Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 20.05.2018

2018-05-18

News

Na tym świecie wszystko się zmienia. Trzeba zadbać, by zmieniało się w dobrym kierunku. Jezus zapowiada posłanie Specjalisty od zmian na lepsze.



CZYTAJ!
J 15,26-27; 16,12-14 BP

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Kiedy jednak przyjdzie Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca - Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie. Wy też powinniście dawać świadectwo o Mnie, gdyż jesteście ze Mną od początku (...). Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On - Duch Prawdy - poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił".


ROZWAŻ!

Dwa użyte przez Jezusa wyrażenia: „Duch Prawdy” i „doprowadzi was do całej prawdy”, jasno wskazują, że prawda istnieje. We współczesną mentalność wkrada się powątpiewanie, a nawet otwarte negowanie istnienia prawdy. Jezus wyraźnie się takim postawom sprzeciwia. Można mieć różne poglądy i przekonania, ale nie one stanowią o prawdzie. Prawdę odkrywamy, np. puls na przegubie dłoni, życiorys Stefana Batorego, czy ziemskie przyciąganie. Nasza niepełna wiedza nie przeczy powyższym faktom. My nie produkujemy prawdy, my do niej dochodzimy. Jezus o sobie powiedział także: „Ja jestem Prawdą”. Mamy Go odkrywać, ale tu poszerza się znaczenie tego słowa. Tę Prawdę należy także naśladować, za tą Prawdą iść. Jezus jest jak miara, którą przykładamy do modlitwy, liturgii i medytacji. On jest miarą duchowości. Przykładamy tę miarę do naszej postępowania osobistego, rodzinnego i społecznego. On jest miarą moralności.

Duch prowadzi nas więc, by każdego dnia, choćby o krok przybliżyć się do tego wzoru jakim jest Jezus. Zmierzamy do pełni, ale stopniowo. Z obecnego duchowego miejsca robimy krok naprzód. Duch zna prawdę o nas i o Jezusie. Stąd Jego imię, nadane przez Jezusa. Możemy być spokojni zarówno co do celu, jak i co do drogi.

Przebywając w obecności Ducha Prawdy przesiąkamy nią – i to jest aspekt statyczny, ale także zmierzamy do poznania i realizacji prawdy w swoim życiu – i to jest aspekt dynamiczny.

Nie wystarczy medytować, trzeba pracować. Nie wystarczy siedzieć, trzeba się ruszać – rozwijać duchowo, jak mówimy, Stąd Eucharystia, medytacja słowa i modlitwa – aspekt statyczny, ale obok tego uwielbienie, wypełnianie swych obowiązków w świecie i dzieło ewangelizacji – trzy wymiary aspektu dynamicznej współpracy z Duchem.

Doprowadzanie do „całej prawdy” to pełny rozwój chrześcijańskiego życia we wszystkich aspektach. Duch przeprowadza nas od „miejsca duchowego”, w którym się obecnie znajdujemy do kolejnego celu na drodze naszego rozwoju:

  • od niewiary do odkrycia osoby Jezusa,
  • od poznania Jezusa do decyzji uczynienia Go swoim Zbawicielem,
  • od szukania u Chrystusa ratunku do podporządkowania Mu wszystkich dziedzin życia,
  • od ciągłych upadków do wyzbycia się grzechów ciężkich,
  • od rozmowy z Jezusem do głębszego wewnętrznego doświadczenia duchowego,
  • od postawy (w przeważającej części) czerpania do podjęcia posługi,
  • od sporadycznego do systematycznego i stałego zaangażowania w parafii i Kościele.

W każdym wymiarze życia możemy przejść od wady do cnoty. Duch jest ruchliwy i bogaty więc nas ubogaca, ale w drodze.


MÓDL SIĘ!

Duchu Święty, prowadź mnie po drogach czasu i otwieraj oczy na prawdę. Pozwól mi odkrywać, zachwycać się nią i używać do mojego duchowego rozwoju. Spraw, bym żył w Prawdzie i mógł Ją naśladować. Niech pociąga moje serce, bym dorastał do kolejnych celów na mojej życiowej drodze. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Przez najbliższy tydzień każdy dzień poświęć na rozwój kolejnego z siedmiu darów Ducha Świętego. Rano poproś o ten dar i staraj się go w tym dniu szczególnie używać!

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453711

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu