Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXIV Niedziela zwykła - 17.09.2017

2017-09-17

News
W dzisiejszej Ewangelii wielu skupia się tylko na sprawie przebaczania, pytając - o co chodzi z tą liczbą 77? Jednak Słowo przeznaczone na przeżywaną niedzielę zawiera trochę więcej wątków wartych uwagi. Dotyka ona miłosierdzia w różnych wymiarach.
CZYTAJ!
Mt 18,21-35


Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.


ROZWAŻ

Na początek pytanie Piotra i odpowiedź Pana Jezusa. Można się pytać, czy w ogóle trzeba przebaczać więcej niż raz. Można nawet się zapytać czy w ogóle mam przebaczyć komuś, kto mnie bardzo zranił, czy skrzywdził, a może komuś kogo nie lubię, z kim rywalizuję… Przebaczenie jest bardzo potrzebne. Co ważne, nie temu komu przebaczamy, ale nam. Bo jeżeli wejdzie mi drzazga pod skórę i jej nie wyciągnę, nie będzie mnie boleć gdy tylko dotknę miejsca w którym ona jest. Jednak w pewnym momencie może nawet zacząć robić się stan zapalny, zbierać ropa itp. Tak samo jak z drzazgą podobnie jest z urazą, krzywdą lub jeszcze jakimś innym powodem, dla którego nie chcę komuś przebaczyć. Jeśli tego nie zrobię, dojdzie do powstania stanu zapalnego mojego serca, mojej duszy, a nawet mojego całego życia.

Dziwne jest w ogóle pytanie Piotra, a jeszcze bardziej odpowiedź Jezusa. Przebaczać 7 raz, albo 77…? Przebaczenie jest czymś trudnym. Ponieważ odrzuca poczucie złości, nienawiści i chęć zemsty wobec kogoś, kto nas zranił. Odpowiedź Jezusa jest wysoko postawioną poprzeczką. Liczba „77”, którą czytamy w Ewangelii nie mówi, żeby 77 razy powiedzieć przebaczam. Ale jest to symboliczna liczba mówiąc - bądź zawsze gotowy do przebaczenia. Przebaczaj zawsze. Jednak przypowieść o nielitościwym słudze daje jeszcze jedną wskazówkę. Jezus wzywa w niej do odpowiedzialnego okazywania przebaczenia, dopuszczając nawet sytuację, kiedy przebaczenie można cofnąć – bo zostało ono nadużyte i nie stało się tamą zatrzymującą zło, ale jeszcze bardziej pozwoliło złu się rozlać (ks. Edward Staniek).

Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili” – to zdanie pokazuje, piękno człowieka wrażliwego. Wrażliwego nie w sensie fizycznym, ale duchowym. Dziś wielu ludzi nie widzi potrzeb człowieka, obok którego przechodzą, a niestety coraz częściej nie potrafią zauważyć potrzeb i cierpień swojego brata, żony, dziecka itd. Współsłudzy z przypowieści Jezusa, są tymi, dzięki którym zło zostało zatrzymane. Nielitościwy sługa, mimo doświadczonego dobra, idzie i czyni tylko zło. Na szczęście kończy się to w momencie, gdy człowiek wrażliwy wobec drugiego człowieka, nie przyzwala i nie przechodzi obojętnie obok czyjejś krzywdy i bólu. Ci wrażliwi ludzie (Współsłudzy jego) są osobami, które weselą się z tymi, którzy się weselą i płaczą z tymi którzy płaczą (por. Rz 12, 15).

Ważna jest również główna postać przypowieści, tzw. nielitościwy sługa. Trzeba być świadomym, że Pan Jezus nie podaje jego przykładu, jako osoby, która źle postępuje bo domaga się tego, co mu się należy i poniekąd jest sprawiedliwy. Pan Jezus pokazuje, że choć sługa doświadczył ogromnego miłosierdzia, powinien po tym właśnie doświadczeniu uczyć się miłosierdzia i obdarzać nim innych (darmo otrzymaliście, darmowo dawajcie – Mt 10, 8b). Dla porównania: nielitościwy sługa był winny 10 tyś. talentów; jego współsługa 100 denarów. Denar był dniówką robotnika, czyli zapłatą za jeden dzień pracy. Denar odpowiadał drachmie, zaś 6000 drachm (denarów) było równe jednemu talentowi, a więc 10 tyś. talentów = 6000 drachm x 10 tyś. W skrócie, dług głównej postaci dzisiejszej przypowieści jest niewyobrażalny. Jednak Jezus przez to przejaskrawienie, przesadzenie chce nam pokazać. Bóg Który cię z miłości powołał do istnienia, i z miłości do ciebie dał ci cały świat i wszystkie inne dary, jest ci gotów przebaczyć zawsze. Zawsze też chce cię obdarzyć miłosierdziem – a miłosierdzie za każdym razem podnosi do góry, choćbyś tkwił na samym dnie.

Zapytaj się i rozważ:

  • Czy przebaczyłeś każdemu człowiekowi, czy może jest ktoś komu nie chcesz przebaczyć?
  • Jakie jest twoje nastawienie wobec ludzi, którzy są wokół Ciebie? Czy nie są Ci obojętni?
  • Jak doświadczasz Bożego miłosierdzia? Czy jesteś też miłosiernym dla bliźnich? 

MÓDL SIĘ


O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą Twoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru świętej bojaźni. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał się mi lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Chryste, Miłości, daj mi miłość Twoją. Amen.


Modlitwa o miłość św. Katarzyny ze Sieny

 

ŻYJ SŁOWEM

Dobrze zastanów się czy jest ktoś, komu nie przebaczyłeś/łaś. Jeśli jest ktoś taki przemyśl, co możesz zrobić, aby przebaczyć tej osobie z całego serca i oddaj waszą relację i tę osobę Jezusowi. Następnie idź na 15 minut adoracji Najświętszego Sakramentu i módl się za ludzi z twojego otoczenia, aby ich potrzeby, troski i bóle nigdy nie były przez Ciebie lekceważone. Proś o serce wrażliwe. 

Tomasz Bazan  

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583441

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu