Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Niedziela Chrztu Pańskiego - 13.01.2019

2019-01-10

News

Święto Chrztu Pańskiego ukazuje: kim naprawdę jestem, jaki jest sens mojego życia, jakie znaczenie ma dla mnie bycie uczniem, przyjacielem i świadkiem Jezusa? Ewangelia przypomina: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Każdy chrześcijanin słysząc te słowa, uświadamia sobie, że jest synem/córką Ojca Wszechmogącego. Jak oceniam moją relację z Bogiem, zapoczątkowaną w dniu chrztu? Czy to żywa i orzeźwiająca więź miłości czy sucha i spękana pustynia?


CZYTAJ!
Łk 3,15-16.21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.


ROZWAŻ!

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”tak Bóg Ojciec zwrócił się do Jezusa, zaraz po tym, jak przyjął chrzest w Jordanie. To świadectwo potwierdzające, że Jezus jest umiłowanym Synem Boga Ojca, posłanym na świat, aby odkupić każdego człowieka (Łk 3,15-16.21-22).

Te same słowa Bóg kieruje do każdego z nas, pragnąc nam przypomnieć o wielkiej godności, jaką zostaliśmy obdarowani podczas naszego chrztu – godności bycia chrześcijaninem, umiłowanym synem czy córką Boga. Każdy z nas jest bowiem niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, gdyż jesteśmy odblaskiem Jego istoty i koroną stworzeń. Poprzez sakrament chrztu św. Bóg zmył z naszej duszy grzech pierworodny i na nowo przyjął nas jako swoje ukochane dzieci. Świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi jest źródłem niewyobrażalnej siły, duchowej odwagi i wyzwań wiążących się z codziennym chrześcijańskim życiem.

Dla Jezusa Chrystusa moment chrztu stał się momentem rozpoczynającym mesjańską działalność: głoszenie Dobrej Nowiny i wypełnienie paschalnego misterium męki, śmierci i zmartwychwstania. Jezus pouczał, otwierał oczy niewidomych, wypuszczał jeńców. Stał się światłością dla narodów. Tak oto wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza wskazujące na Jezusa Chrystusa: On z mocą ogłosi prawo, nie zniechęci się, ani nie załamie, a jego pouczenia wyczekują wyspy, stał się przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, Tym, który otworzył oczy niewidomym i wyprowadził wszystkich, którzy do tej pory mieszkali w ciemności (Iz 42,1-4.6-7). Izajasz proroczo mówi o Jezusie jako Słudze, którego Pan podtrzymuje – Wybranym.

Te wszystkie określenia dotyczą i nas: chrzest czyni nas synami Boga, umiłowanymi Ojca, jesteśmy Jego wybranymi, Jego sługami, których On podtrzymuje. My zostaliśmy nierozerwalnie złączeni z Jezusem Chrystusem przez chrzest święty. Nasze "związanie się" z Jezusem Chrystusem nie jest dla nas ograniczeniem, ale wybawieniem, ocaleniem, wejściem w przestrzeń życia i radości bycia dzieckiem Bożym.

Kluczem dzisiejszej Ewangelii jest dar Ducha Świętego, który zstąpił na Jezusa w postaci gołębicy, a prorok Izajasza mówi, że duch mój na nim spoczął i został namaszczony Duchem Świętym i mocą. Ten bezcenny dar Ducha, staje się i naszym udziałem przez chrzest. To niezatarte znamię sprawia, że mamy Ojca w niebie, do którego możemy zwracać się w prośbach, modlitwach i błaganiach: Abba Ojcze!

Przyjęcie sakramentu chrztu św. stawia również wymagania i ukazuje drogę i sposób działania, o czym świadczą słowa proroka Izajasza: Nie będzie wołał, ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku (Iz 42,1-4.6-7). Abyśmy życia otrzymanego na chrzcie nie zgasili w sobie, jak zapaloną świecę pod korcem (Mt 5,15).

Chrzest św. wprowadza nas w potrójną misję: głoszenia Chrystusa światu, składania ofiary z codziennego życia oraz służenia wszystkim w miłości i wolności – mamy stać się światłością dla świata i solą dla ziemi.

A czym dla mnie jest chrzest święty?

Św. Cyryl Jerozolimski każe nam się zastanowić nad tym nadprzyrodzonym faktem: "Jeśli twoja pobożność jest szczera, na ciebie także zstąpi Duch Święty i usłyszysz głos Ojca, dobiegający z wysokości: «Ten nie był moim synem, ale teraz, po Chrzcie, stał się synem moim». Począwszy od tego momentu, wszyscy jesteśmy zaproszeni do podążania tą Drogą, co Jezus, aby poznać Jego Prawdę, aby żyć tym samym Życiem".

Zapytajmy:
  • Czy dziękowałeś / dziękowałaś Bogu za dar chrztu świętego?
  • Kto najbardziej potrzebuje Twojego świadectwa wiary?
  • Czy żyję ewangelicznymi wartościami, mężnie wyznając swoją wiarę?

MÓDL SIĘ!

Ojcze Niebieski, Twoja Miłość jest wieczna. W Twoim oceanie Miłości zbawiłeś świat przez Twojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Spojrzyj teraz na Twojego Syna na krzyżu, który nieustannie krwawi z miłości do swojego ludu i dla świata. Oczyść i ochrzcij nienarodzone dzieci Najdroższą Krwią i Wodą, które wypłynęły ze świętego boku Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu także dla ich zbawienia: w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Niech przez Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, otrzymają życie wieczne; przez Jego Najświętsze Rany zostaną uzdrowieni a przez Najdroższą Krew zostaną napojeni, by radować się wraz ze Świętymi w niebie. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

W chwili osobistej modlitwy podziękuj Bogu za to, że jesteś Jego umiłowanym synem/córką. Niech Twoje życie będzie z jednej strony piękną "wizytówką" samego Boga, a z drugiej "światłem" prowadzącym innych do Chrystusa.

Daniel Bubik

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583591

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu