Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

V Niedziela Wielkiego Postu – 07.04.2019

2019-04-04

News

Okres Wielkiego Postu jest czasem poznawania siebie i odkrywanie zwłaszcza tego, co jest w nas nieporządkiem, brudem, grzechem. Usłyszymy dziś stanowczą wypowiedź Jezusa: „Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci (...) kamieniem". Prawdziwą „wewnętrzną śmiercią” chrześcijanina jest brak poczucia (świadomości) własnej grzeszności oraz nieumiejętność wybaczenia innym. Refleksja nad złym czynem jest bardziej wartościowa niż zewnętrzna nieskazitelność w świetle Prawa. Bóg wzywa, abyśmy przywracali obraz człowieczeństwa w każdej osobie poranionej przez doświadczenia życiowe.
CZYTAJ!
J 8,1-11

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».


ROZWAŻ!

Prawo bywa nieraz bezwzględne wobec osób dopuszczających się niewłaściwego zachowania. Często nie uwzględnia ludzkich przeżyć, trudnej historii życia czy doświadczeń, które mają wpływ na uwikłanie się w kręg zła. Bolesne zranienia zamykają człowieka w mroku zniewolenia i nie pozwalają odzyskać życia utraconego przez niewierność przykazaniom Bożym.

Wydarzenie opisane w Ewangelii ukazuje pułapkę łatwych i lekkomyślnych sądów faryzeuszy i uczonych w Piśmie, który szybko wydali wyrok na kobietę "pochwyconą na cudzołóstwie" (J 8,4). A może ona była tylko "pionkiem w grze"? Miała być "pretekstem", by wystawić na próbę - oskarżyć Jezusa (8,6; por. Mt 22,18). Oni nie zadają sobie pytań o to, co kobietę popchnęło do takiego sposobu życia. Interesuje ich sam czyn i kara zgodna z literą Prawa Mojżeszowego. Nie wnikają w uczucia i sferę osobową tej kobiety. Cechą charakterystyczną relacji św. Jana jest fakt, że kobieta "przyłapana na cudzołóstwie" zostaje postawiona w centrum zdarzenia. To jej życie ma zostać osądzone na podstawie przepisu zawartego w Prawie oraz opinii Jezusa. Faryzeusze nie myślą o procesie, świadkach itd., jakby zapomnieli o Zuzannie, bohaterce opowiadania z Księgi Daniela (Dn 13). Według Prawa Mojżeszowego kobieta jest winna!

Chrystus zmienia bieg wydarzeń. On dostrzega człowieka, patrzy na kobietę - jak zawsze - z miłością. Nie patrzy na jej grzechy, tak samo jak nie patrzy na nas z perspektywy naszych grzechów i słabości. Każdego widzi z perspektywy miłosierdzia, dlatego dostrzega człowieka grzesznego, a nie sam zły czyn. Bóg zawsze kieruje się ku sercu człowieka, który pragnie się nawrócić i żyć w obecności Boga. Jezus pragnie zbawienia dla każdego człowieka, a grzech niszczy w swoim miłosierdziu. On uczył: „Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników (Mt 9,12).

Reakcja Jezusa zaskakuje zebrany ludzi. Najpierw milczy, potem coś pisze na ziemi, a w końcu stwierdza: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem» (8,7). To nie jest wyrok, to nie jest też obrona. A jaka jest reakcja zebranego ludu? Rozchodzą się, jeden po drugim, "poczynając od starszych ludu" (8,9). Odchodzą, gdyż zrozumieli i poznali, że wszyscy są grzeszni w świetle Boga. Nie czują się bardziej sprawiedliwi od kobiety, lecz tak samo grzeszni.

Orędziem Ewangelii jest przebaczenie, choćby "wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją" (Iz 1,18). Spotkanie z Chrystusem przemienia życie,  o czym przekonała się niewiasta z Ewangelii: Nikt cię nie potępił? (...). Ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz (8,10n). Dzięki przebaczeniu kobieta może uczestniczyć w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Trzeba zatem zapytać:
  • W jakim momencie życia Bóg zaskoczył nas ogromem swego miłosierdzia?
  • Kiedy pojawia się w nas pragnienie spotkania z Jezusem Miłosiernym?
  • Czy są we mnie zranienia, których nie potrafię innym wybaczyć?
  • Jak dziękuję Bogu za sakrament Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii, w których dokonuje się przemiana mojego serca?


MÓDL SIĘ!

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość,

którego grzech został puszczony w niepamięć.

Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy,

w którego duszy nie kryje się podstęp.

Póki milczałem, schnęły kości moje,wśród codziennych mych jęków.

Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka,

język mój ustawał jak w letnich upałach.

Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.

Rzekłem: «Wyznaję nieprawość moją wobec Pana»,

a Tyś darował winę mego grzechu!

Ps 32 [31],1-5


ŻYJ SŁOWEM!

W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu podziękuj Chrystusowi za to, że patrzy na ciebie z miłością i pragnie spotkania z tobą. Bóg zna twoje serce i oczekuje, byś uznał swój grzech i wybaczył innym. Powtarzaj często słowa: „Dzięki, Ci Jezu za twój Krzyż, który zgładził wszelki grzech. Pomóż mi, abym nie wydawał wyroku potępienia na nikogo z moich braci i sióstr".

Daniel Bubik

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583062

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu