Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

IV Niedziela zwykła - 28.01.2018

2018-01-25

News

Ewangelia dana Kościołowi w czwartą niedzielę zwykłą ukazuje moc słowa Jezusa. Słowo, które zadziwia, oczyszcza i zwalcza moce ciemności. Otwórzmy serca na słowo uwalniające moc Jezusa, zachwyćmy się Nim!
CZYTAJ!

Mk 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.


ROZWAŻ!

Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje początek publicznej działalności Jezusa. Pan przybywa do miasta Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim (Mk 2,1; 3,20). Wokół Niego są już pierwsi uczniowie, których powołał nad Jeziorem. Poszli za Nim, stając się Jego naśladowcami. Wśród pierwszych uczniów są Szymon, Andrzej oraz Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. W szabat wchodzą do synagogi, aby wsłuchiwać się w słowa Tory.

Jezus naucza i uzdrawia: zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę (w. 22) Jezus nie komentował Tory, jak uczeni w Piśmie, ale wprowadzał słuchaczy w wiarę (por. Łk 24,27). Nauczał jako Ten, który ma władzę nad duchem nieczystym - uwalnia opętanego. W synagodze w Kafarnaum ujawnia się moc Słowa Życia, które stało się ciałem (por. J 1,14; 1 J 1,1).

Rzeczywistość Słowa i odczuwalna Prawda prowadzi do zachwytu i nie pozostaje bezowocna. Uczestników uzdrowienia opętanego ogarnęło zdumienie... jeden drugiego pytał: "Co to jest? Jakaś nowa nauka z mocą!" (w. 27).

Paradoksalnie, potwierdzeniem nauczania Jezusa, stała się manifestacja nieczystego ducha. Zły duch wyjawia tożsamość Jezusa z Nazaretu, dodając, iż jest Świętym Boga. Nie jest to wyznanie podobne do wyznania setnika pod krzyżem (Mk 15,39), lecz w poczuciu lęku przed Tym, który przyszedł, by zbawić świat.

Słowo Jezusa ma więc moc sprawczą. W Ewangelii słyszymy: skarcił ducha nieczystego albo włóż sobie kaganiec (gr. fimotheti), bądź też: wyjdź z niego. Duch nieczysty (szatan) w konfrontacji z Jezusem może jedynie "szczekać" na ile tylko Jezus dopuści. Ostatecznie nakazując milczenie Złemu, uwalnia człowieka od jego wpływu. Podczas tego egzorcyzmu Jezus ujawnia swoją władzę. To Bóg zbawia - Bóg jest moim zbawieniem. On już zwyciężył!

Mówi się, że szatan to rozwścieczony pies trzymany na łańcuchu. Dużo szczeka, miota się! Jeśli jednak nie będzie się podchodziło za blisko, to on nie ugryzie, nie zrobi nam żadnej krzywdy. Dlaczego jednak tak wielu daje się mu pogryźć, poszarpać, a czasem nawet wciągnąć do budy? Może w swoim zakłamaniu i mistrzowskim kamuflażu przybiera postać szpica miniaturowego (rasa psa uważana za najsłodszą na świecie)?

Jaka nauka płynie z omawianego wydarzenia ewangelicznego? Chodzi o to, by być zawsze blisko Jezusa. Zły stale da nam o sobie znać, kłamie, kusi, zniewala. Być jak najdalej od niego, ale bez lęku. Jezus jest Bogiem Mocnym. On zwyciężył świat (J 16,33).

Zapytajmy zatem:

  • Kto jest bliżej nas: Jezus czy Zły?
  • Czy kiedy przychodzi pokusa, ukrywam się w cieniu Jego skrzydeł (por. Ps 17,8)?
  • Czy zdumiewa nas osoba Jezusa i Jego nauka?
  • Czy pragnę, by On z mocą działał w moim życiu?


MÓDL SIĘ!

Kiedy przyjdzie na Ciebie pokusa, módl się (wielokrotnie) aktem strzelistym: Jezu, zbaw mnie!ŻYJ SŁOWEM!

Postaraj się regularnie czytać, rozważać, modlić się i żyć według Słowa Życia, gdyż chroni nas przed wpływam złego ducha.

Mateusz Beer

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Zakończenie cyklu 2021/22

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje ks. Patrykowi Gawłowskiemu za całoroczny trud przygotowywania medytacji w rytmie lectio divina na temat "Wy jesteście światłem świata" (44 medytacji; zob. wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11434827

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu