Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

II Niedziela zwykła - 14.01.2018

2018-01-11

News
Druga niedziela zwykła przenosi nas znów nad Jordan, w miejsce, gdzie przebywa Jan Chrzciciel. I prowokuje do zadania kilku pytań: Czy dostrzegam przechodzącego Jezusa? Jak Go widzę? Kim On jest dla mnie?
CZYTAJ!
J 1, 35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr.


ROZWAŻ!

W minioną niedzielę zobaczyliśmy Jezusa, który przyszedł do Jana Chrzciciela i został przez niego ochrzczony. Mogliśmy wsłuchać się w głos Ojca, mówiącego do Jezusa: „Jesteś moim ukochanym Synem”. Dziś Jezus znów przybywa w to samo miejsce i spotyka Jana wraz z jego uczniami. W tej scenie Jezus otrzymuje trzy różne tytuły: Baranek Boży, Rabbi oraz Mesjasz.

"Baranek Boży" (1, 36). Skąd wzięło się porównanie Jezusa do tego sympatycznego, potulnego zwierzęcia? Baranek zajmuje w historii Izraela ważne miejsce. Gdy Bóg zapowiada Mojżeszowi ostatnią, dziesiątą plagę, podaje też sposób na uratowanie pierworodnych synów narodu wybranego. Izraelici biorą słowa Mojżesza bardzo poważnie – nikt z nich nie chce, aby w skutek zapowiedzianej plagi zginął jego ukochany, pierworodny syn. Każda rodzina stara się więc o baranka, koniecznie jednorocznego bez żadnej wady ani skazy. Następnie pod wieczór wszyscy gromadzą się, zabijają ofiarę a jej krwią naznaczają futryny drzwi swoich domów. To gwarantuje im ochronę przed nadchodzącą karą. Nabijają baranka na dwa drewniane ruszty – jeden wzdłuż, drugi prostopadle przez wyciągnięte ramiona zwierzęcia – i rozwieszonego na takim krzyżu pieką na ogniu. Pieczone mięso zjadają w ramach Paschy, która poprzedza wyjście z kraju niewoli.

Jan widząc Jezusa mówi: „Oto Baranek Boży”! Jezus jest zatem Tym, który dobrowolnie składa siebie w ofierze. Jest Barankiem bez wady i skazy, którego krew może uchronić od śmierci wiecznej. On jest tym, który wyciąga ramiona i daje się powiesić na drzewie krzyża, aby zapłacić za nasze grzechy.

Uczniowie Jana zwracają się do Jezusa – „Rabbi” (1, 38). Słowo to oznacza – „mój nauczyciel”, „mój pan”. Osoby nazywane w ten sposób zajmowały się prowadzeniem szkół, w których nauczano prawa (tzw. Tora albo Pięcioksiąg). Rabbi cieszył się wśród uczniów dużym autorytetem z dwóch powodów. Z jednej strony posiadał dużą wiedzę teoretyczną, dogłębna znał Prawa. Jednak z drugiej strony ważniejszy i bardziej przyciągający dla uczniów był fakt, że świętością życia i wiernością praktykom religijnym potwierdzali, że wierzą w to, czego uczą.

Towarzysze Jana zapewne nie rozumieli do końca jego słów, lecz byli przekonani, że Jezus jest kimś niezwykłym. Chcieli Go poznać, być z Nim, być w Jego szkole, dlatego pytają: „Gdzie mieszkasz?”.

Często gubimy się, nie znamy drogi, schodzimy na manowce. A Jezus chce być naszym przewodnikiem, nauczycielem i mistrzem. On zna życie – jest Panem i Zbawicielem. Sam powiedział o Sobie: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem" (J 14, 6). A jednocześnie stał się człowiekiem, by być bliżej swoich uczniów. On chce i mnie i ciebie prowadzić przez życie – wszystkich razem, a jednocześnie każdego z osobna, traktując bardzo indywidualnie.

Trzeci tytuł to "Mesjasz" (1, 41). Andrzej, po wysłuchaniu świadectwa Jana i po wizycie w domu Jezusa, mówi do Piotra: „Spotkaliśmy Mesjasza!”. Postać Mesjasza była zapowiadana i opisywana już przez proroków Starego Testamentu. W Księdze Ezechiela Bóg skarży się na przywódców narodu, którzy go wyzyskują. Zapowiada też, że On sam będzie pasterzem dla swojego ludu. Pasterz jest osobą, która opiekuje się powierzoną mu trzodą, zapewnia pokarm, broni przed niebezpieczeństwami. Zajmuje się też w sposób szczególny owcami słabszymi i chorymi. Bóg zapowiada, że osobiście będzie w ten sposób zajmował się swoim ludem.

Słowa proroka Ezechiela wypełniają się w tym momencie – pojawia się Jezus Mesjasz, czyli namaszczony przez Boga Pasterz. Nieustannie szuka zagubionych ludzi przemierzając Palestynę wzdłuż i wszerz, karmi ich chlebem i słowem, uzdrawia chorych. Nie jest Mu obojętny żaden grzesznik. Tak zależy Mu na swoich owcach, że sam staje się Barankiem, który zostaje złożony w ofierze: „Ja jestem dobrym pasterzem... Poświęcam też swoje życie za owce” (J 10, 14n). Słowa te Jezus wciąż kieruje do mnie i do ciebie. On chce, żebyśmy byli z Nim, pod Jego opieką.

Zapytaj samego siebie:

  • Kim jest dla mnie Jezus?
  • Czy jest dla mnie Barankiem Bożym, który umarł, abym ja mógł żyć?
  • Czy jest dla mnie Nauczycielem i Mistrzem, od którego uczę się życia?
  • Czy jest dla mnie Mesjaszem, Pasterzem, Opiekunem i Przewodnikiem?MÓDL SIĘ!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.


ŻYJ SŁOWEM!

Często chcemy być idealni. I chcemy, żeby wszystko i zawsze nam się udawało. Jesteśmy jednak słabi, grzeszni i ograniczeni. Bóg doskonale o tym wie. Tego, czego od nas oczekuje, to zaufania i działania na miarę naszych możliwości. Dlatego w ramach konkretnego postanowienia postaraj się odpowiedzieć sobie szczerze na pytania: W jakiej mierze Jezus jest dla mnie Barankiem, Rabbim, Mesjaszem? Czy ufam Mu tak jak przyjacielowi, którego znam od dawna? Czy uczę się od Niego, bo jestem moim nauczycielem, którego cenię? Czy pozwalam się prowadzić, bo jest moim przewodnikiem, który doskonale zna ścieżki życia? Jakakolwiek by była twoja odpowiedź, przyjdź z nią do Jezusa, powiedz szczerze na modlitwie jaka jest rzeczywistość i poproś Go, by pomagał Ci odkrywać kim jesteś. Pamiętaj, zobaczenie prawdy, nawet trudnej, to już połowa sukcesu.

Michał Dielehner


fot. www.google.pl

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459575

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu