Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

V Niedziela zwykła - 5.02.2017

2017-02-01

News
Liturgia słowa stawia dziś istotne pytanie: Jak być świadkiem wiary w świecie, który nas otacza? Bł. Paweł VI przekonywał: "Nie będzie bez pożytku, jeśli poszczególni wierni i głosiciele Ewangelii rozważą na modlitwie to zdanie: ludzie, choćbyśmy nie głosili im [poganom] Ewangelii, będą mogli zbawić się na innych drogach, dzięki miłosierdziu Bożemu, ale czy my sami możemy się zbawić, jeśli zaniechamy jej głoszenia z powodu gnuśności, lęku, <wstydzenia się Ewangelii>" (por. Rz 1, 16; EN 80).


CZYTAJ!

Mt 5, 13-16

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale naświeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci waszeświatło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.


ROZWAŻ!

Dzisiejsza perykopa ewangelijna jest powszechnie kojarzona z zadaniami uczniów Jezusa. Często słyszymy, że mamy być „solą ziemi” i „światłem świata”. Dlaczego zatem mamy być świadkami?

Słowa Jezus z Kazania na Górze są programem życia dla wszystkich chrześcijan. Jezus chce nam pokazać, że musimy pielęgnować w życiu cnotę cichości, pokory, miłosierdzia, dbać o sprawiedliwość, czystości serca itd. Naszym codziennym postępowaniem mamy wskazywać na Chrystusa - być właśnie „solą” i„światłem”, przemieniać świat na lepsze - kierować go ku Bogu.

Skupmy dziś naszą uwagę na byciu „światłem świata”! Otóż światło – ogień było bardzo ważne dla ludzi żyjących w czasach Jezusa. Wnętrza domów oświetlały jedynie lampy oliwne. Dobrze ustawiona lampa dawała światło w całym wnętrzu, widać było wszystko to, co się w nim znajdowało, a człowiek czuł siębezpieczny. Mądry gospodarz wiedział, że lampę trzeba ustawić w dobrym miejscu – na świeczniku. Jeśli ktoś zapalił lampę i postawił ją pod korcem, to nic nie widział – we wnętrzu domu panowała ciemność.

Mamy być „światłem świata”, tzn. być jak świece zapalone Bożym płomieniem – mamy rozświetlać ciemność, prowadzić do Jezusa, wskazywać na Niego. To Chrystus, który jest „światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka” (J 1, 9) zapala płomień w nas, abyśmy mogli nieść go dalej, oświecać zakątki świata Jego światłem.

Oto kwintesencja chrześcijaństwa: żyjąc Ewangelią czynić dobro; być człowiekiem ośmiu błogosławieństw i wypełniać Prawo w Jezusie. Chrześcijanin wezwany jest do dawania świadectwa, przykładem własnego życia ma pociągać innych do Boga, oświecać im drogę do Chrystusa. Jezus wzywa: „niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (5, 16).

Wcześniej prorok Izajasz mówił o tym, że przez dobre uczynki stajemy się światłem: „Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas tweświatło zabłyśnie w ciemnościach...” (58, 10).

Pamiętać jednak musimy o tym, co jest najważniejsze. Nie tyle blask, który my dajemy, co światło, które daje Bóg. Dzięki światłości prawdziwej widzimy (osiągamy) to, co najważniejsze - "Ojca, który jest w niebie" (5, 16).

Warto postawić sobie kilka ważnych pytań:

  • Jak stać się "solą" i "światłem" w swojej rodzinie, szkole, miejscu pracy…?
  • Jak dzielić się światłem wiary, wskazując na Jezusa?
  • Jak nie skrywać tego co wartościowe „pod korcem”obaw, wątpliwości, strachu, egoizmu?


MÓDL SIĘ!

O słońce sprawiedliwości. Ty dajesz światło gwiazdom Kościoła, spraw, abym był jedną z nich, wolny od wszelkiej ciemności; bym pozostając tam, gdzie mnie postawiłeś, biegł natychmiast na każde Twoje wezwanie i oświecał z radością świat, który stworzyłeśdla swojej chwały. Ty tak bardzo pragniesz chwały swojego Ojca przedwiecznego, udziel mi więc takiej jasności życia, aby dzięki niej rosła Jego chwała na ziemi i rozszerzała się między ludźmi, aby Go wszyscy uwielbiali.

(L. Da Ponte)


ŻYJ SŁOWEM!

Bł. Paweł VI przekonywał, że głoszenie Ewangelii winno przede wszystkim dokonywać się przez świadectwo (EN 21). Bądź więc świadkiem poprzez życzliwość, dobre słowo, uśmiech - drobne gesty, słowa i czyny. A konkretnie, np. pomódl się za prześladowanych chrześcijan w Syrii, Ukrainie, Korei...?

Kamil Żyłka

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449903

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu