Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość św. Józefa - 20.03.2017

2017-03-17

News

„Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenie” (Ps 89,2) - modlitwa św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, głowy domu Świętej Rodziny, męża sprawiedliwego, który przyjął do swego domu Słowo – Jezusa wraz z matką Jego Maryją. On uczy nas jak przyjąć Boga do swego życia w konfrontacji z własnymi oczekiwaniami i planami. Cieśla z Nazaretu stał się świętym - wzorem oblubieńca, opiekuna, męża modlitwy, wiary i miłości do Boga i ludzi.


CZYTAJ!
Mt 1,16. 18-21. 24a

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.


ROZWAŻ!

„Moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia” (Ps 89, 2b).

Obietnica.Słowo jakie nam daje Kościół na dzisiejszą uroczystość ukazuje wierność Boga i spełnienie danych obietnic. We wszystkich kościołach będziemy mogli usłyszeć, że „stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka”.

Bóg pamięta o swojej obietnicy

Usłyszymy z pierwszego czytania z Drugiej Księgi Samuela o obietnicy jaką Bóg dał królowi Dawidowi: Bóg wzbudzi potomka,który wyjdzie z wnętrzności Króla, utwierdzi jego królestwo i dom jego będzie trwać na wieki. Będzie mu ojcem, a on będzie Mu synem.

Ewangelista Mateusz przekazuje nam spełnienie obietnicy Boga. Z Maryi, która była poślubiona Józefowi synowi Jakuba, potomkowi Dawida narodził się Jezus zwany Chrystusem. Ewangelista przekazał nam długą relację o historii narodzenia Jezusa. Przedstawił rodowód Jezusa i przyjęcie prawa ojcostwa przez Józefa. Pierwsza relacja ukazuje nam Jezusa jako potomka Dawida, obiecanego potomka Króla Dawida zaś druga Jezusa jako obiecanego Emmanuela, obiecanego ustami proroka. Tak jak w czasach Dawida w proroctwie Natana widziano obietnicę, która wypełniła się całkowicie w osobie Salomona, tak w czasach proroka Izajasza starano się widzieć spełnienie proroctwa już w czasach królewskiej dynastii. Bóg jednak przewyższa wszelkie wyobrażenia człowieka. Całkowite spełnienie obietnicy wybiega dużo dalej niż życie ziemskie tych, którym obietnica ta została dana. Wypełnia się ona się w czasie nieoczekiwanym i zaskakującym.

Wierność Bogu i Jego słowu drogą sprawiedliwego

Po zaślubinach – pierwszym etapie żydowskich zaślubin (erusin) przypominających nasze zaręczyny młoda Dziewczyna, około czternastoletnia i młody mężczyzna możliwe że mający niewiele ponad dwadzieścia lat zostają umieszczeni w samym centrum spełnienia się obietnicy Boga. Maryja i Józef byli już po pierwszym etapie zaślubin – dla Żydów stali się formalnie małżeństwem, musieli jednak jeszcze poczekać z zamieszkaniem razem. W tym czasie Maryja staje się brzemienna i po jakimś czasie zwierza się ze swej tajemnicy Józefowi. Jak się musiałeś czuć Józefie? Z pewnością czekałeś na chwilę, w której będziesz mógł zamieszkać ze swą żoną razem, w żydowskim zwyczaju twoja żona miała się wprowadzić do twego domu – musiałeś go odpowiednio do tego przygotować. Dom i siebie. Stanąłeś jednak przed sytuacją, chwilą, która nie przyszła ci nawet do głowy. Twoja żona Maryja spodziewa się dziecka. Jak bardzo musiałeś ją kochać by w tak ciężkiej sytuacji nie poddać się wielkim pokusom chciwości majątku, który z powodzeniem mogłeś na drodze sądu otrzymać, a także pokusie gniewu wobec swej ukochanej, która mogła zostać ukarana, w którą ty sam mogłeś jako pierwszy rzucić kamień. Jak wielka była twoja miłość do Maryi i Pana Zastępów skoro w takiej chwili miałeś cały czas przy swym sercu nauki Prawa. Zapewne wielka skoro zostałeś nazwany sprawiedliwym – jak Abrahama, który „wbrew nadziei uwierzył nadziei i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość”.

Bóg nie działa sam, chce działać z człowiekiem

Bóg składa i wypełnia obietnicę. Nie robi tego jednak dla samego spełnienia obietnicy. Robi to dla nas. Więcej niż to. Bóg zaprasza nas do udziału w tej obietnicy. Z Ducha Świętego poczęło się w Maryi Dziecię. Bóg stał się dzieckiem, małym dzieciątkiem, Darem danym nam, Darem danym parze młodych ludzi, nieznanych nikomu, po ludzku mało znaczącym. Młodej Dziewczynie, która postawiła na szali swoje życie – ufając obietnicy Boga. Młodemu mężczyźnie, który nie rozumiał tajemniczych planów Pana – wszak był człowiekiem sprawiedliwym, człowiekiem wielkiej bojaźni bożej, znający swoją małość w obliczu niezrozumiałych tajemnic Boga. Bóg jednak zaprasza do współuczestnictwa w tej tajemnicy. Anioł przychodzi do Józefa – posłaniec Boży od początku utożsamiany z wolą Pana Zastępów – i ukazuje drogę Józefowi. Oto człowiek posłuszny Prawu ma stać się posłuszny Słowu, ma przyjąć Słowo, ma stać się jego opiekunem, prawnym ojcem, ma nadać mu imię – Jezus. Jahwe jest zbawieniem. Imię w starożytności miało określać znaczenie i przeznaczenie osoby je noszące. Jahwe jest zbawieniem. Bóg pozwolił usłyszeć Maryi i Józefowi jako pierwszym imię Zbawiciela. Józefowi pozwolił mu je nadać, stać się prawnym ojcem Słowa. „Wszystko to stało się po to by wypełniło się słowo Pańskie powiedziane przez Proroka”.

Emmanuel – Bóg z nami. Bóg nieustannie pokazuje nam, że jest z nami. W każdej chwili, każdym trudzie, w każdym czasie. Niezależnie od tego co nas spotyka, Bóg jest z nami. Bóg przyszedł na świat po to by nas zbawić, by uwolnić nas od naszych grzechów. Ewangelista na samym początku ukazuje esencję przekazywanej Dobrej Nowiny – Bóg jest z nami, Jahwe jest zbawieniem ! Najwspanialsza obietnica, która została nam dana i trwa zgodnie ze słowami samego Boga - „Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Mateusz zaczyna przekazywanie Dobrej Nowiny i kończy ją słowami, które rozbrzmiewają echem w całej historii człowieka – Bóg z nami, Jahwe jest zbawieniem.

Wierność wiąże się z gotowością w czynach

Święty Józefie – uczyniłeś jak Pan ci polecił, przez swego posłańca. Mężu sprawiedliwy, który zaufałeś Panu czy nie o tobie mówi psalmista: „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w kręgu szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad jego Prawem rozmyśla dniem i nocą” ? Ty co zachowałeś Prawo Pana w swym sercu, ty, który przyjęłaś je w swoim życiu i nim się kierowałeś, ty który w najcięższej chwili swego życia w nim szukałeś odpowiedzi, ty który poprzez Prawo usłyszałeś głos Pana, ty który przyjąłeś Słowo, które wypełniło Prawo ? Józefie, któremu wydawało się, że straciłeś w jednej chwili wszystko, przez swoje posłuszeństwo i zaufanie Panu otrzymałeś stokroć więcej. Twoja ukochana porodziła Tego, który począł się z Ducha Świętego, Zbawiciel świata, całego twego narodu Józefie, został On uznany za twego syna, syna cieśli. Józefie, pod twoim dachem wzrastało Słowo, Bóg zamieszkał w twoim domu i poddał się twojej opiece. Święty Józefie, mężu sprawiedliwy, módl się za nami!

Święty Józef w niejedną noc zadawał pytania Bogu. Zastanówmy się nad naszymi pytaniami:

  • Czy staram się poprzez modlitwę zawierzyć Bogu wszystkie swoje sytuacje życiowe, by trwać na drodze prowadzącej ku zbawieniu?
  • Jaka jest moja wierność w powziętych postanowieniach i obietnicach? Czy dochowuję wierności własnemu słowu?
  • Czy pracuję nad tym aby być wzorem dobrego i wiernego człowieka w mojej rodzinie i wspólnocie kościelnej?

 

MÓDL SIĘ!

Szczęśliwy mąż,

który nie idzie za radą występnych,

nie wchodzi na drogę grzeszników

i nie siada w kole szyderców,

lecz ma upodobanie w Prawie Pana,

nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.

Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,

które wydaje owoc w swoim czasie,

a liście jego nie więdną:

co czyni, pomyślnie wypada.


Nie tak występni, nie tak:

są oni jak plewa, którą wiatr zamiata.

Toteż występni nie ostoją się na sądzie

ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,

bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,

a droga występnych zaginie.

(Ps 1)


ŻYJ SŁOWEM!

Kościół daje wiele świętych wzorów, które ukazują nam jak bardzo można żyć Bogiem tu na ziemi. Od św. Józefa uczmy się przyjmować Jezusa do swego domu, pod swój dach, do swojej rodziny. Nie lękajmy się też stawać uczestnikami obietnicy, wypełniającej się w naszym życiu. Pomódlmy się słowami psalmu 1 za nasze rodziny!

Jarosław Rippel

fot. św. Józef Oblubieniec - kościół MB Częstochowskiej Gliwice-Trynek

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459660

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu