Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

II Niedziela Miłosierdzia - 23.04.2017 r.

2017-04-21

News
Z woli św. Jana Pawła II przeżywamy kolejną Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Papież pisał: "Dziś pragnę powiedzieć, że otwarcie na Chrystusa, który jako Odkupiciel świata w pełni objawia człowieka samemu człowiekowi, nie może dokonać się inaczej, jak tylko poprzez coraz dojrzalsze odniesienie do Ojca i Jego miłości" (Dives in misericordia nr 1). O miłość miłosierną prosi dla nas i świata całego!


CZYTAJ!

J 20, 19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.


ROZWAŻ!

Dziś przeżywamy w Kościele Niedzielę Bożego Miłosierdzia – święto ustanowione w 2000 roku przez naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II. Odpowiedział on w ten sposób na prośbę Jezusa, którą skierował do św. siostry Faustyny. Rok temu przeżywaliśmy w naszym Kościele Rok Miłosierdzia, który był szczególny czas łaski. Ale i dziś Jezus pragnie udzielać nam zdrojów swego miłosierdzia: Jezu Miłosierny – zmiłuj się za nami!

W Ewangelii Jezus spotyka się w Wieczerniku ze swymi uczniami. Oni są zatrwożeni, obawiają się, są zamknięci, odczuwają lęk, pustkę… Podobnie jest i z każdym z nas, gdy przez grzech odstępuje od Pana. Jednak w ten nasz smutek i ciemności wchodzi Jezus wtedy, gdy wydaje się, że wszystko skończone, że już nie ma nadziei.

Jezus przychodzi do uczniów i mówi im dwukrotnie: Pokój wam! (J 20, 21. 26). Przychodzi do tych ludzi, którzy w Getsemani opuścili Go i nie pozostali Mu wierni. Oni, jak św. Piotr, zaprali się Jezusa.

Zmartwychwstały Pan zaś zdaje się nie pamiętać tego wszystkiego, nawet więcej udziela im wielkiego daru: Przyjmijcie Ducha Świętego (J 20, 22). Czyż nie widać w tym miłosierdzia Boga względem nas – grzesznych i słabych ludzi?

Jednak wciąż pozostaje pytanie o naszą zgodę na ten Dar. Brzmi to wręcz dziwnie, ale wielu ludzi nie chce przyjąć daru Bożego miłosierdzia. Bóg pragnie udzielić go każdemu człowiekowi, stworzonemu na Jego obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 27). Ogromnej łaski miłosierdzia może on dostąpić w sakramencie pokuty i pojednania. Słyszymy jego zapowiedź w słowach Jezusa: Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 21-23).

  • Dlaczego tak często traktujemy ten sakrament z lekceważeniem, zamiast spojrzeć na niego jako na zdrój łaski Bożego Miłosierdzia - dar Ducha Świętego?
  • Może właśnie dziś warto zapytać siebie, czy pragnę przyjąć ten ogromny dar od Boga - dar Jego miłosierdzia?
  • Czy uświadamiam sobie, jak wielką łaskę przygotował dla mnie Bóg, jak bardzo mnie kocha?

MÓDL SIĘ!

Warto dziś odmówić samemu lub w gronie rodziny Koronkę do Bożego Miłosierdzia – modlitwę, którą polecił odmawiać Jezus świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, by wyprosić miłosierdzie dla zatwardziałych grzeszników.


ŻYJ SŁOWEM!

Dziś rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Spróbuj w tym tygodniu uczynić coś dla siebie i coś dla drugiego, np. jeden z uczynków miłosierdzia.

Kamil Żyłka

fot. Łagiewniki - sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440020

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu