Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXX Niedziela zwykła - 29.10.2017

2017-10-26

News

Trzydziesta niedziela zwykła niesie kilka ważnych pytań: Czy warto spierać się o regulacje prawne? Kto odpowiada za porządek i ład społeczny? Jaki możemy mieć wpływ na kształt cywilizacji europejskiej w przyszłości?CZYTAJ!
Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.


ROZWAŻ!

Faryzeusz oznacza człowieka bardzo gorliwego w przestrzeganiu przepisów prawa. Rzeczywiście, stronnictwo faryzeuszów miało niewątpliwe zasługi w walce o zachowanie tożsamości religijnej i narodowej Izraela. Przedstawiciele gorliwców szukali okazji do wykazania fałszu lub błędu w nauczaniu i poglądach Jezusa. Marzył im się też spektakularny sukces w dyskusjach i polemikach z Nauczycielem z Nazaretu. Nie udawało się to jednak.

Zagadnęli więc Wędrownego kaznodzieję o temat istoty prawa, wprowadzając na teren, jak im się wydawało, najlepiej przez nich opanowany i równocześnie najmniej znany Galilejczykowi. W plątaninie 613 nakazów i zakazów oraz licznych interpretacji do nich, każdy łatwo się gubił. Ale nie Jezus, który na pytanie o największe przykazanie trafnie wskazał na najistotniejsze miejsce i fundamentalną zasadę: miłość Boga i człowieka.

Tak zdefiniowana odpowiedź unikała zawiłych niuansów i drobiazgowych dyskusji. Co więcej, Jezus dopowiada, że na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prawodawstwo. Wokół tej istoty skupione są wszystkie księgi Biblii.

Dwa wskazane przykazania stanowią punkt oparcia całego społecznego porządku. Jezus dał jasny przekaz:

  • Z miłości wynika prawo, a nie odwrotnie.
  • Na miłości budowana jest cywilizacji, a nie miłość na ludzkich pomysłach.
  • Zasady leżą u podstaw społecznej aktywności.
  • Wartości dają zdrowy fundament ludzkich dzieł na tym świecie.

Nasza śródziemnomorska cywilizacja została zbudowana na tych dwóch przykazaniach. Widać ich znaczenie i twórczą moc, pozwalającą kolejnym pokoleniom wzrastać i bezpiecznie się rozwijać. Każda próba wykrzywienia ich kończyła się dramatycznie. Każde zanegowanie i budowanie w kontrze do nich skutkowało śmiercią i zniszczeniem na niewyobrażalną skalę.

Nasza refleksja na temat przyszłości Polski i Europy nie może pomijać dzisiejszej dyskusji Jezusa na temat rozumienia prawa. Brzemienne w skutki są rozporządzenia, jakich dziś jesteśmy świadkami. Jeśli zaprzeczymy chrześcijańskim korzeniom naszego państwa i kontynentu, będziemy zbierać cierpkie owoce naszej lekkomyślności i czyjejś ignorancji. Słowa Mistrza jednoznacznie wskazują na czym mamy bazować i gdzie odnajdziemy szczęście.


MÓDL SIĘ!

Jezu, Prawodawco, naucz mnie rozpoznawać Twój głosu, bym posłuszny mądrym wskazaniom budował swe życie na wartościach i zasadach. Nie pozwól, by pochłonęły mnie nierozsądne zachcianki i lekkomyślne eksperymentowanie w dziedzinie prawa. Chroń mocą Ducha Świętego praktycznego podejścia do urządzeń i rozwiązań społecznych, bym nigdy nie zaparł się miłości do Ciebie i bliźnich. Naucz mnie mądrze decydować w codzienności oraz współtworzyć prawny porządek zapewniający mnie i moim bliskim bezpieczną przestrzeń dla wzrostu i dojrzałości. Poszerzaj moje serce, bym czuł się odpowiedzialny za przyszłość mego środowiska, miasta i całego kraju.


ŻYJ SŁOWEM!

Sprawdź i zobacz jak możesz popierać społeczne inicjatywy w skali twego miasta oraz całego kraju. Napisz list, bądź podpisz propozycję, która wzmacnia chrześcijańskie prawodawstwo i zagwarantuje urządzanie (na mniejszą czy większą skalę) środowiska, w którym żyjesz według biblijnych standardów. Popieraj każdą zmianę na lepsze!

ks. Artur Sepioło

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11454050

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu