baranku paschalnym (Wj 12). Przed opuszczeniem Egiptu każda izraelska rodzina przygotowała ofiarę z rocznego baranka bez skazy. Mniejsze rodziny, które nie były w stanie spożyć całego zwierzęcia, świętowały wraz ze swymi sąsiadami. Baranka zabito pomiędzy zachodem słońca a nocą, upieczono w całości i nie łamano jego kości. Mięso spożyto z niekwaszonym chlebem i gorzkimi ziołami, a pozostawione resztki spalono. Krwią baranka Izraelici pokropili drzwi swoich domów. W momencie gdy naród wybrany spożywał posiłek paschalny, anioł Boży przeszedł przez Egipt. W domach, których drzwi nie były pokropione krwią baranka, pozabijał on wszystko pierworodne z ludzi i bydła. Izraelici – na pamiątkę tego wydarzenia – corocznie obchodzili Paschę. Nazwa tego święta oznacza: być chromym, utykać, przeskakiwać nad czymś, pozostawić nietkniętym.

Paschalny baranek był zapowiedzią Chrystusa – Baranka Bożego. Jezus umarł po południu, tuż przed rozpoczęciem święta Paschy, gdy właśnie zabijano baranki paschalne. Jego kości – podobnie jak kości baranka paschalnego – nie zostały złamane: Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni (…) Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana (J 19, 32-33.36). Chrystus – przez swoją krew przelaną na krzyżu – wybawił nas od grzechu, śmierci, piekła i szatana: Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was (1P 1, 18-20).

Podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata… Zdanie to poprzedza obrzęd Komunii św., podczas którego spożywamy Ciało Chrystusa – nowego baranka paschalnego, którego krew ocaliła nas przed śmiercią wieczną.

Tak jak Jan Chrzciciel nie wahał się świadczyć o Jezusie, tak również i my mamy świadczyć o Nim we współczesnym świecie. Świat coraz bardziej się laicyzuje, wybiera zło oraz odcina się od Chrystusa i Jego Ewangelii. Przejawami tego mogą być m.in.: pustoszejące kościoły, zaniedbywana modlitwa, powszechne przyzwolenie na aborcję, eutanazję, związki tej samej płci, środki antykoncepcyjne, rozwiązłość seksualna, łatwy dostęp do pornografii, egoizm i znieczulica na potrzeby drugiego człowieka, czy coraz odważniejsze zbrodnie i oszustwa. Osoby wierzące są często wyśmiewane i traktowane jak niebezpieczni fundamentaliści. Dzisiejszy świat potrzebuje autorytetów – ludzi, którzy będą świadczyć o Bogu, miłości i nieprzemijalnych wartościach. Można to czynić chociażby w domu, szkole, na uczelni, w pracy, wśród rodziny, znajomych i sąsiadów. Świadczyć o Bogu możemy m.in. poprzez odważne przyznawanie się do wyznawanej wiary, sumienne wypełnianie swych codziennych obowiązków, katolickie wychowanie dzieci, odnoszenie się do drugiego człowieka z życzliwością, miłością i szacunkiem oraz dobre uczynki. Po dzień dzisiejszy aktualne są zatem słowa św. Jana Pawła II: Ludzie nowego wieku oczekują twojego świadectwa. Nie lękaj się, jest przy tobie Chrystus!

Podczas osobistej medytacji warto zadać sobie kilka pytań:

  • Który grzech najczęściej powtarza się w moim życiu i jest dla mnie czymś w rodzaju niewoli egipskiej?
  • Czy już prosiłem Jezusa, aby dopomógł mi wydostać się z tego grzechu/wyzwolił mnie z niewoli egipskiej?
  • Jakie owoce przyniosła ludzkości śmierć Chrystusa na krzyżu?
  • Czy staram się regularnie korzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania, by móc jak najczęściej przystępować do Komunii świętej?
  • W jaki sposób świadczę o Jezusie we współczesnym świecie?


MÓDL SIĘ!

Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość,
gdzie krzywda – przebaczenie,
gdzie zwątpienie – wiarę,
gdzie rozpacz – nadzieję,
gdzie mrok – światło,
tam gdzie smutek – radość.
Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy,
ile pociechę dawał;
nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał
nie tyle był kochany, ile kochał.
Albowiem dając – otrzymujemy,
przebaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając – rodzimy się do życia wiecznego.

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu


ŻYJ SŁOWEM!

Zacznij walczyć lub wytrwale kontynuuj walkę z grzechem, który najczęściej powtarza się w Twoim życiu. Każdego dnia staraj się być odważnym świadkiem Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie.

ks. Łukasz Florczyk

fot. fragm. obrazu Raffaello a Milano "La Madonna di Foligno"

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449665

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu