Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

V Niedziela Wielkanocna – 29.04.2018

2018-04-24

News

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje wieź łączącą Chrystusa z uczniami. Jest to więź silniejsza od tej, która powstaje pomiędzy matką a dzieckiem. Dziecko, aby mogło żyć i rozwijać się, po odpowiednim okresie, musi zostać odłączone, opuścić organizm matki, by żyć samodzielnie. W przeciwieństwie do ucznia Jezusa, który, aby żyć, rozwijać się i wydawać owoce, musi być nieustannie złączony z Chrystusem.


CZYTAJ!

J 15,1-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.


ROZWAŻ!

Obraz winorośli ukazuje Ciało mistyczne Chrystusa - Kościół. Każdy z uczniów jest wszczepiony w Kościół, to jest w Chrystusa. To z krzewu winnego latorośl czerpie to, co jest potrzebne do życia i rozkwitu. Podobnie uczeń Chrystusa czerpiąc z sakramentów, wzrasta, rozwija się i daje owoc obfity.

Do tego konieczne jest trwanie w winnym krzewie. Uczeń Chrystusa trwając w Kościele, ma pewność, że trwa w Chrystusie. Każdy zaś kto nie trwa w Nim: zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie (15,6).

Latorośl nie jest wszczepiona w krzew winny dla samej siebie. Jest przeznaczona na to, by przynosić owoce. Trwających w Krewie Winnym, Słowo Chrystusa oczyszcza, by mogli przynosić owoc obfity (15,3; por. 13,10). Sam z siebie uczeń nie potrafi przynosić owoców, podobnie jak latorośl. Tylko ten, kto trwa w Kościele, przynosi obfity owoc, ponieważ bez Chrystusa nie możemy niczego uczynić (15,5).

Czym jest owo "trwanie"? Apostoł Jan odpowiada: Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim (1 J 3,24). Zatem trwanie w Chrystusie to wypełnianie Jego przykazań.

Jakie to są przykazania? Ponownie podpowiada nam Apostoł: Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał (1 J 3,23), i dodaje: nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą (1 J 3,18).

Co jest tym owocem, którego Bóg Ojciec oczekuje? Jest nim trwanie w prawdzie tych, którzy w spotkaniu z uczniami podobnie uwierzą. Bóg Ojciec, uprawia i oczyszcza latorośle, ufając, że przyniosą one owoc obfity: Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie (Ps 22,28).

Pan Winnicy daje również zapewnienie uczniom trwającym w Nim: Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni (15,7).

Zapytajmy zatem samych siebie:

  • Jaka jest nasza świadomość Kościoła? Czym dla mnie jest Kościół?
  • Jak wygląda nasze życie sakramentalne?
  • Jaki jest owoc naszej wiary? Czy przyciągam innych do Chrystusa?

MÓDL SIĘ!

Podziękuj Bogu za to, że jesteś latoroślą w Jego Krzewie Winnym, że On ją uprawia i oczyszcza. Módl się za tych, którzy od Kościoła z własnej woli odpadają. Proś o ich powrót, bo Bóg może wszystko:

Będę głosił imię Twoje swym braciom

i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia (...)

Przypomną sobie i wrócą

do Pana wszystkie krańce ziemi

i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie,

bo władza królewska należy do Pana

i On panuje nad narodami.

Ps 22,23.28.ŻYJ SŁOWEM!

Postaraj się, aby każdego dnia pobyć (trwać) ze Słowem Bożym. Pamiętaj, co Pan powiedział: Wy już jesteście czyści, dzięki słowu, które wypowiedziałem do was (J 15,3).

Mateusz Beer

fot. WordPress.com

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459786

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu