Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Najśw. Serca Jezusa - 8.06.2018

2018-06-06

News

Dzisiejsza uroczystość zwraca uwagę na Serce Jezusa, które jest "źródłem życia i świętości". Wielu świętych miało do Niego swoje nabożeństwo, otaczało Jezusowe Serce ogromną czcią i miłością. Dogłębna refleksja może pomóc i nam zauważyć, że Serce naszego Zbawiciela jest też "źródłem wszelkiej pociechy".


CZYTAJ!
J 19,31-37

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: "Kość jego nie będzie złamana". I znowu w innym miejscu mówi Pismo: "Będą patrzeć na Tego, którego przebili .ROZWAŻ!

Czytając początek dzisiejszej Ewangelii przekonujemy się, że biblijni Żydzi byli ludźmi praktycznymi. "Zbliża się szabat trzeba więc coś zrobić ze skazańcami. Nie będziemy do jutra patrzeć na nich, jak umierają. Kontakt ze zmarłymi narusza przepis prawa. A gdy już umrą, to kto ich będzie grzebał w święto?”.

Niestety zdarza się i nam takie spojrzenie ”praktyczne”, którego celem bezpośrednim nie jest troska o człowieka, ale o przepisy, rytuały, zwyczaje. Kiedy brakuje nam wrażliwości dla bliźniego, wtedy łatwo kogoś zranić. Żydzi oczekiwali (i nadal czekają…) na innego Mesjasza, który wyswobodzi ich z rąk okupantów. Nie potrafili przyjąć Jezusa, i to Ukrzyżowanego!

Plan Boży był inny: nie mieczem, jak chciał Piotr (J 18,10), lecz poprzez ofiarę i przebaczenie (J 3,16; 15,13; Łk 23,40-43) uczynił to, co zapowiedział od początku – obdarzyć człowieka miłością i dobrocią.

Z serca Jezusowego zaraz wypłynęła krew i woda (w. 34 - BP). Rok Miłosierdzia uświadomił nam źródło tego daru, który właśnie wypływa z samego Serca Jezusa. Teraz przeżywamy w naszej ojczyźnie rok pod hasłem "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,4), dlatego trudno nie wspomnieć o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej. To ON jest naszym wewnętrznym Nauczycielem i Pocieszycielem - Duchem Prawdy.

W w. 34 czytamy: natychmiast jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok, z którego zaraz wypłynęła krew i woda (BP). Krew jest symbolem ofiary (Eucharystii), a woda symbolem daru Ducha Świętego (Chrztu). Egzegeci wskazują na związek 19,34 z innymi fragmentami Ewangelii Jana, np. 4,10, gdzie Jezus, spragniony wody, prosi Samarytankę o wodę, a przy tym wyznaje: O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej (BT) albo gdy w Święto Namiotów zawołał z mocą: "Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza". A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego (7,37-39b - BT).

Widzimy zatem, że opis śmierci Jezusa, przywołując symbole krwi i wody, wypływające z Jego Serca, mówi nam o Bożej łaskawości wobec każdego nas. Bóg ciągle obdarowuje nas swoim darami (łaskami). W Duchu Świętym jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20). Przez Ducha współdziała z nami (Mk 16,20). Duch Święty jest Ożywicielem całego Kościoła, który czyni nas świadkami (Łk 24, 48; Dz 1,8). Sobór Watykański II uczy, że to przez Ducha Świętego Ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu (KK 4).

Potrzeba zatem zapytać:

  • Jaka jest moja wrażliwość (szacunek, życzliwość, pomoc itd.) wobec otaczających mnie bliźnich, zwłaszcza tych najmniejszych i chorych, którzy źle się mają (Mt 9,12; Mk 2,17)?
  • Jak często modlę się do Ducha Świętego?
  • Jaka korzystam z świętych sakramentów?


MÓDL SIĘ!

Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według Serca Twego.

Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według Serca Twego.

Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według Serca Twego. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Zaplanuj sobie czas na adorację i modlitwę do Serca Jezusowego. Najpierw po prostu pobądź z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, a następnie proś o Ducha Świętego, aby ożywił Twoje życie, szczególnie te miejsca, zranione grzechem, które nie pozwalają do końca miłować bliźniego.

Tomasz Bazan

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Zaproszenie do aktywnego udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12592543

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu