Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

I Niedziela W. Postu - 18.02.2018

2018-02-11

News
Modus działania szatana wymyka się ludzkim sposobom obronny. Człowiek staje się wówczas bezradny. Jest podobny do komputera, któremu brak programu antywirusowego. Prędzej czy później zostanie pokonany i zniszczony przez szatana. Dlatego prawdziwą obroną na zachowanie szatana jest trwanie w Jezusie Chrystusie do czego jesteśmy szczególnie wezwani w okresie Wielkiego Postu. Wtedy będziemy mocni Jego mocą i odważni Jego odwagą. A trwać w Jezusie Chrystusie, to trzymać się Chrystusowej Ewangelii, by była źródłem wiary, mądrości oraz drogowskazem życia i miłości.
 

CZYTAJ!

Mk 1,12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».
 

ROZWAŻ!

Szatański sposób działania objawił się całkowicie w momencie kuszenia Jezusa Chrystusa, co jest opisane w dzisiejszej Ewangelii (Mk 1,12). Szatan miał śmiałość podejść do samego Jezusa. Skoro tak się zachował, to jest tylko kwestią czasu kiedy podejdzie nas i będzie podstępnie próbował nas skusić, aż do momenty kiedy ulegniemy. Mówi się o tym, że kiedy komuś ze współczesnych wydaje się, że szatan jest jakąś rzeczywistością nierealną, że niemal należy do świata mitu, to jest to pierwszym zwycięstwem szatana. Szatan zwycięża, kiedy ludzie przestają w niego wierzyć.

Ostatnie dziesięciolecia są okresem rozwoju prawdy o Bożym miłosierdziu. Jednak prawda o Bożym miłosierdziu, tak sławiona we dobie rozwijającego się kultu Bożego miłosierdzia, nie może przysłonić prawdy o szatanie i piekle. Szatan to realne i inteligentne zło, stworzenie wprawdzie, które jednak wzgardziło Bogiem i do tego samego prowadzi człowieka. Szatan nic innego nie czyni, jak tylko myśli jak nas zniszczyć.

Zauważmy, że szatanowi nie udało się skusić Jezusa, ale za to dotknął Jezusa przez jego uczniów. Judasz dał się skusić i zdradził Jezusa, a św. Piotr, kiedy źle radził Jezusowi, kiedy mówił, że nigdy nie przyjdzie na niego śmierć, to wtedy usłyszał od Jezusa straszne słowa: „Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mt 16,21-23).

I nas dotyka, a więc kusi ten sam szatan, tak jak kusił uczniów Jezusa.

Kiedy w waszym życiu dzieją się dobre rzeczy, kiedy wszystko układa się dobrze w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, kiedy masz swoją pracę, swój poziom życia społecznego, kiedy wszyscy wiedzą kim jesteś, ale mało ufamy Bogu, to pamiętajmy, że jesteśmy bliscy upadku. Kiedy wszystko w życiu i w rodzinie idzie dobrze, to szatan myśli tylko o tym, jak was zniszczyć. Dlatego szatan stara się niejako „coś” człowiekowi podrzucić, dać „coś”, za czym człowiek nieświadomie pójdzie. Szatan chce, aby człowiek dał się kupić.

  • Dlaczego człowiek ulega podszeptom szatana?
  • Dlaczego człowiek podejmuje kuszenia szatana?

Dzieje się tak wtedy, kiedy człowiek przestaje działać konsekwentnie, kiedy traktuje pewne sprawy życia nie do końca, kiedy zatrzymuje się w połowie drogi. Nasze życie jest pełne połowiczności. Chcemy czegoś, ale tak naprawdę to nie wiemy czego chcemy. Nasze wybory i decyzje życia są często pozorne.

Jezus obronił się przed kuszeniem szatana, nie dla tego, że był Synem Bożym, ale dlatego, że wiedział czego chce. Wiedział kim jest, jaka jest jego misja i kto Go posłał.

Szatan może nie kusi nas od razu do wielkiego zła, ale kusi najpierw do przeciętności, do połowiczności i do bagatelizowania naszej więzi z Jezusem.

Jesteśmy u początku Wielkiego Postu.

Sprawdźmy się, czy jesteśmy wolni od kuszenia szatana i czy nasze przylgnięcie do Jezusa jest prawdziwe.

Czas Wielkiego Postu ma być czasem odnowienia naszej więzi z Jezusem Chrystusem, na wzór przymierza zawartego z Noem (por. Rdz 9,8-15).

  • Czy potrafimy czegoś sobie odmówić, z czegoś zrezygnować, by pokazać, że jestem wolny dla Jezusa Chrystusa?
  • Czy stać mnie na szczerą spowiedź, by poznać swoje prawdziwe oblicze w prawdzie?
  • Czy stać mnie pójść z Jezusem Drogą krzyżową i wysłuchać kazań pasyjnych?

Potraktujmy poważnie tę szansę jaką jest Wielkie Post.

I tak przeżyjmy ten święty czas, abyśmy wyszli z niego umocnieni do wali ze złym duchem i potrafili mówić jak Jezus: „Idź precz, szatanie!”.

 

MÓDL SIĘ!

Króluj nam Chryste, Jezu mój Panie i Boże i moje wszystko,

który przez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i pokonałeś władzę szatana,

proszę Cię o wyzwolenie od wszelkiej złej obecności i wszelkiego wpływu złego ducha.

Proszę Cię o to w Twoje Imię, błagam Cię o to przez Twe Rany,

proszę Cię o to przez Twoją Krew, proszę Cię o to przez Twój Krzyż,

proszę Cię oto przez wstawiennictwo Maryi niepokalanej i bolesnej.

Niech krew i woda, które wytryskują z Twego boku, spłyną na nas

aby nas obmyć, uwolnić. uzdrowić i uświęcić.

Amen


ŻYJ SŁOWEM!

W okresie Wielkiego Postu módlmy się codziennie rano o światło Ducha Świętego, byśmy byli gotowi walczyć ze złym duchem.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12427495

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu