Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XXIV Niedziela zwykła – 16.09.2018

2018-09-11

News

Wiele razy zadajemy Bogu pytanie "dlaczego?". Jest to pytanie poprawne, pod warunkiem, że nie jest podszyte pretensjami i pragnieniem narzucenia swojej woli.

CZYTAJ!
Mk 8,27–35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie». Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.


ROZWAŻ!

„Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mk 8,33). To brzmi jakby Jezus powiedział do Piotra, nie chce cię widzieć.

I rzeczywiście w oryginale możemy przeczytać „masz iść za Mną”, „nie wyprzedzaj Mnie”. Jezus zwraca uwagę w Biblii że apostoł chce robić po swojemu, czyli „wychodzi przed szereg”, podczas gdy jego zadaniem jest realizacja Bożego planu i zamiaru. Wtedy jaśniejsze staje się tak ostre skarcenie, bo chęć dyktowania Bogu warunków jest diabelska.

W dzisiejszej Ewangelii apostołowie otrzymują pełne spektrum postawy ucznia:

1. Odpowiadają na pytania Mistrza: Za kogo ludzie Mnie uważają? Za kogo wy Mnie uważacie?

2. Korzystają z Objawienia i Łask: objawił Ci to Ojciec w niebie!

3. Poznają Boże zamiary: Syn Człowieczy będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.

4. Mają zmieniać myślenie i podporządkować się Bożej drodze: „nie wyprzedzaj Mnie”!

5. Muszą skonfrontować naturalne ludzie pragnienia z naśladowaniem Mistrza: „Niech się zaprze samego siebie, (…) i niech Mnie naśladuje”.

6. Noszą w sobie świadomość nagrody - życia w obfitości: "Kto straci swe życie, zachowa je”.

Pragnąc być uczniem musimy zadać sobie pytanie, o stopień przyswojenia i realizacji tych sześciu punków:

1. - Czy rozmawiasz z Mistrzem? Czy słuchasz co Bóg mówi do ciebie?
    - Czy odpowiadasz na Jego pytania?
    - A może zatkane są twoje uszy i nie słyszysz?

2. - Jak często czytasz ewangelię?
    - Na ile jest ona światłem do twoich wyborów?
    - Jak rośnie w Tobie Boża miłość na eucharystii?
    - Jak realizujesz natchnienia Ducha Świętego w rodzinie?

3. - Do czego Bóg Cię powołuje?
    - Jak będziesz współpracował z Nim w najbliższym tygodniu?
    - Jak w jaki sposób włączasz się w ewangelizację swojego środowiska?
    - Jakie miejsce dla siebie odkryłeś w realizacji Bożych planów we wspólnocie parafialnej?

4. - Na ile przyjmujesz, że realizacja Bożej woli to najlepsza rzecz, jaka może się zdarzyć w twoim życiu?
    - W jakiej dziedzinie najtrudniej przyjąć Boże zamiary?
    - Co zmieniłeś w swoim myśleniu pod wpływem Bożego Słowa?
    - Które twoje zamiary okazały się „niewypałami”, bo były oparte tylko na ludzkim myśleniu?

5. - Które naturalne skłonności musisz przełamać, aby mieć czas na poranną modlitwę?
    - Jakim osobom przebaczyłeś, choć było to wbrew twoim ludzkim emocjom?
    - Ile razy powstrzymałeś swój wybuch gniew w rodzinie?
    - Na ile pomoc najbliższym weryfikuje twoje osobiste plany?

6. - Ile razy przekonałeś się, że tracąc dla kogoś czas zyskujesz przyjaciela?
    - Jak bardzo szczęście dziecka jest dla ciebie największą nagrodą, za wszystkie trudy?
    - Na ile myśl o Królestwie Bożym mobilizuje cię do codziennej medytacji?
    - Jak bardzo tęsknisz za niebem?

Uczeń, który przyjmuje Pana do swego życia i miłuje Go całym sercem, jest zdolny do nowego początku. Dlatego zawsze może zacząć od nowa. Jeśli naprawdę jesteśmy świadomi tej rzeczywistości i nasze życie jest nią głęboko ukształtowane, wówczas nasze świadectwo staje się jasne, wymowne i skuteczne.

„Wielką rzeczą jest miłość dobrem, które czyni lekką każdą ciężką rzecz i wspiera spokojnie każdą trudną rzecz. Miłość dąży do wspinania się ku górze, bez potykania się o cokolwiek ziemskiego. Rodzi się z Boga i tylko w Bogu może znaleźć spoczynek” – napisze Tomasz à Kempis w „Naśladowaniu Chrystusa”.

Naśladować Jezusa oznacza, że stosujemy prawdy o jakich czytamy w jego Słowie i żyjemy świadomością, że idzie obok nas.


MÓDL SIĘ!

Jezu dziękuję że przyszedłeś na ziemię i przemierzałeś nasze ludzkie drogi. Niszcz we mnie arogancję i pychę, które by Cię chciały wyprzedzać. Wykorzeń zarozumiałość próbującą narzucić moją wolę twoim planom i zamiarom. Daj mi z radością iść za Tobą moją drogą i nieść z dumą krzyż zwycięstwa.


ŻYJ SŁOWEM!

Wybierz jeden z powyższych sześciu punktów, aby w ciągu najbliższego tygodnia odpowiedzieć na cztery postawione w nim pytania.

ks. Artur Sepioło

fot. Patheos

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583258

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu