Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość św. Piotra i Pawła - 29.06.2018

2018-06-28

News
Ubogacić Kościół. Święci Apostołowie Piotr i Paweł, różni w charakterze, tradycji, pochodzenia, idący odmiennymi drogami za Chrystusem, są przez Kościół wspominani w jednym dniu, nierozłącznie, zawsze razem, w jednej uroczystości. Obaj w równy sposób ubogacili Kościół jednością, charyzmatem apostolskiej posługi i ofiarą z życia. Do czego nas dziś zapraszają?
CZYTAJ!
Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.


ROZWAŻ!

Kiedy przystępujemy do rozważania Słowa Bożego szukając w nim przesłania dla naszego życia, wówczas spoglądamy najpierw na przykład innych osób, np. apostołów, świętych, czy jeszcze innych znanych nam postaci. Czynimy tak, aby zobaczyć, jak można dane nam słowo odczytać i zrealizować w konkrecie życia. Taki proces możemy nazwać „urealnieniem” Słowa Bożego. Jest to jakiś proces konfrontowania Słowa Bożego z życiem. Najpierw czynimy to w odniesieniu do innych, a dopiero w kolejnym etapie czynimy to wobec siebie samych i naszego życia.

Dziś odczytujemy dar Słowa Bożego właśnie przez pryzmat postaci św. Ap. Piotra i Pawła, których nazywa się „książętami Kościoła” lub „filarami Kościoła”. Te określenia, a szczególnie to drugie pokazuje, że byli i są kimś ważnym do Kościoła. W kolejnym etapie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja jestem kimś ważnym dla Boga i dla Kościoła Jezusa Chrystusa? W pierwszym porywie powiemy, że każdy jako człowiek jest ważny dla Boga, co jest prawdą. Jednak każdy z nas ma inny charyzmat dzięki któremu możne na swój sposób, w oryginalny i wyjątkowy ubogacić Kościół. Tak było w przypadku Świętych Apostołów.

Przez pryzmat pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich opowiadającego o cudownym uwolnieniu z więzienia (Dz 12,1-11) chcemy najpierw spojrzeć na św. Piotra, przede wszystkim na jego pokorę. Został on uwięziony przez działanie Żydów, którym król Herod chciał się przypodobać aresztując go. Piotr miał zostać wydany ludowi. Jednak został cudownie wyprowadzony z więzienia przez anioła, a tym samym spektakularnie uwolniony. Mówił: „Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi” (Dz 12,11). Ważne są tutaj te słowa „teraz wiem na pewno, że Pan …”. Święty Piotr ma świadomość, że w jego życiu działa Bóg, że jest on tylko „narzędziem” w ręku Boga. Jest on „narzędziem” potrzebnym, a nawet koniecznym dla przyszłości Kościoła.

Z kolei na św. Pawła chcemy dziś spojrzeć przez pryzmat drugiego czytania z Drugiego listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza (2 Tm 4,6-9.17-18). W odczytanym w uroczystość fragmencie tego listu św. Paweł czyni rachunek sumienia. Wszystko, co czynił działo się tylko z jednego motywu: „żeby przeze mnie dopełniło się głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody ją posłyszały” (2 Tm 4,17). Dla tego dzieła św. Paweł nie żałuje trudu, a nawet uwielbia Boga mówiąc „Jemu chwała na wieki wieków” (2 Tm 4,18).

W odniesieniu do obu apostołów daje się zauważyć jedno wspólne pragnienie, które połączyło ich na zawsze razem. Obaj mieli świadomość, że dla Jezusa Chrystusa trzeba się trudzić, że Jezus Chrystus jest godzin ofiary i poświęcenia, że Jego Ewangelia domaga się dopełnienia w czynie, w świadectwie życia. Ich dzieło ewangelizacji okazało się owocne dla Kościoła dlatego, że było autentyczne, prawdziwe, gorliwe i przypieczętowane męczeńską śmiercią. Oni nie musieli dużo mówić, żeby odpowiedzieć ponownie na słowa, które Pan Jezus każdemu z nas codziennie stawia, a które mamy zapisane we fragmencie Ewangelii przeznaczonej na dzisiejszą uroczystość: „za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Mt 16,13). Odpowiedź na to pytanie nie wymaga wielu słów, długiej przemowy ani próżnego tłumaczenia. Odpowiedź na to pytanie dajemy życiem, codziennością, świadectwem życia w jedności, zaangażowania duszpasterskiego oraz ofiarą z siebie. Piękniej ubogacić Kościoła nie można. W taki sposób i my możemy stać się „filarami” podtrzymującymi Kościół.

Warto zapytać:

  • Czy jestem w stanie tak odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa Chrystusa?
  • Czy Kościół tego ode mnie najbardziej oczekuje?

 

MÓDL SIĘ!

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.

Uwielbiam Cię, Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone św. Pawłowi przez nawrócenie go z zawziętego prześladowcy w gorliwego apostoła Kościoła, i za to, że św. Piotrowi przebaczyłeś zaparcie się ciebie. Gorąco błagam za wszystkich zatwardziałych grzeszników, abyś okazał im swoją miłość.

Uwielbiam Cię, Jezu, za łaskę światła i mądrości okazanej Świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi. Gorąco błagam za wszystkich ludzi Kościoła, abyś ustrzegł ich umysły, serca i zmysły, by mogli kochać i służyć jedynie Jezusowi i Jemu poświęcać swe siły.

Uwielbiam Cię, Jezu, za łaskę pokory, którą obdarzyłeś Apostołów, którzy przez całkowitą otwartość na moc przemieniającą i łzy pokuty oddali Tobie swoje życie. Gorąco błagam za wszystkich wielkich tego świata, by zrozumieli, że Ty jesteś Panem wszelkiej wielkości.

Uwielbiam Cię, Jezu, za dar męstwa i odwagi, którym uzbroiłeś ich, by nieśli Ciebie światu. Gorąco błagam, byś wszystkim zalęknionym, przerażonym, zamkniętym w sobie dał łaskę mocy, która pokona w nich to wszystko, by nie lękali się dać świadectwo, żeś Ty ich uzdrowił.

Uwielbiam Cię, Jezu, za ich gorliwość apostolską oraz moc, z jaka to czynili. Gorąco błagam za misjonarzy, aby zapaleni tą samą gorliwością, odważnie włączali się w dzieło nowej ewangelizacji i mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi.

Uwielbiam Cię, Jezu, za trud cierpienia i krzyża, który podjęli Święci Apostołowie, za cierpliwe i pokorne znoszenie wszystkiego, co ich spotykało. Gorąco błagam za wszystkich prześladowanych z powodu wiary w naszych czasach, by ich cierpienie i krew były zasiewem nowych chrześcijan.

Uwielbiam Cię, Jezu, gotowość przyjęcia krzyża męczeństwa przez Twoich uczniów. Gorąco błagam Cię za chorych, cierpiących, aby potrafili włączyć swój krzyż w dzieło zbawienia świata, by potrafili przyjąć twoją wolę i wypełnić ją do końca.

Uwielbiam Cię, Jezu, za świadectwo wierności powołaniu dane przez świętych Piotra i Pawła. Gorąco błagam Cię, Jezu, za wszystkich, którzy słyszą dziś w swym sercu głos Twego wołania, by nie lękali się przeciwności tego świata, by z odwagą kroczyli drogą, na którą ich wezwałeś.

Uwielbiam Cię, Jezu, za wielkie dzieło miłości, które zrealizowałeś przez świętych Pawła i Piotra, uczyniwszy ich filarami naszego Kościoła. Gorąco błagam za nas wszystkich, oświecaj nasze umysły i wspieraj naszą wolę, byśmy Ciebie coraz lepiej poznawali, coraz lepiej żyli i gorliwością misyjną ogarniali cały świat.

Nowenna do św. Piotra i PawłaŻYJ SŁOWEM!

Będąc na celebracji Mszy św. staraj się w momencie przegotowania darów powiedzieć jakim darem ofiarowanym Bogu ubogacisz umiłowany Kościół Jezusa Chrystusa.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583150

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu