Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXV Niedziela zwykła - 24.09.2017

2017-09-22

News

W misji Jezusa Chrystusa dominuje nurt miłosierdzia, wrażliwości, sprawiedliwości oraz pragnienie zaradzenia ludzkim potrzebom. Ewangelia przytacza wiele opisów takich wydarzeń, w których działanie Jezusa wyrastało z wrażliwości Jego serca. Jednak są też fragmenty Ewangelii, które wydają się być w powierzchownym odbiorze skrajnie pozbawione wymiaru wrażliwości, miłosierdzia czy sprawiedliwości. Możliwość głębszego wniknięcia w ich przesłanie sprawia, że teksty stają się w najwyższym stopniu objawieniem Bożego miłosierdzia i sprawiedliwości.CZYTAJ!

Mt 20,1-16a

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi»..


ROZWAŻ!

W rozważanym fragmencie Ewangelii szczególnie dwa momenty przypowieści rodzą w nas poczucie niesprawiedliwości. Po pierwsze, gospodarz zrównał zarobek wszystkich pracujących, niezależnie od przepracowanego czasu, znoszenia spiekoty dnia, itp. Natomiast druga niesprawiedliwość pojawia się w momencie wypłaty, kiedy to gospodarz rozpoczyna wypłacanie należności za pracę od tych, którzy przyszli na końcu, a dopiero później wypłaca tym, którzy pracowali od rana.

Przesłanie przypowieści Jezusowej zdaje się być proste. Bóg pragnie dobra i zbawienia każdego człowieka, i to niezależnie od tego, czy przez całe życie wiernie służył Bogu, czy też nawrócił się w dopiero ostatnim momencie życia. W tym jest coś z owej radości pasterza, który odnajduje jedną zagubioną owcę, pomimo, że ma obok siebie dziesiątki innych owiec. Natura Bożego myślenia i działania jest z natury niezrozumiała do końca dla człowieka. Każdy kto miłuje i kocha drugiego człowieka będzie potrafił zrozumieć dobroć i szczerość Boga. Natomiast każdy, kto jedynie myśli o sobie i o pieniądzach, będzie wyliczał, kalkulował, a w rezultacie potępi gospodarza oraz innych robotników.

W przesłaniu przypowieści potwierdzony zostaje prawda z pierwszego czytania z Księgi proroka Izajasza, że Boże myśli nie są myślami człowieka, i odwrotnie (por. Iz 55, 8-9). Logika Bożego działania jest czasami zupełnie inna niż logika ludzkiego działania.

Może zatem i w nas dochodzi do mocnego zderzenia, gdzie spełnia się rzeczywistość opisana w dzisiejszym drugim czytaniu z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian, że z dwóch stron doznajemy nalegania (por. Flp 1, 20c-24). Z jednej strony zgadzamy się z działaniem Boga, chcemy dobrze dla wszystkich, ale z drugiej strony buntujemy się przeciw owym „niesprawiedliwościom”, które mogą nas spotkać i spotykają nas w pracy, w domu, w życiu społecznym.

Zapytaj się i rozważ:

  • Co w nas zwycięży, Boży czy ludzki styl myślenia?
  • Czy jesteśmy w stanie przezwyciężyć poczucie niesprawiedliwości pragnieniem dobra i zbawienia drugiego człowieka?
  • Dlaczego tak trudno przychodzi mi uczyć się „Bożej sprawiedliwości”?


MÓDL SIĘ!

Alleluja.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał

głos mego błagania,

bo ucha swego nakłonił ku mnie

w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci,

dosięgły mnie pęta Szeolu,

popadłem w ucisk i udrękę.

Ale wezwałem imienia Pańskiego:

"O Panie, ratuj me życie!"

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy

i Bóg nasz jest miłosierny.

Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:

byłem bezsilny, a On mię wybawił.

Wróć, moja duszo, do swego spokoju,

bo Pan ci dobrze uczynił.

Uchronił bowiem moje życie od śmierci,

moje oczy - od łez,

moje nogi - od upadku.

Będę chodził w obecności Pańskiej

w krainie żyjących..

Psalm 116, 1-9


ŻYJ SŁOWEM!

Pomódl się krótko za tego, kogo działanie wydawało ci się w ostatnim czasie pozbawione sprawiedliwości, a dziś wiesz, że chciał przez pokazać swoją miłość do ciebie.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453805

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu