Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

Niedziela Palmowa - 9.04.2017

2017-04-05

News
Z usprawiedliwionym dystansem podchodzimy do ludzi fałszywych i dwulicowych. Już w Apokalipsie św. Jana możemy odnaleźć przestrogę przed takim postępowaniem: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust (Ap 3, 15-16). Co wspólnego ma dwulicowość z uroczystym wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy?CZYTAJ!
Mt 21, 1-11

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: «Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści»”. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię, i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: „Kto to jest?”. A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.


ROZWAŻ!


O uroczystym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy rozpisują się wszyscy czterej ewangeliści. Jest to jakiś ewenement, bo nawet tak ważne wydarzenie, jakim było ustanowienie Eucharystii nie może się poszczycić poczwórną relacją.

Jezus zmierzał do Jerozolimy na święto Paschy. W miejscowości Betfage („dom zielonych fig”) polecił swoim uczniom przyprowadzić osiołka. Zwierzę to (w przeciwieństwie do konia) było symbolem pokoju. To na grzbiecie osiołka Chrystus chciał przebyć ostatni etap podróży i wjechać do Świętego Miasta. W Jerozolimie było już wielu pielgrzymów, którzy przybyli na święto Paschy, było tam też bardzo ciasno, gwarnie i radośnie. Zapewne wśród pątników byli też i świadkowie niedawnego wskrzeszenia Łazarza. Na wiadomość o tym, że do miasta zbliża się Jezus, ludzie wybiegli Mu naprzeciw, kładli swe płaszcze na drodze, po której miał przejeżdżać, trzymali w rękach gałązki i krzyczeli „Hosanna!” („Wybaw!”). Lotem błyskawicy rozeszła się również wiadomość: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”. Co ciekawe, okrzyk „Hosanna!” był zarezerwowany dla JHWH, który był jedynym wybawicielem swojego ludu. Owego pamiętnego dnia był on skierowany do… Jezusa.

Kilka dni później – pod pałacem Piłata – Chrystus znów otoczony był tłumem. Tym razem ludzie nie krzyczeli już „Hosanna!”, lecz „Ukrzyżuj Go!”. Św. Bernard stwierdził: „Jakże różne były to okrzyki: «Precz, precz, ukrzyżuj Go!» oraz «Hosanna na wysokościach!». Jakże odmienne było nazywanie Go «Królem Izraela», a po kilku dniach wołanie: «Poza Cezarem nie mamy króla!» Jakże różniły się zielone gałązki od krzyża, kwiaty od cierni… Tego, przed którym wcześniej rozścielali płaszcze na ziemi, nagle ogołocili z własnych szat i rzucili o nie losy”.

Taka dwulicowość może również grozić współczesnym chrześcijanom. Gdy czasy są spokojne i przychylne jest środowisko, jesteśmy gotowi służyć Chrystusowi. Trudniej jest żyć po chrześcijańsku, gdy dookoła panuje wrogość wobec Kościoła, a wyznawanie wiary wymaga od nas niemałych wyrzeczeń, a nawet ofiar. Przed taką dwulicowością może nas uchronić przejście od wiary tradycyjnej i zwyczajowej do głębokiej i bardzo osobistej relacji z Jezusem. W tym przejściu może nam pomóc m.in. modlitwa, uczestnictwo w sakramentach świętych, lektura Biblii, czy też walka z naszymi nałogami.

Na zakończenie tej medytacji warto zadać sobie pytanie:
  • Jaka jest kondycja mojej wiary?


MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, proszę Cię o głęboką wiarę. Wiarę niezachwianą, mocną, taką, która będzie zbudowana na trwałym fundamencie. Boże, proszę Cię, by tym fundamentem był Twój Syn – Jezus Chrystus. Ty wszystko możesz – daj mi moc, siłę, bym był(a) wierny(a) temu, co mi dajesz i proponujesz. Chcę Panie, byś mi pomagał dbać i pielęgnować tę wiarę, którą mam, ale proszę Cię także o to, byś mi pomagał w tym, by ta wiara się wzmacniała, aby była coraz to trwalsza. Proszę Cię o silną wiarę, taką, która pomoże mi wytrwać w trudnych chwilach. Chcę iść w ślady wielu świętych, szczególnie św. Piotra, który po trzykrotnym zaparciu się Ciebie z wiarą wyznał: „Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham”.

s. M. Piotra Wiśniewska


ŻYJ SŁOWEM!


Nasza wiara karmi się Słowem Bożym. Codziennie poświęć przynajmniej pięć minut na lekturę Pisma Świętego.

ks. Łukasz Florczyk

fot. Wjazd do Jeruzalem - fresk Giotto

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449739

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu