Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

V Niedziela W. Postu - 18.03.2018

2018-03-14

News
Piąta niedziela Wielkiego Postu przypomina zapowiedź paschalnego uwielbienia Jezusa - wywyższenia na drzewie Krzyża. Wciąż jest wielu takich, którzy pragną Go zobaczyć - pragną uwierzyć - doświadczyć Jego miłości "aż do końca" (J 13,1). Jezus obiecał, że gdy zostanie wywyższony nad ziemię, [pociągnie] wszystkich ku sobie (J 12,32). Jak blisko chcemy być z Nim?


CZYTAJ!
J 12,20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.


ROZWAŻ!

Kilka razy słyszymy dzisiaj o zbliżającej się "godzinie”, o szczególnych dniach, które nas czekają. To już V Niedziela W. Postu – za tydzień Niedziela Palmowa – później Wielki Tydzień – Triduum Paschalne.

- „Oto nadchodzą dni – woła prorok Jeremiasz – kiedy zawrę z domem Izraela (...) nowe przymierze” (Jr 31,31).

- „Nadeszła godzina – mówi Jezus - aby został uwielbiony Syn Człowieczy” (J 12,23).

Nadchodzą dni - nadeszła godzina,
gdy Jezus zostanie wywyższony na krzyżu, a wtedy obiecuje, że gdy [zostanie] wywyższony nad ziemię, przyciągnie wszystkich ku siebie (J 12,32).

Jezus wiszący na krzyżu przypomina Ojca z przypowieści, który gdy widzi z daleka powracającego syna: wychodzi mu naprzeciw, przygarnia go do siebie, przebacza, obdarowuje na nowo godnością i zaprasza na ucztę: Przyciągnę wszystkich do siebie! (12,32).

Nadchodzą dni i godziny szczególnej łaski od Boga, kiedy On przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna obdaruje nas miłością: Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,14). Oto Nowe Przymierze! Przymierze nabyte za wielką cenę (krew Syna Człowieczego). Przymierze, które daje nam życie wieczne, niebo.

Kto uwierzy w Boga, który ogołocił samego siebie, stał się posłuszny aż do śmierci; Boga, który dał nam wszystko, ten zostanie przygarnięty przez Niego i zaproszony na uczę w Niebie. Wspaniała perspektywa – piękny cel!

Przepraszam, ale my stąpamy po ziemi, daleko nam do nieba, tak bardzo pociąga nas daleka kraina (do której wybrał się syn marnotrawny), łatwe pieniądze, wygodne i przyjemne i łatwe życie...

Musisz uczyć się wybierać, bo jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze przynosi plon obfity (12,23n). Jeśli nie potrafisz oderwać się od ziemi, spojrzeć wzwyż; jeśli nie chcesz odrzucić grzechu i żyć tylko dla siebie, to „zostaniesz tylko sam” bez celu, bez Boga.

Wielki Post uczy nas tego obumierania dla swoich słabości, grzechu; uczy wyrzeczenia, postu, umartwienia, by kiedyś móc przynieś plon. Każdy rolnik wie, że na wiosnę, z zamarzniętej ziemi, z ziaren obumarły, rodzi się nowe życie. Tak samo jest w życiu człowieka, który musi odrzucić starą skorupę grzechu, by móc powstać do nowego życia w bliskości Boga, w Jego ramionach – w komunii z Nim. Bóg pierwszy tego pragnie. Tak bardzo, że umiera na krzyżu, by przyciągnąć wszystkich do siebie.

Znany ateista, który przez większość swego życia walczył z Bogiem, Kościołem, w ogóle z religią - Jean Paul Sartre - wyznał: "(...) pragnąłem Boga, dano mi Go, przyjąłem ów dar, nie pojmując żem go szukał. Nie zapuściwszy korzeni w moim sercu, wegetował czas jakiś, a potem umarł" (Słowa. Autobiografia, Warszawa 1968, 82).

Francuskiemu filozofowi wydawało się, że Bóg umarł. Kiedy jednak nadeszła godzina jego śmierci wtajemniczona osoba wyjęła, zaszytą w klapie marynarki, kartkę, na której były zapisane takie słowa: "Bóg milczy, ale we mnie wszystko woła do Boga i nie mogę o tym zapomnieć".

Bóg nie milczy, Bóg nie umiera: On (...) z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosi gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany (...) nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają (Hbr 5,7-9).

On też z wysokości krzyża woła: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, który utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28); Choćby grzechy wasze były czerwone jak szkarłat, nad śnieg wybieleją (Iz 1,18); A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32).

W obliczu zbliżającej się tajemnicy paschalnej warto zapytać:
  • Jak wykorzystałem czas Wielkiego Postu?
  • Czy godzę się na szerzącą się obojętnością religijną - bałwochwalstwem - zabobonami?
  • Gdzie realizuje się najpełniej zapowiedź Jezusa: Przyciągnę wszystkich do siebie! (J 12,32)?


MÓDL SIĘ!

O Jezu, Ty uobecniasz nam to wszystko w Eucharystii. Zapraszasz nas do świętowania pokornej i ukrytej ekonomii Twojego wejścia w śmierć z miłości; do wysławiania daru Ducha Świętego, który rozlewa się z krzyża, oraz sprawowania tajemnicy zmartwychwstania i życia, która wypływa z Twojej ofiary. Naucz nas, Panie Jezu, przeżywać Eucharystię wedle Twojego Słowa i dostrzegać w znaku chleba i wina - Boga, który daje się w pełni swej miłości, i nasz dar dla Ciebie, w odpowiedzi na Twój dar, w łasce Ducha Świętego i przez wstawiennictwo Twojej Matki.

kard. C.M. Martini


ŻYJ SŁOWEM!

Wykorzystaj ostatnie dni Wielkiego Postu na dobre (sakramentalne) przygotowanie do przeżycia Triduum Paschalnego. Pomódl się o dobrą spowiedź dla swoich bliskich oraz tych, którzy dawno nie skorzystali z tego daru!

ks. Jan Kochel

fot. Mozaika o. M.I. Rupnika SJ

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459548

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu