Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXX Niedziela zwykła - 29.10.2017

2017-10-26

News

Trzydziesta niedziela zwykła niesie kilka ważnych pytań: Czy warto spierać się o regulacje prawne? Kto odpowiada za porządek i ład społeczny? Jaki możemy mieć wpływ na kształt cywilizacji europejskiej w przyszłości?CZYTAJ!
Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.


ROZWAŻ!

Faryzeusz oznacza człowieka bardzo gorliwego w przestrzeganiu przepisów prawa. Rzeczywiście, stronnictwo faryzeuszów miało niewątpliwe zasługi w walce o zachowanie tożsamości religijnej i narodowej Izraela. Przedstawiciele gorliwców szukali okazji do wykazania fałszu lub błędu w nauczaniu i poglądach Jezusa. Marzył im się też spektakularny sukces w dyskusjach i polemikach z Nauczycielem z Nazaretu. Nie udawało się to jednak.

Zagadnęli więc Wędrownego kaznodzieję o temat istoty prawa, wprowadzając na teren, jak im się wydawało, najlepiej przez nich opanowany i równocześnie najmniej znany Galilejczykowi. W plątaninie 613 nakazów i zakazów oraz licznych interpretacji do nich, każdy łatwo się gubił. Ale nie Jezus, który na pytanie o największe przykazanie trafnie wskazał na najistotniejsze miejsce i fundamentalną zasadę: miłość Boga i człowieka.

Tak zdefiniowana odpowiedź unikała zawiłych niuansów i drobiazgowych dyskusji. Co więcej, Jezus dopowiada, że na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prawodawstwo. Wokół tej istoty skupione są wszystkie księgi Biblii.

Dwa wskazane przykazania stanowią punkt oparcia całego społecznego porządku. Jezus dał jasny przekaz:

  • Z miłości wynika prawo, a nie odwrotnie.
  • Na miłości budowana jest cywilizacji, a nie miłość na ludzkich pomysłach.
  • Zasady leżą u podstaw społecznej aktywności.
  • Wartości dają zdrowy fundament ludzkich dzieł na tym świecie.

Nasza śródziemnomorska cywilizacja została zbudowana na tych dwóch przykazaniach. Widać ich znaczenie i twórczą moc, pozwalającą kolejnym pokoleniom wzrastać i bezpiecznie się rozwijać. Każda próba wykrzywienia ich kończyła się dramatycznie. Każde zanegowanie i budowanie w kontrze do nich skutkowało śmiercią i zniszczeniem na niewyobrażalną skalę.

Nasza refleksja na temat przyszłości Polski i Europy nie może pomijać dzisiejszej dyskusji Jezusa na temat rozumienia prawa. Brzemienne w skutki są rozporządzenia, jakich dziś jesteśmy świadkami. Jeśli zaprzeczymy chrześcijańskim korzeniom naszego państwa i kontynentu, będziemy zbierać cierpkie owoce naszej lekkomyślności i czyjejś ignorancji. Słowa Mistrza jednoznacznie wskazują na czym mamy bazować i gdzie odnajdziemy szczęście.


MÓDL SIĘ!

Jezu, Prawodawco, naucz mnie rozpoznawać Twój głosu, bym posłuszny mądrym wskazaniom budował swe życie na wartościach i zasadach. Nie pozwól, by pochłonęły mnie nierozsądne zachcianki i lekkomyślne eksperymentowanie w dziedzinie prawa. Chroń mocą Ducha Świętego praktycznego podejścia do urządzeń i rozwiązań społecznych, bym nigdy nie zaparł się miłości do Ciebie i bliźnich. Naucz mnie mądrze decydować w codzienności oraz współtworzyć prawny porządek zapewniający mnie i moim bliskim bezpieczną przestrzeń dla wzrostu i dojrzałości. Poszerzaj moje serce, bym czuł się odpowiedzialny za przyszłość mego środowiska, miasta i całego kraju.


ŻYJ SŁOWEM!

Sprawdź i zobacz jak możesz popierać społeczne inicjatywy w skali twego miasta oraz całego kraju. Napisz list, bądź podpisz propozycję, która wzmacnia chrześcijańskie prawodawstwo i zagwarantuje urządzanie (na mniejszą czy większą skalę) środowiska, w którym żyjesz według biblijnych standardów. Popieraj każdą zmianę na lepsze!

ks. Artur Sepioło

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418995

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu