Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

Środa Popielcowa - 14.02.2018

2018-02-14

News

Początek Wielkiego Postu rozpoczyna się od wskazówek, które pokazują jak trzeba być nastawionym wewnętrznie, żeby dobrze przeżyć ten czas rozwoju, stałego nawracania się. Wielki Post, jak z resztą całe życie, dany nam jest m.in. po to, by uczyć się jak miłować. Można przecież zrobić wszystko, co wydaje się dobre, a wewnętrznie być przepełniony pychą, nienawiścią i niewrażliwością. Dziś Ewangelia prowadzi nas do uczenia się miłości bezinteresownej.CZYTAJ!
Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".


ROZWAŻ!

Piękno dzisiejszej Ewangelii tkwi w tym, że przekazuje nam istotne, wręcz fundamentalne pomoce do przeżywania nie tylko rozpoczynającego się okresu Wielkiego Postu, ale i całego naszego życia. M.in. na podstawie wielu powtórzeń i tekstów paralelnych (podobnych do siebie) zauważamy, że myślą przewodnią tego Mateuszowego fragmentu jest motywacja naszego czynu. To znaczy, że ważne jest to, co robimy, ale nie mniej, jest też ważne dlaczego to robimy.

Współcześnie dla wielu osób z naszego otoczenia – bliskich, znajomych, a może i nas samych – ważna jest opinia innych osób. Ewangelista Mateusz napisał również o tym, w swoim przekazie Dobrej Nowiny. Mogę iść do kościoła w niedzielę na Mszę Świętą i nabożeństwo/nieszpory, ponieważ jest to dla mnie forma spotkania z Bogiem, budowania z Nim więzi i słuchania Go. Ale mogę również iść na to nabożeństwo, tylko dlatego, że zobaczy mnie sąsiad, ksiądz albo znajomi. Jaka jest moja motywacja pójścia do kościoła, na Mszę Świętą, nabożeństwo? Chcę się modlić, czyli rozmawiać, spotkać się z Bogiem czy robię to, żeby się ludziom pokazać (w. 5)?

Potrzebujemy również zobaczyć w Słowie, jakie przekazuje nam Mateusz, że sprawa mojej motywacji nie dotyczy tylko modlitwy. Mateusz wyróżnia w tym fragmencie trzy czynności: jałmużnę, modlitwę oraz post. Jałmużna jest tym, co robimy "dla kogoś". To ważna kwestia, bo nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt z nas nie umiera dla siebie (por. Rz 14,7). Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o Boga, ale sprawa dotyczy również drugiego człowieka. Bóg przecież przemawia do nas także przez drugą osobę, dał nam przykazanie miłości Boga i bliźniego, i w końcu: człowiek ze swej natury jest powołany do życia we wspólnocie, na obraz i podobieństwo Boga – tj. Trójcy Świętej, między którą jest wręcz nie do opisania Wspólnota.

Czym więc mam się kierować w moim życiu religijnym, duchowym? Miłością! Czystą, autentyczną i nie sugerowaną przez to, że przy okazji ktoś mnie zobaczy i dobrze o mnie pomyśli. To jedyna motywacja, która jest nagradzana. Przykładowo, jeżeli potrzebuję schudnąć, to dobrze podjąć dietę, ale nazywanie tego postem i dodanie do tego pobożnych interpretacji, żeby się bardziej zdeterminować do odchudzania jest nieodpowiednie. Takie działanie jest nagradzane przez osiągnięcie tego, co chciałem – chciałem się odchudzić, i udało się. Kiedy Bóg nagradza, nagradza ze względu na wnętrze, serce człowieka, czyli jego głębię. W głębi człowieka powinien być motyw miłości autentycznej i bezinteresownej. Powód miłości jest też powodem, dla którego Syn Boży stał się człowiekiem, by odkupić świat i uwolnić każdego od przepaści między Bogiem a człowiekiem.

Zapytaj się i rozważ:
  • Jaka jest moja motywacja modlitwy?
  • Jaki wpływ na moje działanie ma opinia innych osób?
  • Ile miejsca w moim życiu zajmują działania „dla kogoś”, a ile działania „dla mnie”?


MÓDL SIĘ!

Dobry Panie, naucz nas służyć Tobie tak jak na to zasługujesz; dawać bez liczenia kosztów; walczyć bez zważania na rany; pracować bez pytania o odpoczynek; działać bez żądania zapłaty z wyjątkiem świadomości, że wypełniamy Twoją wolę, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Modlitwa o bezinteresowność, św. Ignacy Loyola


ŻYJ SŁOWEM!

Zastanów się, jakie możesz podjąć postanowienie na Wielki Post, który pomoże ci oczyścić motywacje w twoich czynach z działania ze względu na to, że ktoś cię zobaczy.

Tomasz Bazan

fot. aschermittwoch2018

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418845

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu