Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

XXXII Niedziela zwykła - 11.11.2018 r.

2018-09-08

News

W 100-lecie odzyskania niepodległości Polski rozważamy Ewangelię poruszającą istotny problem społeczny. Nie tylko współcześni Polacy, ale i starożytni Żydzi mieli szacunek do narodu, religii i kultu. Jezus zachęca do ofiarności i uczynności, do obrony najsłabszych i odrzuconych!
CZYTAJ!
Mk 12,38-44

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.


ROZWAŻ!

Perykopa Ewangelii składa się z dwóch części: krótkiej mowy przeciw uczonym w Piśmie i znacznie bardziej znanej sceny o „wdowim groszu”.

Z litanii zarzutów stawionych uczonym w Piśmie wyłania się następujący obraz:

- „chodzą oni w powłóczystych szatach” - dla Żyda długie szaty były znakiem wyższości, autorytetu, szczególnego miejsca w społeczności. Chcieli przez to pokazać, że jako znający Prawo są osobami wyższej kategorii – mędrcami, którym należy się czołobitny szacunek;

- „lubią pozdrowienia na rynku” - pozdrowienie w miejscu publicznym również wyróżnia witanego, zwłaszcza jego imię, które nierzadko wybrzmiewało głośno, dla Hebrajczyków imię było symbolem tożsamości osoby;

- „pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach” - niejednokrotnie w Piśmie Świętym przywiązuje się duże znaczenie do miejsca zasiadania w zgromadzeniu (por. Łk 14,7-11);

- „objadają domy wdów” - wdowy otrzymywały w świetle Prawa szczególnego zabezpieczenia (por. Wj 22,20-23, Pwt 14,28-29), były pozbawione męża-żywiciela, dlatego wykorzystywanie ich gościnności Jezus uważał za szczególne nadużycie;

- „i dla pozoru odprawiają długie modlitwy” - mimo dokładnej znajomości Prawa, zamiast wzrastać w pobożności zachowują tylko jego fasadę.

Wyraźnie widać w postawie uczonych w Piśmie zbyt dużo egocentryzmu i zakłamania.

Jezus zaś przywołuje przykład ubogiej wdowy (gr. chera, ptoche, dosł. żebrząca wdowa, żebraczka), która wrzuciła do skarbony dwie monety – jeden kwadrans (łac. quadrans - grosz), czyli 1/4 denara (dniówka robotnika fizycznego). Ofiara była bardzo drobna. Jezus jednak ma świadomość, że był to dar złożony z poświęceniem i bez oczekiwania odpłaty. Ewangelia po raz kolejny pokazuje, jak wielkie przed Panem są drobne gesty.

Zapytajmy się zatem:
  • Czy widzę swoje wady, które oddalają mnie od Chrystusa?
  • Czy pobożność jest powierzchowna?
  • Czy staram się pełnić miłosierdzie w drobnych uczynkach? Czy zauważam ich sens i potrzebę?

MÓDL SIĘ!

Wdzięczni za przykład ubogiej wdowy prosimy cię, Panie, abyś wzmacniał nas do pełnienia Twojej woli we wszystkich naszych uczynkach, nawet tych najdrobniejszych. Niech twój Duch przeniknie naszą codzienność, abyśmy stale budowali społeczeństwo życzliwości i uczynności, a wolne od obłudy i powierzchowności, aby życie nasze stawało się ofiarą miłą Tobie. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Spojrzyj na swoje większe i mniejsze uczynki, zwłaszcza wykonywane wobec Ojczyzny i ogółu społeczeństwa, np. oznaki patriotyzmu, spłata podatków, udział w wyborach, szacunek do kultury i historii Polski itp.

Kamil Sikora

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11459609

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu