Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

V Niedziela W. Postu - 25.03.2012

2012-03-24

News

„Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego” (Ps 51,13). Fragment niedzielnego psalmu wspaniale pokazuje wielkie pragnienie człowieczego serca. Od początku stworzenia świata człowiek nosi w sercu pragnienie oglądania, bycia blisko swojego Stwórcy. Pan Bóg, za pośrednictwem proroka Jeremiasza, zapowiada zaspokojenie tego najskrytszego pragnienia: „I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: <Poznajcie Pana!> Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał” (Jr 31,34). Wypełnieniem tych słów jest życie Jezusa Chrystusa i nowe przymierze, które zawarł On z każdym z nas - przymierze miłości, przymierze krzyża, przymierze krwi. Jezus Chrystus na krzyżu wypełnić to wielkie pragnienie (por. J 19,28).


CZYTAJ!

J 12,20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.


ROZWAŻ!

„Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”

Krótko przed wydarzeniami paschalnymi uczniowie Andrzej i Filip przedstawiali Mistrzowi z Nazaretu pragnienie serca Hellenów (Greków). Jezus odpowiada bardzo tajemniczo, że nadchodzi "godzina uwielbienia [wywyższenia] Syna Człowieczego"; czas, w którym ziarno pszenicy zostanie złożone w ziemi, aby wydać owoc, by wielu mogło otrzymać życie. Jezus zapowiada to samo, o czym w Starym Testamencie mówił prorok Jeremiasz: "Poznacie Pana".

Trzeba jednak powiedzieć, że ewangeliczna zapowiedź spotkania i widzenia (poznania) Jezusa urywa się, podobnie jak w serialach telewizyjnych. Trzeba obejrzeć następny odcinek, aby wszystko się ujawniło. Następne dni wyjaśniają tajemnicę uwielbienia (wywyższenia) Jezusa na drzewie krzyża. Ale co stało się z owymi Grekami, chcącymi zobaczyć Jezusa? Nie wiemy. Może po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa uwierzyli i przyjęli chrzest. Pytanie: Jak jest moja reakcja na krzyż Jezusa i na Jego cierpiące oblicze?

Sąd nad światem

„Teraz odbywa się sąd nad tym światem”. Jezus wielokrotnie powtarzał, że nie przyszedł, aby sądzić, lecz zbawić (por. J 3,17), niemniej Jego nadejście oznacza sąd (por. J 5,22.27; 9,39; 12,31). Owe „teraz” dotyczy każdego z nas, trwa w każdej minucie naszego życia, dotyczy każdego naszego wyboru. Jan wykazuje, że sąd z dnia ostatniego już dokonuje się w czasie (J 12,47-48). Śmierć Jezusa na krzyżu doprowadza do pewnego punktu krytycznego - objawienia się prawdziwego oblicza Bożego, oblicza Miłości. Wobec tego oblicza każdy musi dokonać wyboru.

Co nam przeszkadza, by ujrzeć prawdziwe oblicze Jezusa?

Wybierając grzech, uzależniając się od niego, oddalam się od Jezusa, coraz słabiej dostrzegam Jego oblicze, tworzę sobie własny obraz Boga, według własnego wymysłu, na swoje potrzeby. Polega to na tym, że człowiek nie odkrywa prawdziwego oblicza Bożego, ale sam sobie go tworzy. Ten obraz daleki jest od tego, który został objawiony w Piśmie Świętym. Oto przykłady takiego błędnego myślenia (fałszywego obrazu). Nieustannie grzeszę, myśląc, że Pan jest miłosierny i na pewno mi wybaczy, a przed śmiercią zdążę się z tego wyspowiadać. Nie idę do kościoła na Mszę Świętą, idę do parku, na spacer, bo przecież Bóg jest wszędzie. Mój Jezus, potulny jak baranek, zrobi wszystko, o co tylko poproszę… Takie zafałszowane myślenie grozi wielu z nas.

Oblicze cierpiącego

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje swoje prawdziwe oblicze. W biblijnej scenie, opisanej przez św. Jana, dostrzegamy wewnętrzne cierpienie Mistrza: "Teraz dusza moja doznaje lęku i cóż mam powiedzieć?" (12,27). Jezus doświadcza prawdziwego ludzkiego cierpienia, głębokiego niepokoju, lęku przed utratą życia. Tutaj można zobaczyć oblicze Jezusa Chrystusa - nie tylko Boga, ale i prawdziwego człowieka, który zjednoczył się z nami w cierpieniu, wziął nasze grzechy - nasze winy (por. Iz 53,6.11).

Warto dzisiaj zapytać:

  • Czy mam w sobie pragnienie ujrzenia oblicza Jezusa cierpiącego?
  • Jaki mam obraz Jezusa? Może tworzę sobie własny Jego obraz, na swoje potrzeby?
  • Co mi przeszkadza, co muszę uzdrowić, by znów ujrzeć Pana?


MÓDL SIĘ!

Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś mi na krzyżu swoje oblicze, swoją wielką miłość. Proszę Cię, pomóż mi na co dzień znajdywać Cię w Kościele, modlitwie, drugiej osobie, sakramentach. Spraw, abym przyjął Ciebie takim, jaki naprawdę jesteś i nam się objawiłeś. Nie dozwól, bym stworzył sobie nieprawdziwy Twój obraz i żył w błędzie. Pomóż mi dobrze przeżyć wielkopostną spowiedź, abym na nowo zobaczył Twoje jaśniejące blaskiem zmartwychwstałe oblicze.


ŻYJ SŁOWEM!

Jeżeli jeszcze nie byłeś przed świętami u spowiedzi, postaraj się w tym tygodniu najpierw odszukać w sobie pragnienia spotkania Pana, a później przygotuj się do dobrej spowiedzi wielkopostnej. W swoim codziennym życiu staraj się odszukiwać Jezusa w szczególności w cierpiących i osamotnionych.

Dawid Górniak

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459475

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu