Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXV Niedziela zwykła - 24.09.2017

2017-09-22

News

W misji Jezusa Chrystusa dominuje nurt miłosierdzia, wrażliwości, sprawiedliwości oraz pragnienie zaradzenia ludzkim potrzebom. Ewangelia przytacza wiele opisów takich wydarzeń, w których działanie Jezusa wyrastało z wrażliwości Jego serca. Jednak są też fragmenty Ewangelii, które wydają się być w powierzchownym odbiorze skrajnie pozbawione wymiaru wrażliwości, miłosierdzia czy sprawiedliwości. Możliwość głębszego wniknięcia w ich przesłanie sprawia, że teksty stają się w najwyższym stopniu objawieniem Bożego miłosierdzia i sprawiedliwości.CZYTAJ!

Mt 20,1-16a

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi»..


ROZWAŻ!

W rozważanym fragmencie Ewangelii szczególnie dwa momenty przypowieści rodzą w nas poczucie niesprawiedliwości. Po pierwsze, gospodarz zrównał zarobek wszystkich pracujących, niezależnie od przepracowanego czasu, znoszenia spiekoty dnia, itp. Natomiast druga niesprawiedliwość pojawia się w momencie wypłaty, kiedy to gospodarz rozpoczyna wypłacanie należności za pracę od tych, którzy przyszli na końcu, a dopiero później wypłaca tym, którzy pracowali od rana.

Przesłanie przypowieści Jezusowej zdaje się być proste. Bóg pragnie dobra i zbawienia każdego człowieka, i to niezależnie od tego, czy przez całe życie wiernie służył Bogu, czy też nawrócił się w dopiero ostatnim momencie życia. W tym jest coś z owej radości pasterza, który odnajduje jedną zagubioną owcę, pomimo, że ma obok siebie dziesiątki innych owiec. Natura Bożego myślenia i działania jest z natury niezrozumiała do końca dla człowieka. Każdy kto miłuje i kocha drugiego człowieka będzie potrafił zrozumieć dobroć i szczerość Boga. Natomiast każdy, kto jedynie myśli o sobie i o pieniądzach, będzie wyliczał, kalkulował, a w rezultacie potępi gospodarza oraz innych robotników.

W przesłaniu przypowieści potwierdzony zostaje prawda z pierwszego czytania z Księgi proroka Izajasza, że Boże myśli nie są myślami człowieka, i odwrotnie (por. Iz 55, 8-9). Logika Bożego działania jest czasami zupełnie inna niż logika ludzkiego działania.

Może zatem i w nas dochodzi do mocnego zderzenia, gdzie spełnia się rzeczywistość opisana w dzisiejszym drugim czytaniu z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian, że z dwóch stron doznajemy nalegania (por. Flp 1, 20c-24). Z jednej strony zgadzamy się z działaniem Boga, chcemy dobrze dla wszystkich, ale z drugiej strony buntujemy się przeciw owym „niesprawiedliwościom”, które mogą nas spotkać i spotykają nas w pracy, w domu, w życiu społecznym.

Zapytaj się i rozważ:

  • Co w nas zwycięży, Boży czy ludzki styl myślenia?
  • Czy jesteśmy w stanie przezwyciężyć poczucie niesprawiedliwości pragnieniem dobra i zbawienia drugiego człowieka?
  • Dlaczego tak trudno przychodzi mi uczyć się „Bożej sprawiedliwości”?


MÓDL SIĘ!

Alleluja.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał

głos mego błagania,

bo ucha swego nakłonił ku mnie

w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci,

dosięgły mnie pęta Szeolu,

popadłem w ucisk i udrękę.

Ale wezwałem imienia Pańskiego:

"O Panie, ratuj me życie!"

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy

i Bóg nasz jest miłosierny.

Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:

byłem bezsilny, a On mię wybawił.

Wróć, moja duszo, do swego spokoju,

bo Pan ci dobrze uczynił.

Uchronił bowiem moje życie od śmierci,

moje oczy - od łez,

moje nogi - od upadku.

Będę chodził w obecności Pańskiej

w krainie żyjących..

Psalm 116, 1-9


ŻYJ SŁOWEM!

Pomódl się krótko za tego, kogo działanie wydawało ci się w ostatnim czasie pozbawione sprawiedliwości, a dziś wiesz, że chciał przez pokazać swoją miłość do ciebie.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12409471

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu