Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XVI Niedziela zwykła – 22.07.2018

2018-07-19

News
Wakacyjna zachęta do wypoczynku (przerwania) codziennych zajęć, zmiany miejsca, odnowienia relacji jest dobrą nowiną (ewangelią). Apostołowie, po zdaniu relacji z misji nauczania i uzdrawiania (6,6-13), usłyszeli wyraźne zalecenie Jezusa: "Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie" (6,31). Co jest zatem istotą chrześcijańskiego odpoczynku?


CZYTAJ!
Mk 6,30-34 (BP)

W tym czasie apostołowie powrócili do Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustkowie. Ale widziano ich odpływających. Wielu to zauważyło. Przybyli więc tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Kiedy Jezus wyszedł na brzeg, ujrzał wielki tłum. Ulitował się nad nimi, ponieważ byli jak owce, które nie mają pasterza. I długo ich nauczał.


ROZWAŻ!

Najstarsza Ewangelia obfituje w komentarze redakcyjne, które z jednej strony informują o zgromadzeniu się uczniów przy Jezusie (byciu z Nim), a z drugiej strony wyrażają polecenie udania się w konkretne miejsce. Najważniejsza jest jednak ich łączność z Mistrzem, posłuszeństwo i zaufanie. Wcześniej On sam udał się na miejsce pustynne (odludne), aby się modlić: Nad ranem, jeszcze przed świtem, wstał i wyszedł na miejsce odludne, i tam się modlił (1,35) albo udzielać uczniom potrzebnych wyjaśnień (4,10-24.34).

Miejsce odludne (gr. eremos topos) to - w warunkach palestyńskich - miejsce niezamieszkałe, pustynne, górzyste, które sprzyja ciszy, milczeniu, refleksji, modlitwie, indywidualnym zajęciom. Nie jest to miejsce stałego pobytu, to tylko na jakiś czas; tam "wielu [tylko] przychodziło i odchodziło" (6,31), jak wyjaśnia Ewangelista. Konieczne są jednak takie miejsca zatrzymania, zmiany sposobu myślenia, działania i życia.

Uczniowie we wszystkim naśladują swojego Mistrza. Otrzymują od Niego tę samą władzę nauczania, uzdrawiania i wyrzucania złych duchów. Podobnie jak On potrzebują także "przerwania" (na jakiś czas) działalności, by "trochę odpocząć".

Wyraźnym celem przerwania - oddalenie się od tłumów jest odpoczynek uczniów ("począć na nowo"). Ewangelista podaje nawet uzasadnienie tego "oddzielenia się": nawet na posiłek nie mieli czasu (6,31b). I w tym uczniowie naśladują Jezusa, który często nauczał i uzdrawiał, nie zważając na tłum, zmęczenie i brak posiłku.

Wymowna jest w tym wszystkim wielka troska Jezusa o swoich uczniów. Dba nie tylko o ich formację intelektualną, duchową, ale również o kondycję ludzką. Jak troszczy się o nauczanie, uzdrawianie i nakarmienie tłumów (6,35-44), tak wcześniej troszczy się o wybranych (6,31). Istotnym elementem dobrej kondycji ludzkiej jest odpowiedni posiłek i wypoczynek. Żeby bowiem efektywnie pracować, trzeba wszystkich nieodzownych elementów życia: pracy - odpoczynku - modlitwy.

Św. Jan Paweł II temat odpoczynku wpisuje w tajemnicę świętowania Dnia Pańskiego (niedzieli). W liście apostolskim Dies Domini pisał: "Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę jest zgodny z wolą samego Boga, co poświadcza opis z Księgi Rodzaju (por. 2,2-3; Wj 20,8-11): odpoczynek jest rzeczą «świętą», pozwala bowiem człowiekowi wyrywać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Boga".

Przekonanie papieskie, że odpoczynek jest "rzeczą świętą" uzasadnia Pismo Święte i Tradycja Kościoła. Potwierdza to również Jezus, wyrywając uczniów z rytmu nauczania i uzdrawiania, i uświadamiając im, że owoce ich pracy misyjnej zależne są od Boga, a odpoczynek wpisany jest w naturę ludzką i zgodny jest z wolą Boga. Naturalny cykl życia: praca - odpoczynek - modlitwa, nie może być pozbawiony jednego z tych nieodzownych elementów, gdyż naruszy się porządek boski i ludzki.

Tak więc każdemu z nas Troskliwy Jezus każe "iść na miejsce odludne" i "trochę odpocząć". Kultura czy sztuka wypoczynku nie jest łatwym wyzwaniem w naszych czasach.

Coraz więcej ludzi chce tylko od-poczywać ("nic nie robić"), za-spakajać tylko swoje przyjemności ("zniewalać siebie i innych"), żyć bez-relacji (z Bogiem i ludźmi"). Prawdziwy odpoczynek domaga się czegoś większej, bardziej, głębiej! Stąd Jezus wzywa uczniów: "Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie" (6,31). W tym ewangelicznym nakazie ukryte jest wezwanie do: większej wolności, osobistej kontemplacji i braterskiej wspólnoty. Żeby dobrze wy-począć ("począć na nowo") potrzeba prawdziwej wolności, modlitewnego zatrzymania i budowania (relacji) wspólnoty (z Bogiem i ludźmi).

Zapytajmy zatem samych siebie:
  • Czy planujemy swój wypoczynek w porozumieniu z Panem Bogiem?
  • Czy jest on zgodny z naturą i wolą Bożą (przykazaniami)?
  • Czy dostrzegam troskę Jezusa? Jak wyrażam Mu swoją wdzięczność?


MÓDL SIĘ!

Panie, Boże mój, Ty stale troszczysz się o mnie. Nadajesz sens mojej pracy - modlitwie - wypoczynkowi. To Ty mnie stale wychowujesz i wyprowadzasz na pustynną ziemię, opiekujesz się mną i pouczasz; strzeżesz "jak źrenicy oka"; jak "orzeł, co gniazdo swoje ochrania, nad pisklętami swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je, na sobie samym je nosi". Tak, Ty wyprowadzasz mnie na najlepsze pastwiska i żywisz "miodem ze skały i oliwą z najtrwalszej opoki" (Pwt 8,5; 32,10-14). Tak, wszystko co najlepsze i najpiękniejsze wybierasz dla mnie.

Jakże więc wyrazić Ci wdzięczność - jak wychwalać Twoją troskliwość, czułość i delikatność - jak dziękować? Pozwól tylko, o Panie, odpocząć w Twoim cieniu, ukryć się w blasku Twej chwały, zaczerpnąć ze źródła Twej łaski. Prawdziwy wy-poczynek jest w Tobie, bo Ty "wszystko [czynisz] nowe!" (Ap 21,5). Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

"Wypoczynek, jeśli nie ma stać się jałową bezczynnością, która wywołuje uczucie nudy, musi być źródłem duchowego wzbogacenia, zapewniać większą wolność, umożliwiać kontemplację i sprzyjać braterskiej wspólnocie. Dlatego spośród różnych form ludzkiej kultury oraz rozrywki, jakie proponuje społeczeństwo, wierni winni wybierać te, które najbardziej odpowiadają życiu zgodnemu z nakazami Ewangelii" (Jan Paweł II). Pamiętaj o trzech papieskich elementach dobrego wypoczynku: większa wolność, osobista kontemplacja i braterska wspólnota!

ks. Jan Kochel

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453833

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu