Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

I Niedziela W. Postu - 5.03.2017

2017-03-02

News
Walka z grzechem, szatanem i złem w świecie trwa. Opowieść o kuszeniu na pustyni jest uniwersalnym obrazem tej "duchowej walki". Jezus pokazuje nam jak przezwyciężać pokusy diabelskie. Daje nam pełną zbroję Bożą: pancerz sprawiedliwości, tarczę wiary, hełm zbawienia oraz miecz Ducha, którym jest Słowo Boże (por. Ef 6, 10-20).CZYTAJ!
Mt 4, 1-11

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.


ROZWAŻ!

Ewangelizacja w naszych czasach nosi znamiona kampanii wojennej (strategii). Apostoł Paweł lubił posługiwać się metaforą żołnierską, sam organizował strategię misyjną, przygotowywał swoich towarzyszy broni (por. Flp 2, 25; Flm 2), a najbliższego współpracownika Tymoteusza nazywał „dobrym żołnierzem” (gr. stratiōtēs – 2 Tm 2, 3n). Uczniom swoim zalecał, by przyoblekli do walki duchowej "pełne uzbrojenie / zbroję Bożą” (gr. hopla / pan-oplia – por. Rz 6, 13; 13, 12; 2 Kor 6, 7; 10, 4; Ef 6, 10-20; 1 Tes 5, 8; 1 P 4, 1).

Bardzo wcześnie, bo już w IV w., Ewargiusz z Pontu wypracował własną metodę praktyki ascetycznej, którą nazwał metodą antyrretyczną. Był to sposób walki duchowej nawiązujący do dialogu Jezusa z diabłem na pustyni. Ewargiusz w dziele Antirrheticus ("Kontrargumenty") ukazał mnichom sposób reagowania na negatywne autosugestie (myśli, podszepty, pokusy). Ilekroć mnichom przychodziło na myśl jakieś negatywne zdanie lub pokusa, Ewargiusz radził przeciwstawiać jej jakieś zdanie pozytywne, najlepiej krótki i łatwy do zapamiętania cytat z Biblii. Abba Ewargiusz przedstawił listę ponad 600 negatywnych autosugestii, mogących uczynić człowieka chorym - zniewolonym (acedia) oraz zestawił z nimi pozytywne zdania z Pisma Świętego, pomocne w pokonywaniu złych myśli (por. D. Klejnowski-Różycki, Okton logismoi, Zabrze 2016).

Praktyka ascetyczna - walka duchowa - praca nad sobą - nawrócenie - pokuta i pojednanie: oto strategia na czas Wielkiego Postu. Jezus jest Mistrzem taktyki duchowej, dobrym Nauczycielem i Królem, który nim wyruszy na wojnę, siada i rozważa (40 dni modlitwy i postu na pustyni), dokonuje przeglądu armii i uzbrojenia (por. Łk 14, 31-33), by wreszcie podjąć walkę z pokusami diabła - osobowego Zła.

Miejscem walki jest pustynia - pustynia Judzka na zachód od Jordanu i Morza Martwego (Mt 4, 1). Ważne jest to, że to Duch prowadzi Jezusa na pustynię, a nie diabeł. Diabeł nie jest nigdy równorzędnym przeciwnikiem Boga. Zgodnie z perskimi, egipskimi, judaistycznymi i chrześcijańskimi przekonaniami, pustynia miała być miejscem przebywania złych duchów, niebezpiecznym obszarem poza granicą życia społeczności (por. Kpł 10, 10; Tb 8, 3, Bar 10, 8; Mt 12, 43; Łk 11, 24; zob NKB NT I/1, 160). Pustynia jest miejscem walki - pokus, których wcześniej doświadczył naród izraelski, kiedy Bóg prowadził go przez 40 lat przez pustynię, aby doświadczyć, co jest "w jego sercu, czy chce dochować Przymierza, czy nie" (Pwt 8, 2).

Trzy pokusy są syntezą wszelkich złych oddziaływań diabła. Walka duchowa ma znamiona sporu - dialogu - dysputy. Rozgrywa się we wnętrzu człowieka - w jego sercu i myślach. Za każdym razem pojawia się w niej czasownik gr. peiradzo - "próbować, wystawić kogoś na złośliwe i podstępne działanie, nakłaniać do grzechu, doświadczać, kusić" (por. Słownik Stronga, 602). Diabeł, czyli oszczerca, trzykrotnie kusi, doświadcza, nakłania, wystawia na próbę Jezusa. I za każdym razem Jezus odpowiada, odwołując się do argumentów spisanych w Pismach (por. Pwt 8, 3; 6, 16; 6, 13). Na negatywne sugestie (pokusy diabelskie) Jezus odpowiada pozytywnym słowem Bożym.

Przebiegłość i pycha diabła prowadzi go do naśladowania metody Jezusa. On również odwołuje się do Pisma, wręcz cytuje słowa Psalmisty (por. 91, 11-12). Intencja szatana jest jednak negatywna - prześmiewcza - oszczercza.

Spór kończy się wyrokiem - odrzuceniem: "Idź precz, szatanie!" oraz "będziesz oddawał pokłon / będziesz służył" (4, 10; por. 16, 23). W Kościele pierwotnym stosowano gr. anatema - "przekleństwo", które było uroczystą formą wyklęcia lub wyłączenia kogoś ze wspólnoty. Św. Paweł posługiwał się tym wyrazem przeciw każdemu, kto głosił fałszywą Ewangelię (Ga 1, 9) albo nie miłował Chrystusa (1 Kor 16, 22). Diabeł jest bezradny wobec takich argumentów i wobec władzy, którą Kościół otrzymał od samego Jezusa (por. Mk 1, 27; Mt 10, 1).

Zwycięstwo nad pokusą jest zwycięstwem nad szatanem. Natomiast opowiedzenie się za Jezusem jest opowiedzeniem się za Słowem, stąd warto zapytać:

  • Jak czytam, rozważam i modlę się tekstami Pisma Świętego?
  • Czy uczę się jego fragmentów na pamięć?
  • Co to znaczy "włożyć pełną zbroję Bożą"?


MÓDL SIĘ!


Panie, pozwól, abym żył naprawdę, z Tobą i dla Ciebie! Spraw, abym zrozumiał, czym jest Twoje żywe Słowo, Jezu, w moim życiu i jak podtrzymuje mnie w codziennym trudzie. Pomóż mi uporządkować moje uczucia i opanować moje emocje, abym w sądach swych nie poprzestawał na pierwszym wrażeniu, a przede wszystkim pozwól mi doświadczyć tego ogromnego daru, którym jest Twoje słowo.

kard. C.M. Martini

ŻYJ SŁOWEM!

Podczas osobistego rachunku sumienia rozeznaj, która pokusa najczęściej powraca w twojej "walce duchowej". Według metody antyrretycznej wypisz sobie na kartce kilka cytatów z Pisma Świętego jako odpowiedź/kontrargument na podszepty złego i naucz się ich na pamięć!

ks. Jan Kochel 

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12427280

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu