Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXIX Niedziela zwykła - 22.10.2017

2017-10-21

News
Dzień Pański to najlepsza okazja, by oddać cześć Bogu. Przykazanie Boże przypomina: "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił". Niedzielna celebracja Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła i wyraża się w czci oddawanej Bogu: "Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!" - zachęca Psalmista (Ps 118,24). Jak świętujemy - celebrujemy - czcimy Boga?CZYTAJ!
Mt 22,15-21

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?".

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: "Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!". Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz i napis?". Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas rzekł do nich: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga".


ROZWAŻ!

Jezus prosto odpowiedział na prowokację ze strony faryzeuszy: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga". Sprawy świeckie rządzą się swoim porządkiem, a sprawy Boże swoim. Apostoł Piotr z kolei przypominał wierzącym i przełożonym (kapłanom) o porządku panującym w społeczności świeckiej i szacunku wobec władzy: "Jako słudzy Boży wszystkim okazujcie szacunek! Miłujcie braci! Bójcie się Boga i szanujcie króla!" (1 P 2,16b-17).

Często zapomina się o tym, że wszystko powinna poprzedzać miłość, bojaźń Boża i szacunek dla innych. Gdyby miłość była na pierwszym miejscu i cześć wobec Boga, to nie brakowałoby i szacunku wobec ludzi.

Jednak coraz większym problemem jest dziś brak czci oddawanej Bogu - brak bojaźni Bożej, która przecież jest "początkiem mądrości" (Syr 1, 14) . Wcześniej Syrach przypominał o źródłach i korzyściach płynących z czci oddawanej Bogu: "Bojaźń Pańska - to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. Bojaźń Pańska cieszy serce, daje wesele, radość i długie życie. Temu, kto boi się Pana, będzie dobrze na ostatku, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony" (1,11-13).

Czy zatem nie zapominamy o tym, co najważniejsze?

W „Fundamencie” Ćwiczeń duchownych św. Ignacy Loyola uczy: „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył”.

Tymi słowami, przede wszystkim słowem „czcił”, św. Ignacy wyraził istotę biblijnego chwalenia, świętowania, czci. „Czcić” - to znaczy: stanąć z pokornymi, którzy sławiąc Boga rozpoznają Jego wielkość i są gotowi służyć Mu.

W modlitwie brewiarzowej - liturgii godziny połowę psalmodii stanowią psalmy pochwalne, a połowa to lamentacje: lamentacje ubogiego, który rozpoznał działanie Boga i sławi Go. Okazuje się więc, że sławienie Boga ze czcią - to synteza również duchowości psalmów - syntezą modlitwy liturgicznej.

Czy moje wysławianie jest złączone ze czcią, która się wyraża także w postawie ciała? Św. Ignacy we wspominanych Ćwiczeniach poucza, iż trzeba kontrolować postawę ciała: w chwili, kiedy się rozmyśla, można przyjąć postawę bardziej rozluźnioną i wygodną, ale kiedy wielbi się Boga lub prosi, trzeba przyjąć taką postawę, która świadczyłaby o uszanowaniu.

"Wychowawcą ludu do postawy czci jest bez wątpienia kapłan; wychowuje przede wszystkim osobistym świadectwem, tym, jak sam się modli. Pomimo że ludzie mają jakiś naturalny zmysł sławienia ze czcią i umieją to wyrażać - pozostaje jednak faktem, że jeśli są źle przyzwyczajani, jeśli nie mają przykładu w kapłanie, to źródło duchowości biblijnej zostaje w jakiś sposób zasłonięte, zaduszone" - przekonywał kard. Martini.

Prośmy więc o łaskę odnowy w naszych sercach duchowości tradycyjnie hebrajskiej, to jest sławienia Boga ze czcią, prośny o czytelne świadectwo kapłanów. I pytajmy samych siebie:

  • Jak celebrujemy Dzień Pański?
  • Czy oddajemy Bogu cześć i chwałę, czyli "to, co należy do Niego [Boga]"?
  • Jaką część mojej modlitwy zajmuje chwalenie Boga?


MÓDL SIĘ!

O Maryjo, Matko Pana i nasza Matko! Ty wśród tylu prób żyłaś miłością zawsze się odnawiającą, pokonałaś tyle trudności Kościoła pierwotnego, trudności między apostołami i uczniami. Prosimy Cię, nie pozwól nam uśpić się łatwym pojmowaniem miłości, ale naucz nas widzieć w niej wielkie i wymagające zadanie, które spełniać mamy każdego dnia, pokrzepieni przez Ducha Świętego i Jezusa eucharystycznego. Święty Pawle! Jakże gorzko doświadczyłeś na sobie każdego z tych piętnastu słów o miłości, za każdym z nich bowiem kryło się twoje bolesne przeżycie. Wspieraj nas na naszej drodze i daj nam radość, z jaką przemierzałeś swoją drogę.

kard. C.M. Martini


ŻYJ SŁOWEM!

Pomódlmy się za naszą Ojczyznę, za rządzących w naszym kraju - za Prezydenta RP (por. 1 P 2,17). Jednak nade wszystko przy okazji niedzielnej Mszy św. pozostańmy na chwilę osobistej adoracji, by uczcić Boga i Pana w Najświętszym Sakramencie! 

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449869

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu