Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Niedziela Świętej Rodziny - 31.12.2017

2017-12-29

News

Nasze życie rodzinne składa się z wydarzeń prostych i nadzwyczajnych, niepozornych i poruszających, powszednich i dramatycznych, przemijających i niezapomnianych. Przez wszystkie przebija miłość Boga, która leży u fundamentu każdego ludzkiego kochania.


CZYTAJ!

Łk 2, 16-21

Pasterze poszli więc szybko i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. A gdy Je zobaczyli, opowiadali, co im zostało objawione o tym Chłopcu. Wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. A Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Pasterze wrócili, chwaląc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, zgodnie z tym, co im zostało objawione. Gdy minęło osiem dni, obrzezano Chłopca i nadano Mu imię Jezus, którym nazwał Go anioł jeszcze przed Jego poczęciem.


ROZWAŻ!

Pasterze zostali zaskoczeni Bożym działaniem i objawieniem w trakcie swojej pracy. Zareagowali na Boże wezwanie i dzięki takiemu posłuszeństwu w zwyczajnej na pozór rodzinie odkryli cud Bożej interwencji w świat. Byli prostymi ludźmi, więc możemy przypuszczać, że ich odkrywanie Boga na wzgórzach i pastwiskach, nie było roztrząsaniem teologicznych twierdzeń. Być może nawet nie zorientowali się, że w miejscu gdzie na świat przychodziło wiele ich jagniąt urodził się Baranek Boży. Ich doświadczenie musiało być dużo prostsze i bardzo konkretne.

W twojej rodzinie wśród codziennych prac i powszedniego zabiegania, wiele razy nie ma czasu na górnolotne słowa i głębokie przemyślenia, ale nie może zabraknąć podstawowej wrażliwości, która w zwykłych gestach życzliwości i dziełach miłości rozpoznaje tę Dużą Miłość, która nie pozostawiła świata samego, ale przybierając rodzinny kształt wydobyła człowieka z otchłani grzechu i samotności.

Śledząc działanie pasterzy:

- słuchanie aniołów,

- pospieszna droga do Betlejem,

- odnalezienie Dzieciątka,

- ogłaszanie treści Objawienia

- wychwalanie Boga,

możemy odkryć drogę rozwijania własnej wrażliwości duchowej:

  • Po pierwsze więc słuchaj Bożego Słowa.
  • Po drugie działaj według wskazówek Boga.
  • Po trzecie odnajduj Jezusa.
  • Po czwarte dziel się z innymi otrzymanym Objawieniem.
  • Po piąte wychwalaj Boga posługując się modlitwą uwielbienia.

Zwyczajni prości pasterze zostali wciągnięci w Boże plany i historię Zbawienia. Rozważając ich działanie my sami wkraczamy w kolejny jej etap, bo to dziś Bóg chce znów objawiać Siebie, znów pociągnąć do Jezusa i znów wzbudzić w nas pieśń chwały. To prawda, że zmieniły się sposoby wypasu owiec, ale nie zmieniła się pasja Bożej miłości, która poszukuje człowieka.

W ten sposób pasterze stają się inspiracją do potężnej pracy, która rozpoczyna się od rozbudzania swojej wrażliwości na Boże interwencje w świecie, w twojej rodzinie i w Tobie samym.


MÓDL SIĘ!

Boże ty postanowiłeś, aby Twój Syn przyszedł na świat w zwyczajnej ludzkiej rodzinie. Pobłogosław rodzinę w której żyję i którą tworzę. Kształtuj we mnie wrażliwe serce, abym wszystkie talenty i możliwości wykorzystywał do budowania takich więzi, które będą czerpać z Twojej miłości i wyrażać ją w każdym najprostszym słowie i geście. Daj mi tę mądrość dostrzegania Ciebie jako źródła każdego pięknego doznania i doświadczenia, które przeżywam w rodzinie. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!


Nad którym z pięciu elementów:

1. Słuchanie Bożego Słowa

2. Działanie według wskazówek Boga

3. Odnalezienie Jezusa

4. Dzielenie się otrzymanym Objawieniem

5. Wychwalanie Boga za pomocą modlitwy uwielbienia

powinieneś popracować, by go wzmocnić. W tym tygodniu skup się na jednym.


ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440354

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu