Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Święto Przemienienia Pańskiego – 6.08.2017

2017-08-04

News
Na świecie żyje około pięćdziesięciu sióstr zakonnych, które należą do wspólnoty Sakramentek Niewidomych. Mieszkają one w kilku krajach Europy, Afryki i Ameryki Południowej. Wszystkie te siostry są ślepe, a swoje kalectwo ofiarowują za tych, którzy jeszcze nie znają prawdy, aby mogli przyjść do Boga i odnaleźć światło w świecie. Sakramentki Niewidome modlą się przed Najświętszym Sakramentem za tych, którzy są ślepi na Bożą miłość; modlą się o PRZEMIENIENIE grzeszników.


CZYTAJ!
Mt 17,1-9

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.


ROZWAŻ!

Świadkami sceny przemienienia Chrystusa nie byli wszyscy apostołowie, lecz tylko trzech wybranych: Piotr, Jakub i Jan. Żadna z trzech ewangelii synoptycznych nie podaje dokładnej lokalizacji tego wydarzenia. Mateusz i Marek wspominają tylko, że góra ta była wysoka. Najprawdopodobniej chodziło o Tabor lub Hermon.

Tradycja chrześcijańska powiązała jednak przemienienie Jezusa z górą Tabor. Na tym miejscu – według przekazów z V i VI w. – wybudowano trzy świątynie. Miały one nawiązywać do propozycji Piotra, który chciał tam postawić trzy namioty – dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza. To nie jest przypadek, że Chrystus zabrał swoich uczniów na górę. W Biblii góry były miejscem bliskości Boga i wiązały się z Jego objawieniem.

Na górze Tabor Jezus przemienił się wobec swoich uczniów. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a odzienie stało się białe jak światło. Słońce i światło wskazują na teofanię, czyli na objawienie Boga. Należy pamiętać, że w czasie ziemskiego życia Chrystusa, Jego bóstwo było ukryte. Na górze Tabor ta zasłona zakrywająca bóstwo Jezusa na chwilę opadła. Apostołowie mogli wówczas zobaczyć także Mojżesza i Eliasza oraz usłyszeć głos Boga Ojca: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!

Nie powinien zatem dziwić fakt, że apostołowie upadli na twarz i bardzo się bali. Szkoda, że tego dnia nie było przy nich Judasza… Po pewnym czasie całe to widzenie zniknęło. Przed uczniami pozostał tylko Jezus, który polecił im wstać z ziemi i odrzucić strach. Gdy cała czwórka schodziła z góry Tabor, Chrystus odezwał się do Piotra, Jakuba i Jana oraz przykazał im, by nikomu nie opowiadali o tym wydarzeniu. Z tego obowiązku miało ich zwolnić dopiero zmartwychwstanie Syna Człowieczego.

Św. Jan Paweł II wskazał na podwójny cel przemienienia Jezusa na górze Tabor. Miało ono przygotować apostołów na bolesną godzinę męki, by nie ulegli zgorszeniu krzyża oraz zachęcić do upodabniania się do przemienionego oblicza Chrystusa.

Na koniec medytacji warto zadać sobie kilka pytań:

  • Jak często spotykam się z Jezusem na Eucharystii?
  • Jak często kontempluję przemienione oblicze Pana podczas adoracji Najświętszego Sakramentu?
  • Jak często wpatruję się w Chrystusa na kartach Ewangelii?
  • Co pomaga mi się przemienić i umocnić? (np. właściwie przeżyty Dzień Pański, dzień skupienia, rekolekcje, medytacja, spowiedź święta…)

MÓDL SIĘ!

Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, stali się Jego współdziedzicami.


ŻYJ SŁOWEM!

W nadchodzącym tygodniu znajdź więcej czasu na osobistą modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego i dodatkową Eucharystię. Niech pokorna modlitwa Sióstr Sakramentek Niewidomych zaowocuje naszą PRZEMIANĄ życia!

ks. Łukasz Florczyk

fot. Marco Rupnik SJ - Transfiguratzion

Pozostałe tematy
Aktualności

Bracia i siostry. Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie

Ukazał się piąty tom Dzieł zebranych kard. C.M. Martiniego, który zbiera setki wystąpień i świadectw jego aktywności ekumenicznej. Teksty ułożone są wg klucza relacji z Żydami, różnymi wyznaniami chrześcijańskimi oraz dialogu z różnymi religiami, zwłaszcza islamem i religiami orientalnymi; zob. opera

więcej

Godzinaki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Nowa książka ks. Janusza Wilka, biblisty, rekolekcjonisty, redaktora serii "Biblia Impulsy", nt. "Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny". Publikacja łączy prostotę przekazu z głębią intelektualnej znajomości Biblii (komentarz biblijno-duchowy); zob. prezentacja

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 6278736

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu