Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Triduum Sacrum

Wielka Sobota – 7.04.2012

2012-04-07

News
Wielka Sobota jest czasem ciszy, która towarzyszy adoracji Chrystusa umęczonego, ubiczowanego i umarłego. Jednak w wieczornej porze, wraz z celebracją Wigilii Paschalnej rozbrzmiewa już radosne „Alleluja”, które nikt i nic nie jest w stanie uciszyć. Dlaczego? Oto Pan nasz zmartwychwstał i żyje!


CZYTAJ!
Mk 16,1-8

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: "Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział"». One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały.


ROZWAŻ!

Jedna z najbardziej popularnych i znanych w polskiej tradycji kolęd rozpoczynająca się od słów: „Bóg się rodzi” zawiera w swej treści szereg przeciwstawieństw, które ukazują wyjątkowość i wielkość osoby Syna Bożego, ale także ukazują Jego przedziwną misję.

Oto Bóg, który się jednak rodzi. Oto moc, która jednak truchleje. Oto Pan niebiosów, który leży obnażony. Ogień – krzepnie; blask – ciemnieje; ma granice – Nieskończony. Te słowa szczególnie rozważa Kościół w okresie Bożego Narodzenia. Ale istnieją we wspomnianej kolędzie także słowa, które koniecznie trzeba rozważyć w czasie Świętego Triduum Paschalnego. Są to słowa: „Wzgardzony, okryty chwałą, Śmiertelny, Król na wiekami”. Właśnie te słowa podkreślają najgłębszy sens przyjścia na ziemię Syna Bożego. On po to się narodził, aby zostać wzgardzonym i umrzeć. Zatem „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”, aby nas odkupić. I w tych dniach trze-ba nam było śpiewać ze smutkiem: „Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami”. Jednak ostatecznie nadszedł moment w którym został okryty chwałą Ten, który jest Królem na wiekami. Alleluja.

W Wielką Sobotę, ten jedyny w roku wieczór, sprawowana jest od zarania dziejów Kościoła Wigilia Paschalna, bogata w symbolikę i jej wymowę. Celebracja tej liturgii należy już do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Czego doświadczamy celebrując Wigilię Paschalną?

Tak jak Jezus dokładnie zapowiedział swoim uczniom, tak się też stało. Wy-starczyły trzy dni, aby to, co wydawało się niemożliwe stało się możliwe, aby to, co wydawało się bzdurą, stało się prawdą, aby to, co było beznadziejne, stało się źródłem nadziei. Wystarczyły trzy dni, aby uczniowie przekonali się, że jednak nie wszystko jest skończone, jak myśleli w Wielki Piątek. Wystarczyły trzy dni, aby arcykapłani, Piłat i Herod i ci wszyscy, którzy nastawali na Jezusa, poczuli się znów niepewnie. Wystarczyły trzy dni, aby kobiety mogły zobaczyć pusty grób. A tego się nie spodziewały. Zresztą nikt się tego nie spodziewał. Tylko Maryja zachowała wiarę w dzień sobotni.

Chrystus żyje. Taka jest - prawda. Ale jak długo istnieje i jest przyjmowana prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa, tak długo jest przez jednych przyjmowana, a przez drugich odrzucana. Dla jednych, prawda ta podobnie jak krzyż Chrystusa jest mądrością i mocą, prawdą, która buduje ich wiarę, a dla innych jest zgorszeniem a nawet głupstwem.

Ci, którzy przyjęli tę prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, którzy przyjęli chrzest i trwają w wierności Chrystusowi, właśnie dla nich prawda ta stała się mocą, siłą, pokojem, radością i nadzieją życia w miłości. Ci, którzy ją odrzucili i nadal odrzucają w zamian za to otrzymują niepokój serca, zamęt, lęk, strach i zagubienie. Takie mogą być konsekwencje przyjęcia lub nie przyjęcia prawdy o Chrystusowym zmartwychwstaniu.

Bóg uczynił człowieka istotą wolną i rozumną. Człowiek stoi przed wyborem, albo uwierzę, odnowię swoją wiarę w zmartwychwstanie, w żyjącego, działającego i zbawiającego Chrystusa, albo nie uwierzę. Przed takim wyborem stali już ludzie współcześni Chrystusowi. Przed takim wyborem stali mieszkańcy Jerozolimy, świadkowie Jego śmierci, zbawczych wydarzeń. Przed ta-kim wyborem stali ludzie wszystkich wieków nowożytnej historii. Przed takim wyborem stoimy i my dzisiaj.

  • Jakie znaczenie ma prawda o Chrystusowym zmartwychwstaniu dla mojego życia?
  • Czy jestem blisko Chrystusa trzymając w Wigilię Paschalną zapaloną w dłoniach świecę?
  • Czy całą nadzieję swego życia potrafię złożyć w Tym, który Zmartwychwstał?


MÓDL SIĘ!

Uwielbiajmy Boga w Jego zamyśle zbawienia człowieka.
Dziękujemy Chrystusowi za Jego uniżenie się po granice możliwości.
Przepraszamy Boga za życie grzechy i niewiarę.
Prośmy Chrystusa, aby nas ogarnął swoją niegasnącą światłością.ŻYJ SŁOWEM!

Zechciej podzielić się radością ze zmartwychwstania Pana ze swymi bliskimi oraz z tymi, którzy żyją z dala od Chrystusa i nadal trwają w swoim uporze.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487626

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu