Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

IV Niedziela Wielkanocna – 22.04.2018

2018-04-21

News
Biblijna symbolika pasterza każe nam spojrzeć na współczesnych pasterzy - biskupów i kapłanów, którzy winni naśladować jedynego Dobrego Pasterza. "Ja jestem dobrym pasterzem... daje życie swoje za owce", a przecież "nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół" (J 15,13).


CZYTAJ!
J 10,11-18

Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.


ROZWAŻ!

Przypowieść o dobrym pasterzu i owczarni ma swój wewnętrzny podział (schemat). Pierwszy fragment 10,1-6 kończy się stwierdzeniem: "(...) lecz oni nie zrozumieli, o czym mówił" (10,6). Nauczyciel poodejmuje zatem drugą próbę wyjaśnienia tajemnicy, ale i ta nie przynosi efektu (10,7-10). Po raz trzeci więc wyjaśnia: "Ja jestem (gr. ego emi) dobrym pasterzem..." (10,11).

Istotą przesłania przypowieści (alegorii) jest piękna harmonia w relacji pasterz - owce. Do takiej harmonii trzeba dążyć; o to winien zabiegać każdy pasterz.

Harmonia rodzi się z gotowości do ofiary - oddania (poświęcenia) życia za owce. To temat przewodni uwertury życia pasterskiego. Celem najemnika jest zysk (korzyść), a celem pasterza jest dar z siebie (agape).

Na tej linii melodycznej buduje się rytm życia kapłańskiego: "(...) owce słuchają jego głosu" (10,3), "będzie wchodził i wychodził i znajdzie pokarm" (10,9) - "Pójdą one za moim głosem i tak powstanie jedna trzoda i jeden pasterz" (10,16b). Najemnik "opuszcza je i ucieka... nie troszczy się o owce" - fałszuje, a pasterz "zna owce i one [go] znają" - stroi, utrzymuje rytm - troszczy się o właściwe brzmienie i pokarm.

W swoje jedyne kapłaństwo Chrystus włączył uczniów w Wieczerniku, gdzie usłyszeli polecenie: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22,19). Naśladujcie - harmonizujcie - trwajcie we Mnie (J 17,1-26). Każdego kapłana ON obdarzył swoim Duchem i dał moc (władzę) uobecniania: tak Jego Osoby, jak i Jego Ofiary usuwającej grzechy świata: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,21-23).

Mocą otrzymanego Ducha głosimy Ewangelię, wzywamy do nawrócenia, udzielamy sakramentów w imię Jezusa Chrystusa, „łamiemy chleb”, zanosimy modlitwy do Boga - karmimy owce (por. Dz 2,37-42).

Tak, kapłaństwo to wielka tajemnica, która pozwala utrzymywać harmonię w Kościele i świecie!

O, namaszczone!

O, tajemnicze! Kapłańskie ręce! – pisała w natchnionym wierszu S. Nulla z Lasek k. Warszawy.

[…] Ojciec się z wami

łamie

jak chlebem

swą stwórczą mocą,

Duch was pomazał,

Duch was napełnił

i przeistoczył.

O, tajemnicze!

O, przemienione!

Kapłańskie dłonie!

[…] Z bojaźni drżeniem

odgadnąć pragnę co się w was chowa.

Czy też wy jeszcze jesteście moje

Czy Chrystusowe? […]


Czy nie za dużo patosu? A tu dziś trzeba twardo stąpać po ziemi - trzeba walki o dobrą twarz/imię kapłana: Jak dziś żyć w harmonii z kapłaństwem Jezusa? Jak dziś nie fałszować, a utrzymywać ton - wysoki poziom - "wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego"? Jak być dobrym księdzem?

W artykule pt. "Ginący zawód: ksiądz" dominikanin piał: „Być może w postmodernistycznej Polsce mówić będą: Ksiądz? … - Nie wiem, jeszcze nie spotkałem! A może ksiądz w rodzie będzie symptomem patologii systemu rodzinnego – jak otwarcie uczą dziś czołowi przedstawiciele jednej z krakowskich szkół psychoterapeutycznych”.

Gorliwy kapłan z kolei z bólem pytał: na dwadzieścia lat nam jeszcze księży wystarczy, a co będzie potem?

„TEN [JEZUS] właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7, 24n).

Kapłaństwo jest Jezusa! ON „wstawia się za nimi”; zapewnia „nie zostawię was sierotami”. „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20) – to ostatnie słowa Ewangelii – Jego testament.

Nie zapomnę błysku w oku starego kard. Joachima Meisnera (+2017), metropolity Kolonii w Rudach w czasie spotkania z młodymi klerykami. Jak on cieszył się widokiem młodych powołanych, ile w nim było nadziei, jak pięknie mówił o swoim kapłaństwie. Przekonywał też, że trzeba być gotowym do ofiary - "dania życia za swoje owce".

Tak, jak Święty Proboszcz z Ars przekonywał: „Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na ziemi… (...) Gdyby dobrze zrozumiało się, kim jest kapłan na ziemi, można by umrzeć, nie z przerażenia, lecz z miłości… (...) Kapłaństwo – to miłość Serca Jezusowego”.

Pytajmy zatem:

  • Jakich pasterzy potrzebuje dziś Kościół?
  • Co to znaczy "troszczyć się o owce" - "pachnieć [ich] zapachem" - dawać życie za swoje owce?
  • Jak iść po śladach Dobrego Pasterza?
  • Jak bardzo trzeba modlić się dziś za pasterzy i o nowe - dobre - święte powołania?


MÓDL SIĘ!

Prośmy słowami innego wielkiego Kapłana św. Jana Pawła II:

Maryjo, Matko Chrystusa – Kapłana,

Matko Kapłanów na całym świecie,

Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób,

bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna […]

Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów […]

Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca,

by dał kapłanów, jakich nam potrzeba,

bo Twoje serce może wszystko u Niego wyprosić.

uproś nam kapłanów, którzy będą święci. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Jednym z istotnych tematów zbliżającego się Synodu Biskupów nt. młodzieży w Rzymie będzie wiara młodych i rozeznanie ich powołania. Pierwszym powołaniem jest powołanie do świętości. Powinniśmy pozwolić Bogu, aby "żyło w nas Jego życie" (św. Matka Teresa) - to znaczy być świętym. Podejmijmy trud lektury nowej adhortacji Franciszka o powszechnym powołaniu do świętości "Gaudete et exsulatate" (zob. JK).

ks. Jan Kochel

fot. Cristo Buon Pastor - Pinterest

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459691

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu