Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - 8.06.2017

2017-06-07

News

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana ma nam przypominać o tym, że jest On naszym Pośrednikiem wobec Ojca. Sam ofiarował siebie za nas wszystkich i jednocześnie za każdego z osobna, aby nas wykupić i dać nam zbawienie. Raz dokonana Ofiara na krzyżu uobecnia się w każdej Eucharystii. Dzięki Ofierze Jezusa mamy „dostęp” do Boga, naszego Ojca.


CZYTAJ!
Mt 26,36-42

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani, i rzekł do nich: „Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę”. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: „Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną”. I odszedłszy nieco dalej do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!”.

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: „Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. Powtórnie odszedł i tak się modlił: „Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!”.


ROZWAŻ!

Gdy pierwszy raz sięgnąłem po dzisiejszą Ewangelię, ucieszyłem się. Stało się tak dlatego, że bardzo bliska jest mi modlitwa Jezusa: „jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!” (26, 39). Kwestia woli Bożej i woli mojej jako człowieka jest zawsze sferą, nad którą warto się chwilę zatrzymać i obiektywnie na nią spojrzeć.

Tym razem uderzyło mnie ‘coś’ o wiele ważniejszego w relacji do Boga. Chodzi o to Kim dla Jezusa jest Bóg Ojciec. Jezus używa tam zaimka osobowego „mój”. Może wydawać się to błahą sprawą, ale zarówno dla mnie jak i dla ciebie w relacji „ja (człowiek) - Bóg”, doświadczamy pryzmatu własnego ojca, tego ziemskiego. Dla każdego z nas osobista relacja z ziemskim ojcem, tworzy jakiś pryzmat, przez który patrzymy na Boga Ojca.

Bóg jest przecież też moim i twoim Ojcem. W tym miejscu ważne jest zadać sobie pytanie: Jaki mam obraz mojego Ojca (Boga)? Nie ulega wątpliwości, że Bóg jest Ojcem miłosiernym. Jest Ojcem kochającym, miłującym (por. 1 J 4, 10). Bóg jest Ojcem przebaczającym, który zawsze przyjmuje z powrotem (por. Łk 15, 11-32).

Miłość Boga do mnie i do ciebie jest również jak miłość matczyna (tutaj może też oddziaływać na naszą relację z Bogiem Ojcem pryzmat miłości matczynej jakiej doświadczyliśmy na ziemi). Wskazuje na to w Piśmie Świętym fragment z Izajasza: „Czy może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? (...) Lecz gdyby nawet ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!” (49, 15).

Pismo Święte w wielu miejscach pokazuje nam jakim jest Bóg Ojciec, wobec człowieka, swojego umiłowanego dziecka. W dzisiejszej Ewangelii modlitwa Jezusa, może przypominać nam pytanie: Kim dla mnie jest Bóg? Może nam to pomóc w oczyszczaniu naszego obrazu Boga, z pryzmatu rodzica ziemskiego – bo może ten pryzmat być zniekształcony i w ten sposób będzie zniekształcać obraz Boga – naszego Ojca, kochającego Taty. Ten właśnie Ojciec tak bardzo nas umiłował, że zesłał swojego Syna, nie po to, aby świat potępił, ale aby świat został przez Niego odkupiony (por. J 3, 16-17).

Warto zapytać:

  • Jak żyjesz: na własnych idealnych planach czy opierasz się na woli Bożej?
  • Jaki jest twój obraz Boga?
  • Czy twój obraz Boga pozwala ci nazwać Go „moim”?


MÓDL SIĘ!

Mój Ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną co zechcesz. Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniła się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego, z całą miłością mego serca. Kocham Cię, i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce, z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem. Amen.

bł. Karol de Foucauld

ŻYJ SŁOWEM

Kiedy przychodzi czas, gdy mamy wrażenie, że wszystko jest skierowane przeciwko nam, modlitwa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii może nam pomóc zachować pokój i zaufanie Bogu, Ojcu miłującemu. Naucz się jej, aby była ci pomocą: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie! (Mt 26, 39).

Tomasz Bazan

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459395

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu