Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Święto NMP Matki Kościoła - 5.06.2017

2017-06-02

News
Pragnieniem Jezusa Chrystusa było, aby Jego Matka stała się Matką Kościoła. Symbolicznie oddają to Jezusowe słowa z krzyża. Są to słowa obustronnego zobowiązania, których sednem jest miłość pośrodku której stoi Jezus Chrystus. To jest miłość Syna do Matki i Matki do Syna, miłość Nauczyciela do ucznia i ucznia do Nauczyciela, ale także miłość Matki do ucznia ze względu na Syna.
                          

CZYTAJ!
J 2,1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.


ROZWAŻ!

Święto NMP Matki Kościoła uświadamia nam prawdę o obecności Matki Najświętszej w życiu Kościoła od samego początku aż do dnia dzisiejszego. Maryja jest Matką Kościoła, a więc całej wspólnoty ludu Bożego. Jest Ona także Matką każdego członka tej wspólnoty, który na wzór św. Jana dobrowolnie czyni siebie uczniem i apostołem Jezusa Chrystusa. Maryja staje się również Matką i Opiekunką każdego daru jaki jest dany przez Boga w Kościele i jaki rodzi się przez Kościół. Dlatego Maryja jest Matką Słowa Bożego, ale także Matką Eucharystii i Matką Miłosierdzia. Jednak Maryja jest także Matką każdego dzieła, które rodzi się w nas samych pod wpływem usłyszanego Słowa Bożego. Jest bowiem jakiś rodzaj dobra, który rodzi się w nas z wrażliwości będącej owocem Słowa Bożego. Oprócz tego jest też jakiś rodzaj czynów, który wymagają zawierzenia, wielkiej wytrwałości i cierpliwości.

Dziś w ramach liturgii odczytywany jest opis pierwszego cudu dokonanego w Kanie Galilejskiej. Tam objawiły się wszelkie wspomniane wcześniej wymiary relacji miłości, miłości matczynej i synowskiej, a w konsekwencji także uczniowskiej. Jednak nade wszystko w odczytanym fragmencie Ewangelii Janowej pokazany jest kształt miłości Matki Najświętszej, którego musi uczyć się Kościół. Bo jeśli chcemy spełnić wymagania Chrystusowej Ewangelii, to potrzeba każdemu z nas owego matczynego, a więc wrażliwego spojrzenia. Matka potrafi dostrzec więcej i więcej zrozumieć. Z kolei, aby nie zatrzymać się w działaniu, potrzeba każdemu z nas także matczynej wierności i wytrwałości. Ona nie cofa się w działaniu nawet jeśli czegoś do końca nie rozumie. Jest cierpliwa i miłosierna, bo na inne działanie nie pozwala Jej owa życiodajna relacja miłości.

Czy mamy świadomość obecności Matki u naszego boku, co przypomniał nam papież Franciszek w Fatimie 13 maja 2017 r.?

  • Czy w codzienności uciekamy się do Matki Najświętszej?
  • Czy potrafimy być wrażliwi na potrzeby innych?
  • Czy jesteśmy wytrwali w działaniu? Co może być tego świadectwem?


MÓDL SIĘ!

Uwielbiajmy Boga z miłością.

Dziękujmy Boga na dar Matki.

Przepraszajmy Boga za wszelkie braki w relacji miłości do Boga, do Matki Najświętszej i Kościoła.

Prośmy Boga o umiejętność naśladowania Matki w Jej miłości do Kościoła.

O Bogurodzico Dziewico, najdostojniejsza Matko Kościoła! Tobie powierzamy cały Kościół. Ty, którą nazywamy "Wspomożycielką Biskupów", chroń i oręduj za Pasterzami Kościoła w ich apostolskim posłannictwie. Opiekuj się wszystkimi zakonnikami i wiernymi, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie.

Ty, która z woli swego Bożego Syna, w momencie Jego zbawczej śmierci, zostałaś Matką umiłowanego Ucznia, wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański. Pamiętaj o wszystkich Twych dzieciach, przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami, zachowaj w nich silną wiarę, umocnij nadzieję i rozpal ich miłość.

Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych i racz nas zjednoczyć. Ty, która zrodziłaś Chrystusa, Pośrednika między Bogiem a ludźmi.

O Świątynio Światłości, bez cienia zmazy! Wstawiaj się za nami do Syna Twego Jednorodzonego, Pośrednika naszego pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie dla naszych słabości i oddalił od nas wszelką niezgodę, wlewając w dusze nasze radość miłowania. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Podejmij próbę odczytania potrzeby duchowej lub materialnej kogoś spośród twoich bliskich lub żyjących w twoim otoczeniu.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487528

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu