Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa - 15.06.2017

2017-06-14

News

Słowo Boże skierowane do nas w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odsłania wielką tajemnicę (od gr. myo - "zamknąć usta"; mysterion - "rzecz ukryta, sekret, tajemnica"). Tajemnicę tak powszednią i powszechną, że budzi zachwyt i niesie błogosławieństwo. Czy jednak jest ona udziałem wszystkich obecnych na mszy św., adoracji czy procesji Bożego Ciała? CZYTAJ!
J 6,51-58

Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.


ROZWAŻ!

W pierwszym czytaniu Mojżesz zwraca się do ludu izraelskiego: Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cie prowadził twój Pan Bóg […]. [Nie zapominaj] swego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli (Pwt 8,2-3.14b-16). Dzisiejsze Słowo ma za zadanie przypomnieć i skłonić do rozbudzenia na nowo refleksji nad tajemnicą sakramentalnej Obecności Boga pośród swego ludu.

1) Prawdziwa Obecność Jezusa w Eucharystii. Ciało i Krew Pańska nie jest jedynie symbolem, czy czymś wyłącznie duchowym. Pan sam na to wskazuje: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem (6,55). Świadomość realnej Obecności Pana powinna prowadzić do zachwytu nad niezrozumiałą miłością Boga. Odkąd Jezus pozostawił się nam w tymże sakramencie, Bóg jest namacalny! Boga można dotknąć - "skosztować" (Ps 34,9)! Więcej, Boga można i należy spożywać, aby mieć jego Życie (por. J 6,54).

2) W dzisiejszej Ewangelii Jezus wielokrotnie zaświadcza o konsekwencjach spożywania jego Ciała i Krwi: Kto spożywa ten chleb, będzie żył (…). Moje ciało za życie świata (…). Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (…). Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jezus równocześnie uwrażliwia na konsekwencje nie-karmienia się Jego Ciałem i Krwią: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie (…). To jest chleb który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Wskazania te zdają się być zgodne z badaniami współczesnej psychologii, które zakłada iż fundamentalne są dla człowieka potrzeby biologiczne, w tym przyjmowanie pokarmu, a potrzeby duchowe osadzone są na dalszym planie. Jezus przekonuje: "Jeśli nie będziesz jadł mojego Ciała i pił Krwi, to będzie Ci brakowało czegoś, co jest konieczne do życia. Bez tego nie ma Życia". Żyjący Ojciec, posłał Syna, który żyje przez Ojca, i pragnie byś spożywał Jego Ciało i żył w Nim!

3) Łaska eucharystyczna jest dana wszystkim ochrzczonym i wierzącym zupełnie darmo i w pełnej obfitości. Pan mówi w Janowej Ewangelii: Chlebem który Ja dam, jest moje Ciało (6,51). A psalmista dodaje: (...) wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy (Ps 147,14). Cała trudność polega na tym, że człowieka na tę darmową łaskę Boga nie potrafi właściwie odpowiedzieć. Stale o coś musi walczyć, zdobywać ciężką pracą bądź w pożądaniu eksploatować kolejne dobra. Jeżeli już coś otrzymuje, dopatruje się w tym podarunku wynagrodzenia bądź formy przekupstwa. A Jezus daje siebie całego, całe swoje Bóstwo i Człowieczeństwo darmo. "Daje i pragnie byś wziął"!

Wobec tej "wielkie tajemnicy naszej wiary" warto zapytać:

  • Jaki jest stan mojej wiary w prawdziwą Obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej?
  • Czy moja dusza ma doświadczenie "głodu" eucharystycznego (por. Am 8, 11)?
  • Czy mam pragnienie życia wiecznego? Czy prawdziwie wierzę, że spożywając Ciało i Krew Pańską, chwalebnie zmartwychwstanę?
  • Czy potrafię przyjmować łaskę Bożą, czy może wciąż tylko wysilam się, by dążyć do doskonałości?


MÓDL SIĘ!

Pochyl się w modlitewnej medytacji nad fragmentem z dzieła św. Tomasza z Akwinu:

Jednorodzony Syn Boży, chcąc nam dać udział w swoim bóstwie, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi uczynić bogami […]. Aby zaś na zawsze trwała wśród nas pamięć o tak wielkim dobrodziejstwie, pod postacią chleba i wina pozostawił swoim wiernym Ciało swe na pokarm i Krew za napój.


ŻYJ SŁOWEM!

Postaraj się o to, aby przed Mszą świętą być odpowiednio wcześnie w kościele. Przygotowanie do Eucharystii, to podstawa świadomego przyjęcia Ciała i Krwi Pańskiej. Pozostań dzisiaj dłużej na dziękczynieniu po przyjęciu Pana Jezusa i znajdź chwilę na osobistą Adorację Najświętszego Sakramentu (w ciszy)!

Mateusz Beer

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459597

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu