Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

II Niedziela Wielkiego Postu - 17.03.2019

2019-03-15

News

W pięknej Galilei, znajdującej się w północnej części dzisiejszego państwa Izrael, leży żyzna dolina - Ezdrelon. Na tej rozległej dolinie wyrasta samotna góra Tabor. Jak głosi stara chrześcijańska tradycja, to właśnie w tym miejscu Chrystus w czasie modlitwy został przemieniony. Dziś Słowo Boże zaprasza nas do udziału w tym wydarzeniu!


CZYTAJ!
Łk 9,28b-36

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie". W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.


ROZWAŻ!

Było to jedyne takie wydarzenie w dziejach świata. Oto bowiem elitarna grupa została przez Jezusa wybrana na świadków. To nie był przypadek, że w jej skład weszli: Piotr, Jakub i Jan. Ci sami uczniowie będą też świadkami Chrystusowego konania w czasie modlitwy, w ciemną noc w Ogrójcu. Te dwa wydarzenia są ze sobą głęboko powiązane a kontrast między nimi jest bardzo wyraźny. Co je łączy? Modlitwa i obecność tych samych świadków. Jednak chciejmy spojrzeć na twarz Chrystusa. Dzisiaj na Taborze przemieniona, chwalebna, cudowna, rozjaśniona i majestatyczna, zaś w Ogrodzie Oliwnym ta sama twarz będzie smutna, pełna bólu, a spływać będzie po niej krwawy pot. Na Taborze Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Chrystusem o Jego przejściu (gr. exodos), którego miał dopełnić w Jerozolimie. W Ogrójcu przejście to zostało rozpoczęte i poddane próbie: „niech się dzieje wola Twoja, Ojcze, właśnie po to mnie posłałeś”. Przejście to zakończy się również przemienieniem – Chrystus ukaże się jako zmartwychwstały zwycięzca w wielkanocny poranek.

Na czym polegało przemienienie opisane w dzisiejszej Ewangelii? Szata Jezusa stała się lśniąco biała, a Jego twarz została odmieniona. W Biblii zarówno twarz, jak i szata mogą mieć znaczenie symboliczne. Szata wskazuje na godność osoby, a jej biel - na niewinność. Zniszczona szata jest natomiast znakiem nędzy. W Starym Przymierzu istniało przekonanie, że nikt nigdy nie widział oblicza Boga. W tym samym kluczu św. Jan w swoim Prologu napisze: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczy” (J 1,18). W innym zaś miejscu Chrystus powie: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 7,9). Zatem odmienione oblicze Chrystusa ukazuje Jego boską godność. On - prawdziwy człowiek, jest również prawdziwym Bogiem!

Widzimy zatem Jezusa modlącego się. Jego modlitwa jest przede wszystkim spotkaniem. Najpierw widzimy spotkanie ze świętymi – Mojżeszem i Eliaszem, ale ostatecznie punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie głos Ojca. Modlitwa jest zatem spotkaniem z Bogiem. Tą szczególną przestrzenią, w której mogę go spotkać, jest Słowo Boże. Rozważając je wypełniamy nakaz Ojca, który dzisiaj mówi: „Jego słuchajcie”.

Dobrą wiadomością na dzisiaj jest to, że jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego, aby być świadkami modlitwy naszego Zbawiciela, ale aby razem z Nim się modlić i aby być uczestnikami przemienienia. Modlitwa ma moc przemieniania. To właśnie w czasie modlitwy możemy doświadczyć miłości Ojca, którą nam daje przez swojego Syna. Nieraz nasz obraz Boga może być fałszywy, bo zamiast widzieć w Nim troskliwego i kochającego Ojca, patrzymy na Niego jako na surowego sędziego, który czeka tylko na to, aby nas ukarać; chłodnego policjanta, liczącego nasze upadki albo poczciwego starca, którego szanujemy, ale nie musimy się z nim liczyć. Jednak to w czasie modlitwy, spotkania z Nim, możemy poznać naszego Boga i doświadczyć, jaki On jest naprawdę; możemy wpatrywać się w Jego twarz, którą nam objawił w swoim ukochanym Synu - Jezusie Chrystusie, a Słowo Boże, zapisane w Piśmie Świętym, jest Jego ikoną. To spotkanie z Nim w Biblii, ale również wpatrywanie się w Jego oblicze skryte w Eucharystii pod postacią chleba, ma moc przemieniać nasze oblicza. Nasze twarze stają się wówczas podobne do Niego, naszego Stwórcy i Pana. Dzięki temu mamy siłę, aby tak jak On patrzeć na świat; patrzeć Jego kochającym wzrokiem.

  • Jaka jest Twoja modlitwa? Czy jest ona spotkaniem z Bogiem i Jego świętymi, czy raczej środkiem do osiągnięcia celów?
  • Czy Pismo Święte traktuję jako miejsce, w którym mogę spotkać Boga, czy tylko jako „podręcznik” wiedzy o religii?
  • Jaki mam obraz Boga? Czy widzę w nim kochającego Ojca?

MÓDL SIĘ!

Ukaż mi, Panie, swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos. Bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku! Ukaż mi, Panie, swą twarz!


ŻYJ SŁOWEM!

Postaraj się, aby Twoje modlitwy odbywały się bez pośpiechu. W ciągu najbliższego tygodnia znajdź również chwilę czasu na adorację Najświętszego Sakramentu i rozważenie fragmentu Ewangelii. Proś Ducha Świętego, aby prowadził Cię w czasie modlitwy.

Rafał Grajczyk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440152

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu